Μεταπτυχιακές Εργασίες (M.Sc.)


Αναζητήστε αυτό που ψάχνετε μέσω του Search, συχνά ενεργοποιείται με [Ctrl + F]

Από το 2014, όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες κατατίθενται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή στη γκρίζα βιβλιοθήκη

Κωδ.Περιγραφή
334ΣΟΛΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ DOMAIN WALLS ΣΕ (2+1) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (2009)
 ΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
146ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΜΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΗ Cs ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΜΤ BLOCKS ΤΟΥ ΑΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟΥ (TILE-CAL) ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (2004)
 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
150GAUGE ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ EINSTEIN-CARTAN ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ WEYL ()
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
139ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ HAWKING ΣΕ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕΛΑΝΕΣ ΟΠΕΣ (1999)
 ΒΑΓΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
149ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ (2007)
 ΔΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
142ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΒΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΙΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (2002)
 ΖΩΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
138ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ BOOTSTRAP ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΑ (1997)
 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.
474THE dE/dx METHOD AND ITS IMPLEMENTATION ON THE SEARCH FOR THE Λb BARYON (1993)
 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
144ΒΑΡΥΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ QUARK (2002)
 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.
148ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΤΩΝ HIGGS ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (2005)
 ΜΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
423ΑΠΟΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ QUBITS ΣΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2011)
 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΦΩΤΗΣ Μ.
141ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ BIANCHI (2001)
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.
151ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 1S0 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΗ (2010)
 ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
140ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ τα-ΝΕΤΡΙΝΩΝ (1999)
 ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ Ν.
145ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΙΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ATLAS, ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ H→4μ (2003)
 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
147ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ PbPb (2004)
 ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ.
top