Βιβλία αλφαβητικά ανά τίτλο


Εμφάνιση ως προς συγγραφέα | Εμφάνιση ως προς τίτλο
Αναζητήστε αυτό που ψάχνετε μέσω του Search, συχνά ενεργοποιείται με [Ctrl + F]

# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Greek


#
223A100 GREAT PROBLEMS OF ELEMENTARY MATHEMATICS THEIR HISTORY AND SOLUTIONS
 DORRIE H.
41214TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH-ENERGY PHYSICS 1968
 PRENTKI J., STEINBERGER J.
150116TH INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE VOL 1-14
 CONFERENCE PAPERS
30151958 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS AT CERN
 FERRETTI B.
17571962 INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH-ENERGY PHYSICS AT CERN
 PRENTKI J.
30451989 CERN SCHOOL OF COMPUTING
 VERKERK C., CERN
28601998 SUMMER SCHOOL IN HIGH ENERGY PHYSICS AND COSMOLOGY
 MASIERO A., SENJANOVIC G., SMIRNOV A.
22302 DIMENSIONAL QUANTUM FIELD THEORY
 ABDALLA, ABDALLA, ROTHE
31002001 EUROPEAN SCHOOL OF HIGH ENERGY PHYSICS CERN
 ELLIS N., MARCH-RUSSELL J.
31012002 EUROPEAN SCHOOL OF HIGH ENERGY PHYSICS CERN
 ELLIS N., FLEISCHER R.
30862ND HELLENIC SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS
 ANAGNOSTATOS G.S., BONATSOS D. MAVROMMATIS E.
2135300 YEARS OF GRAVITATION
 HAWKING STEPHEN, ISRAEL WERNER
299397 QCD & HIGH ENERGY HADRONIC INTERACTIONS
 TRAN THANH VAN J.
top

A
3001 ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS - PROCEEDINGS OF THE 5TH SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS
 SYROS C., RONCHI C.
3002 ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS - PROCEEDINGS OF THE 6TH SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS
 PANOS CONSTANTINE N.
754AA BIBLIOGRAPHY ON HEAVY MESONS AND HYPERONS CERN 1960
 VITALE BRUNO
3265A CAREER IN THEORETICAL PHYSICS
 ANDERSON P.W.
2650A CLASSICAL INTRODUCTION TO MODERN NUMBER THEORY
 IRELAND KENNETH, ROSEN MICHAEL
2349A COMREHENSIVE INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL GEOMETRY 2
 SPIVAK MIKE
2350A COMREHENSIVE INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL GEOMETRY 3
 SPIVAK MIKE
2351A COMREHENSIVE INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL GEOMETRY 4
 SPIVAK MIKE
2352A COMREHENSIVE INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL GEOMETRY 5
 SPIVAK MIKE
2672A CONCISE INTRODUCTION TO THE THEORY OF NUMBERS
 BAKER ALAN
2598A COURSE IN MATHEMATICS FOR STUDENTS OF PHYSICS VOL 1
 BAMBERG PAUL, STERNBERG SHLOMO
2718A COURSE IN MATHEMATICS FOR STUDENTS OF PHYSICS VOL 2
 BAMBERG PAUL, STERNBERG SHLOMO
27A COURSE OF HIGHER MATHEMATICS 1
 SMIRNOV V.I.
21A COURSE OF HIGHER MATHEMATICS 3 PART 1
 SMIRNOV V.I.
23A COURSE OF HIGHER MATHEMATICS 3 PART 2
 SMIRNOV V.I.
24A COURSE OF HIGHER MATHEMATICS 4
 SMIRNOV V.I.
59A COURSE OF HIGHER MATHEMATICS 5
 SMIRNOV V.I.
2873A COURSE OF MODERN ANALYSIS
 WHITTAKER E.T., WATSON G.N.
120A COURSE OF MODERN ANALYSIS
 WHITTAKER, WATSON
578A COURSE OF MODERN ANALYSIS
 WHITTAKER, WATSON
4A COURSE OF MODERN ANALYSIS
 WHITTAKER, WATSON
1531A DEVELOPMENT OF QUANTUM MECHANICS
 GEORGE H. DUFFEY
2769A FIRST COURSE IN GENERAL RELATIVITY
 SCHUTZ F. BERNARD
2730A FRIENDLY GUIDE TO WAVELETS
 KAISER GERALD
2775A GUIDE TO FEYNMAN DIAGRAMS IN THE MANY-BODY PROBLEM
 MATTUCK R. D.
2775AA GUIDE TO FEYNMAN DIAGRAMS IN THE MANY-BODY PROBLEM
 MATTUCK R. D.
110A LEXICON LIDDELL AND SCOTT'S GREEK-ENGLISH LEXICON
 OXFORD AT CLARENDON PRESS
1716A METHOD FOR STUDYING MODEL HAMILTONIANS
 BOGOLYUBOV N.N. JR.
1718A METHOD FOR STUDYING MODEL HAMILTONIANS
 BOGOLYUBOV N.N. JR.
2504A MODERN APPROACH TO QUANTUM MECHANICS
 TOWNSEND JOHN S.
2593A MODERN COURSE IN STATISTICAL PHYSICS
 REICHL L.E.
2900A NEW KIND OF SCIENCE
 WOLFRAM STEPHEN
935A PROBABILISTIC THEORY OF CAUSALITY
 SUPPES PATRICK
3260A QUEST FOR PERSPECTIVES SELECTED WORKS OF S. CHANDRASEKHAR VOL 1
 WALI K.C.
3261A QUEST FOR PERSPECTIVES SELECTED WORKS OF S. CHANDRASEKHAR VOL 2
 WALI K.C.
3040A REVIEW OF ACCELERATOR AND PARTICLE PHYSICS AT THE CERN INTERSECTING STORAGE RINGS
 JACOB M., JOHNSEN K.
260A SHORT TABLE OF INTEGRALS
 PIERCE B.O. , FOSTER M. RONALD
2653A STUDENT'S GUIDE TO FOURIER TRANSFORMS
 JAMES J. .F
2484A STUDENT'S GUIDE TO FOURIER TRANSFORMS
 JAMES J. .F
2669A STUDENT'S GUIDE TO FOURIER TRANSFORMS
 JAMES J. F.
2298A STUDENT'S GUIDE TO UNIX
 HAHN HARLEY
2871A SURVEY OF MODERN ALGEBRA
 BIRKHOFF GARRETT, MAC LANE SAUNDERS
731A TREATISE ON ANALYTICAL DYNAMICS
 PARS L. A.
209A TREATISE ON ELECTRICITY AND MAGNETISM
 MAXWELL JAMES CLERK
1258A TREATISE ON HYDRODYNAMICS, VOLUME I
 BASSET A. B.
1259A TREATISE ON HYDRODYNAMICS, VOLUME II
 BASSET A. B.
76A TREATISE ON THE ANALYTIC DYNAMICS OF PARTICLES AND RIGID BODIES
 WHITTAKER E. T.
3A TREATISE ON THE THEORY OF BESSEL FUNCTIONS
 WATSON G.N.
2150AB INITIO MOLECULAR ORBITAL CALCULATIONS FOR CHEMISTS
 RICHARDS W.G., COOPER D.L.
649ABELIAN GROUPS
 FUCHS
793AABSTRACT HARMONIC ANALYSIS 1
 HEWITT, ROSS
793ABSTRACT HARMONIC ANALYSIS 1
 HEWITT, ROSS
1097ABSTRACT METHODS IN PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 CARROLL ROBERT W.
3046ACCELERATORS FOR THE TEWNTY FIRST CENTURY-A REVIEW
 WILSON E.J.N., CERN
1177ACTIVE FILTERS: LUMPED DISTRIBUTED INTEGRATED DIGITAL AND PARAMETRIC
 HUELSMAN L.P.
92AADVANCED CALCULUS SCHAUM'S OUTILINE SERIES
 SPIEGEL M.
2457ADVANCED FIELD THEORY
 UMEZAWA HIROOMI
2772ADVANCED GENERAL RELATIVITY
 STEWART JOHN
2697ADVANCED NUMBER THEORY
 HARVEY COHN
2960ADVANCED QUANTUM MECHANICS
 DYSON FREEMAN
2257ADVANCED QUANTUM THEORY
 SCADRON D. MICHAEL
2744ADVANCED TECHNIQUES FOR JAVA DEVELOPERS
 BERG DANIEL J., FRITZINGER STEVEN J.
3008ADVANCES IN IMAGING AND ELECTRON PHYSICS VOL 129 CALCULUS OF FINITE DIFFERENCES IN QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 HARMUTH HENNING F., MEFFERT BEATE
3006ADVANCES IN IMAGING AND ELECTRON PHYSICS VOL 137 DOGMA OF THE CONTINUUM AND THE CALCULUS OF FINITE DIFFERENCES IN QUANTUM MECHANICS
 HARMUTH HENNING F., MEFFERT BEATE
464AADVANCES IN MASS SPECTROMETRY VOL.1
 WALDRON J.D.
465ADVANCES IN MASS SPECTROMETRY VOL.2
 ELLIOTT R.M.
2936ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS - PROCEEDINGS OF THE 15TH PANHELLENIC SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS
 LALAZISSIS G. A., MOUSTAKIDIS Ch. C.
3000ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS AND RELATED AREAS
 LALAZISSIS G. A., MASSEN S. E.
2999ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS AND RELATED AREAS
 LALAZISSIS G. A., MASSEN S. E.
825-1ADVANCES IN PARTICLE PHYSICS VOL 1
 COOL R.L., MARSHAK R.E.,
597ADVANCES IN PARTICLE PHYSICS VOL 2
 COOL R.L., MARSHAK R.E.,
825AADVANCES IN PARTICLE PHYSICS VOLUME 1
 COOL, MARSHAK
2774ADVANCES IN SOLAR SYSTEM MAGNETO-HYDRODYNAMICS
 PRIEST ERIC R., HOOD ALAN W.
507ADVANCES IN THEORETICAL PHYSICS, VOL.1, 1965
 BRUECKNER K.A.
2811AIP CONFERENCE PROCEEDING 183
 WADDINGTON C. JAKE
1930AIP CONFERENCE PROCEEDING HIGH ENERGY PHYSICS 1980 XX INTERNATIONAL CONFERENCE VOL 1
 DURAND LOYAL, PONDROM LEE G.
1931AIP CONFERENCE PROCEEDING HIGH ENERGY PHYSICS 1980 XX INTERNATIONAL CONFERENCE VOL 2
 DURAND LOYAL, PONDROM LEE G.
1278AIP CONFERENCE PROCEEDINGS PARTICLE AND FIELDS 1974
 CARLSON C. E.
1067ALGEBRAIC CURVES
 FULTON WILLIAM
1726ALGEBRAIC PROJECTIVE GEOMETRY
 SEMPLE J. G. KNEEBONE G. T.
518ALGEBRAIC THEORY OF PARTICLE PHYSICS
 NE'EMAN YUVAL
1311ALGEBRAIC TOPOLOGY
 LEFSCHETZ SOLOMON
1356ALGEBRAIC TOPOLOGY
 SPANIER EDWIN H.
3105ALICE TECHNICAL DESIGN REPORT OF THE PHOTON MULTIPLICITY DETECTOR
 CERN
3104ALICE TECHNICAL DESIGN REPORT OF THE ZERO DEGREE CALORIMETER
 CERN
1723AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS HANDBOOK
 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS
1228AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS HANDBOOK THIRD EDITION
 DWIGHT GRAY
2930AN ADVANCED COURSE IN MODERN NUCLEAR PHYSICS
 ARIAS J.M., LOZANO M.
2352AAN IN TRODUCTION TO RADIOBIOLOGY
 TUBIANA M., DUTREIX J., WAMBERSIE A.
2584AN INDRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS
 COTTINGHAM W.N. , GREENWOOD D,A,
2016AN INDRODUCTION TO STATISTICAL MECHANICS
 PHILIPE DENNERY
2026AN INTRODUCRION TO CHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS
 ROBERT L. DEVANEY
3054AN INTRODUCTION TO ALGEBRAIC TOPOLOGY
 WALLACE A. H.
2181AN INTRODUCTION TO CHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS SECOND EDITION
 DEVANEY
2705AN INTRODUCTION TO CLASSICAL ELECTROMAGNETIC RADIATION
 SMITH GLENN S.
295BAN INTRODUCTION TO ELEMENTARY PARTICLES
 WILLIAMS W.S.C.
2399AN INTRODUCTION TO GAUGE THEORIES AND MODERN PARTICLE PHYSICS - VOL. 2
 LEADER E., PREDAZZI E.
2682AN INTRODUCTION TO GAUGE THEORIES AND MODERN PARTICLE PHYSICS VOL I
 LEADER E., PREDAZZI
2681AN INTRODUCTION TO GAUGE THEORIES AND MODERN PARTICLE PHYSICS VOL II
 LEADER E., PREDAZZI
2642AN INTRODUCTION TO INFORMATION THEORY
 REZA M. FAZLOLLAH
3117AN INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS
 COTTINGHAM, GREENWOOD
728AN INTRODUCTION TO NUMERICAL MATHEMATICS
 STIEFEL E.L.
472AN INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY AND ITS APPLICATIONS VOL II
 FELLER WILLIAM
2946AN INTRODUCTION TO QUANTUM FIELD THEORY
 PESKIN M.E., SCHROEDER D.V.
2893AN INTRODUCTION TO QUANTUM FIELD THEORY
 PESKIN N, SCHROEDER D.
2977AN INTRODUCTION TO REGGE THEORY AND HIGH ENERGY PHYSICS
 COLLINS P. D. B.
318AAN INTRODUCTION TO RELATIVISTIC QUANTUM FIELD THEORY
 SCHWEBER S.
1260AN INTRODUCTION TO STATISTICAL THERMODYNAMICS
 HILL TERRELL L.
3290AN INTRODUCTION TO STRING THEORY AND D-BRANE DYNAMICS WITH PROBLEMS AND SOLUTIONS
 SZABO R.J.
505BAN INTRODUCTION TO SYMBOLIC LOGIC
 LANGER SUSANNE K.
3288AN INTRODUCTION TO THE STANDARD MODEL OF PARTICLE PHYSICS
 COTTINGHAM W.N., GREENWOOD D.A.
30AN INTRODUCTION TO THE THEORY OF LINEAR SPACES
 SHILOV E. GEORGI
1746AN INTRODUCTION TO THE THEORY OF STATISTICS
 PLACKETT R. L.
2684AN INTRODUCTION TO WAVELETS
 CHARLES K. CHUI
2371AN INTRODUCTION TO WAVELETS
 CHUI C.K.
336ANALYSIS AND DESIGN OF ELECTRONIC CIRCUITS
 CHIRLIAN PAUL M.
2742ANALYSIS OF NUMERICAL METHODS
 ISAACSON, BISHOP KELLER
987ANALYSIS OF SCATTERING AND DECAY
 NIKOLIC M.
2565ANALYSIS, MANIFOLDS AND PHYSICS PART I
 CHOQUET-BRUHAT YVONNE, DE WITT-MORETTE CECILE, DILLARD-BLEICK MARGARET
2922ANALYSIS, MANIFOLDS AND PHYSICS PART II
  CHOQUET-BRUHAT Y., DE WITT-MORETTE CECILE
2554ANALYSIS, MANIFOLDS AND PHYSICS PART II
 CHOQUET-BRUHAT YVONNE, DE WITT-MORETTE CECILE
726ANALYTIC AND VECTOR MECHANICS
 EDWARDS HIRAM W.
308ANALYTIC AND VECTOR MECHANICS
 HIRAM, EDWARDS
556ANALYTIC FUNCTION THEORY VOL I
 HILLE EINAR
556AANALYTIC FUNCTION THEORY VOL II
 HILLE EINAR
155ANALYTIC FUNCTIONS OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES
 GUNNING ROBERT C., ROSSI HUGO
2876ANALYTIC GEOMETRY
 CELL J. W.
1762ANALYTIC GEOMETRY A PROGRAMMED TEXT
 DAVIS T. A.
306ANALYTICAL AND CANONICAL FORMALISM IN PHYSICS
 MERCIER ANDRE
1067AANGULAR MOMENTUM IN QUANTUM MECHANICS
 EDMONDS A. R.
2529ANTENNAS
 KRAUS J.D.
612APLICATION OF FUNCTIONAL ANALYSIS IN MATHEMATICAL PHYSICS
 SOBOLEV S. L.
2639APLICATIONS OF FRACTALS AND CHAOS
 CRILLY A. J., EARNSHAW R. A., JONES H.
734AAPPLICATIONS OF MATHEMATICS TO PROBLEMS IN THEORETICAL PHYSICS - CARGESE LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS
 LURCAT F.
217APPLICATIONS TO GEOMETRY EXPANSION IN SERIES DEFINITE INTEGRALS DERIVATIVES AND DIFFERENTIALS
 GOURSAT EDOUARD
2645APPLICATIONS TO THE PHYSICAL SCIENCES
 FLANDERS HARLEY
881APPLICATONS DE LA THEORIE DES GROUP ES A LA MECHANIQUE QUANTIQUE
 PETRACHENE M., TRIFONOV E.
1336APPLIED COMBINATORIAL MATHEMATICS
 BECKENBACH EDWIN F.
2668APPLIED DIFFERENTIAL GEOMETRY
 BURKE WILLIAM L.
2990APPLIED GROUP-THEORETIC AND MATRIX METHODS
 HIGMAN BRYAN
2979APPLIED NUMERICAL ANALYSIS 2ND EDITION
 GERALD CURTIS F.
3269APPLIED QUANTUM MECHANICS
 OSBORN R.K.
425APPLIED X-RAYS
 CLARK GEORGE L.
2708ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS LEARNING ALGORITHMS PERFORMANCE EVALUATION AND APPLICATIONS
 KARAYIANNIS N.B., VENETSANOPOULOS A.N.
2254ASPECTS OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS
 MUSCHIK W.
2237ASPECTS OF QUANTUM FIELD THEORY IN CURVED SPACE
 FULLING S.A.
1121ASPECTS OF QUANTUM THEORY
 SALAM A., WIGNER E. P.
750ASSUMPTION AND MYTH IN PHYSICAL THEORY
 BONDI H.
1562AASTRONOMY AND COSMOLOGY - A MODERN COURSE
 HOYLE FRED
2676ASTRONOMY WITH YOUR PERSONAL COMPUTER
 DUFFET-SMITH PETER
3286ASTROPARTICLE PHYSICS
 GRUPEN C.
2377ASTROPHYSICS OF COSMIC RAYS
 BEREZINSKII V.
442ASYMPTOTIC EXPANSIONS FOR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 WASOW WOLFGANG
693ASYMPTOTIC METHOD IN THE THEORY OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS
 FESHCHENKO S.F., SHKIL N.I., NIKOLENKO L.D.
747ASYMPTOTIC METHODS IN ANALYSIS
 BRUIJN (DE) N.G.
2316ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
 PATHAK A. P.
2983ATOMIC AND MOLECULAR RADIATION PHYSICS
 CHRISTOFOROU L. G.
2487ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 SVANBERG SUNE
1537AATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS - AN INTRODUCTION
 LITTLEFIELD T.A., THORLEY N.
2854ATOMIC COLLISION THEORY
 BRANSDEN
1395ATOMIC NUCLEI AND THEIR PARTICLES
 BURGE E.J.
1004ATOMIC PHYSICS AND ASTROPHYSICS BRANDEIS SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS 1969 VOL 1
 CHRETIEN M., LIPWORTH E.
1022ATOMIC PHYSICS AND ASTROPHYSICS BRANDEIS SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS 1969 VOL 2
 CHRETIEN M., LIPWORTH E.
2328ATOMIC SPECTRA AND ATOMIC STRUCTURE
 HERZBERG GERHARD
2017ATOMS AND INFORMATION THEORY
 BAIERLEIN RALPH
221AATOMS MOLECULES AND QUANTA VOL 1
 RUARK A.E., UREY H.C.
221BATOMS MOLECULES AND QUANTA VOL 1
 RUARK A.E., UREY H.C.
2247AURORAL PHYSICS
 MENG CHING-I, RYCROFT M. J., FRANK L. A.
234AAXIOMATIC FIELD THEORY, VOL.1
 CHRETIEN M., DESER S.
656AXIOMATICS OF CLASSICAL STATISTICAL MECHANICS
 KURTH RUDOLF
top

B
3020B FACTORS THE STATE OF ART IN ACCELERATORS DETECTORS AND PHYSICS PROCEEDINGS 1992
 SLAC
1048BASIC ELECTROMAGNETISM
 COWAN EUGENE W.
2617BASIC IDEAS AND CONCEPTS IN NUCLEAR PHYSICS
 HEYDE K.
2965BASIC IDEAS AND CONCEPTS IN NUCLEAR PHYSICS
 HEYDE K.
1126ABASIC PRINCIPLES OF SPECTROSCOPY
 CHANG R.
54BERKELEY PHYSICS COURSE - VOLUME 1 MECHANICS
 KITTEL CHARLES, KNIGHT WALTER D., RUDERMAN MALVIN A.
1602BERKELEY PHYSICS COURSE - VOLUME 2 ELECTRICITY AND MAGNETISM
 PURCELL EDWARD M.
792BERKELEY PHYSICS COURSE - VOLUME 3 WAVES
 CRAWFORD FRANK S. JR.
850BERKELEY PHYSICS COURSE - VOLUME 4, QUANTUM PHYSICS
 WICHMANN EYVIND H.
56BERKELEY PHYSICS COURSE - VOLUME 5, STATISTICAL PHYSICS
 REIF F.
1604BERKELEY PHYSICS COURSE - VOLUME 5, STATISTICAL PHYSICS
 REIF F.
1601BERKELEY PHYSICS COURSE VOL. 1 - MECHANICS
 KITTEL C., KNIGHT W.D., RUDERMAN M.A., HELMHOLZ A.C., MOYER B.J.
758BETTA DECAY FOR PEDESTRIANS
 LIPKIN HARRY J.
2803BIOLOGICAL EFFECTS AND PHYSICS OF SOLAR AND GALACTIC COSMIC RADIATION
 SWENBERG C. E., HORNECK G., STASSINOPOULOS E. G.
2528BIOLOGICAL EFFECTS AND PHYSICS OF SOLAR AND GALACTIC COSMIC RAYS
 SWENBERG C., HORNECK G.
1032BIOLOGY AND THE PHYSICAL SCIENCES
 DEVONS S.
2663BLACK HOLES
 LUMINET JEAN-PIERRE
2715BOUNDARY AND EIGENVALUE PROBLEMS IN MATHEMATICAL PHYSICS
 SAGAN HANS
483BOUNDARY VALUE PROBLEMS
 GAKHOV F.D.
541BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR SECOND ORDER ELLIPTIC EQUATIONS
 BITSADGE A.V.
446BOUNDARY VALUE PROBLEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS VOL.1
 STAKGOLD IVAR
1002BRANDEIS UNIVERSITY SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS, 1968 - ASTROPHYSICS AND GENERAL RELATIVITY, VOL.1
 CHRETIEN M., DESER S., GOLDSTEIN J.
1001BRANDEIS UNIVERSITY SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS, 1968 - ASTROPHYSICS AND GENERAL RELATIVITY, VOL.2
 CHRETIEN M., DESER S., GOLDSTEIN J.
top

C
2816C++ FOR JAVA PROGRAMMERS
 BUDD TIMOTHY
1579CAGRESE 1979 QUARK AND LEPTONS
 LEVY M., BASDEVANT J. L., SPEISER D., WEYERS J., GASTMANS R., JACOB M.
2872CALCULUS
 FLANDERS H., KORFHAGE R.R., PRICE J. J.
1558CALCULUS
 SPIVAK M.
1739CALCULUS OF VARIATIONS
 CLEGG J.C.
688CARGESE LECTURES IN PHYSICS - VOL.2 - QUANTUM ELECTRODYNAMICS, QUANTUM OPTICS
 LEVY M.
849CARGESE LECTURES IN PHYSICS VOL.4
 KASTLER DANIEL
3042CAS CERN ACCELERATOR SCHOOL APPLIED GEODESY FOR PARTICLE ACCELERATORS PROCEEDINGS
 TURNER S., CERN
3047CAS CERN ACCELERATOR SCHOOL POWER CONVERTERS FOR PARTRICLE ACCELERATORS PROCEEDINGS
 TURNER S., CERN
3041CAS CERN ACCELERATOR SCHOOL SUPERCONDUCTIVITY IN PARTICLE ACCELERATORS
 TURNER S., CERN
3127CATALOGUE OF HIGH ENERGY ACCELERATORS CERN
 BLEWETT M.H., VOGT-NILSEN N.
2686CATASTROPHE THEORY FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS
 GILMORE ROBERT
2782CAUSALITY AND CHANCE IN MODERN PHYSICS
 BOHM DAVID
1089CELESTIAL MECHANICS PART I
 STERNBERG SHLOMO
1090CELESTIAL MECHANICS PART II
 STERNBERG SHLOMO
1179ACELLULAR AUTOMATA
 CODD E.F.
3016CERN SYMPOSIUM ON HIGH ENERGY ACCELARATORS AND PION PHYSICS 1956 PROCEEDINGS VOL 1
 CITRON A., VON DARDEL G., D'ESPAGNAT B., GOLDSCHMIDT-CLERMONT Y., PEYROU C.
1756CERN SYMPOSIUM ON HIGH ENERGY ACCELARATORS AND PION PHYSICS 1956 PROCEEDINGS VOL 2
 CITRON A., VON DARDEL G., D'ESPAGNAT B., GOLDSCHMIDT-CLERMONT Y., PEYROU C.
3017CERN SYMPOSIUM ON HIGH ENERGY ACCELARATORS AND PION PHYSICS 1956 PROCEEDINGS VOL 2
 CITRON A., VON DARDEL G., D'ESPAGNAT B., GOLDSCHMIDT-CLERMONT Y., PEYROU C.
2430CFLASSICAL ELECTRODYNAMICS
 JACKSON J.D.
2654CHAOS - A PROGRAM COLLECTION FOR THE PC
 KORSCH H. J., JODI H. J.
2195CHAOS IN ASTROPHYSICS
 BUCHLER J.R., PERDANG J.M., SPIEGEL E.A.
2735CHAOS, SCATTERING AND STATISTICAL MECHANICS
 GASPARD PIERRE
2658CHAOTIC DYNAMICS - AN INTRODUCTION
 BAKER G. L., GOLLUB J.P.
2170CHAOTIC DYNAMICS AND FRACTALS
 BARNSLEY MICHAEL F., DEMKO STEPHEN G.
3291CHARGED AND NEUTRAL PARTICLES CHANNELING PHENOMENA, CHANNELING 2008, PROC. OF THE 51ST WORKSHOP OF THE INFN ELOISATRON PROJECT
 DABAGOV B.S., PALUMBO L.
2191CHATIC EVOLUTION AND STRANGE ATTRACTORS
 RUELLE DAVID
2500CHIRAL QUARK DYNAMICS
 ALKOFER REINHARD, REINHARDT HUGO
3280CLASSICAL AND QUANTUM INFORMATION THEORY AN INTRODUCTION FOR THE TELECOM SCIENTIST
 DESURVIRE E.
2989CLASSICAL AND QUANTUM THEORIES OF SPINNING PARTICLES
 CORBEN H. C.
160CLASSICAL CHARGED PARTICLES
 ROHRLICH F.
2790CLASSICAL ELECTRODYNAMICS
 GREINER WALTER
1249CLASSICAL ELECTRODYNAMICS
 JACKSON JOHN DAVID
3132CLASSICAL ELECTRODYNAMICS OF RETARDED FIELDS AND POINT PARTICLES
 TEITELBOIM C., VILLARROEL D., VAN WEERT C.G.
2138CLASSICAL FIELDS: GENERAL RELATIVITY AND GAUGE THEORY
 CARMELI MOSHE
746CLASSICAL MECHANICS
 CORBEN H.C., STEHLE D.
455CLASSICAL MECHANICS
 GOLDSTEIN H.
2114CLASSICAL MECHANICS OF PARTICLES AND RIGID BODIES
 GUPTA KIRAN C.
2666CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
2391CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
2665CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
2392CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
2268CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
2390CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
2667CLASSICAL MECHANICS S.E.
 GOLDSTEIN HERBERT
1247CLASSICAL MECHANICS, A MODERN PERSPECTIVE
 BARGER VERNON D., OLSSON MARTIN G.
2679CLASSICAL MECHANICS, A MODERN PERSPECTIVE (S.E.)
 BARGER VERNON D., OLSSON MARTIN G.
2496CLASSICAL, SEMICLASSICAL AND QUANTUM DYNAMICS IN ATOMS
 FRIEDRICH H., ECKHARDT B.
899ACOAXIAL CABLES APPLICATION DATA
 ROCHESTER L.
2633CODING AND INFORMATION THEORY
 ROMAN STEVEN
98COLLECTED WORKS, VOL. I
 VON NEUMANN JOHN
1594COLLECTED WORKS, VOL. II
 VON NEUMANN JOHN
1595COLLECTED WORKS, VOL. III
 VON NEUMANN JOHN
1596COLLECTED WORKS, VOL. IV
 VON NEUMANN JOHN
1597COLLECTED WORKS, VOL. V
 VON NEUMANN JOHN
1598COLLECTED WORKS, VOL. VI
 VON NEUMANN JOHN
50ACOLLECTIVE OSCILLATIONS IN PLASMA
 AKHIEZER A.I.,AKHIEZER I.A., POLOVIN R.V., SITENKO A.G. STEPANOV K.N.
61COLLISION THEORY
 GOLDBERGER M.L., WATSON K.M.
148COMMUTATIONS PROPERTIES OF HILBERT SPACES OPERATORS AND RELATED TOPICS
 PUTNAM C. R.
2541COMPARATIVE DOSIMETRY OF RADON IN MINES AND HOMES
 NATIONAL RESEARCH COUNCIL
2875COMPLEX ANALYSIS AN INTRODUCTION TO THE THEORY OF ANALYTIC FUNCTIONS OF ONE COMPLEX VARIABLE
 AHLFORS L.V.
466COMPLEX ANGULAR MOMENTA AND PARTICLES PHYSICS
 SQUIRES E. J.
676ACOMPLEX FUNCTION THEORY
 HEINS
1969ACOMPLEX VARIABLES SCHAUM'S OUTLINE SERIES
 SPIEGEL MARRAY
856COMPLEX VARIABLES SHAUMS
 SPIEGEL M.
1621ACOMPUTATIONAL METHODS IN REACTOR SHIELDING
 WOOD
2741COMPUTATIONAL PHYSICS
 TAO PANG
2420COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN PHYSICS
 MACKEOWN P. K., NEUMAN D. J.
2421COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN PHYSICS
 MACKEOWN P. K., NEUMAN D. J.
148ACOMPUTER PROGRAMMING
 FLORES
511CONCEPTS IN QUANTUM MECHANICS
 KAEMPFFER F. A.
1555CONCEPTS IN QUANTUM MECHANICS
 KAEMPFFER F.A.
1554CONCEPTS IN QUANTUM MECHANICS
 KAEMPFFER F.A.
2733CONCEPTS OF MODERN PHYSICS (F.E.)
 BEISER ARTHUR
1299CONCEPTS OF MODERN PHYSICS (SEC. ED.)
 BEISER ARTHUR
1485CONCEPTS OF NUCLEAR PHYSICS
 COHEN
2085CONCEPTS OF PARTICLE PHYSICS VOL I
 GOTTFRIED K.,WEISSKOPF V.F.
3064CONCEPTS OF PROGRAMMING LANGUAGES
 ELSON M.
2696CONDENSED MATTER THEORIES VOL 13
 DA PROVIDENCIA J., MALIK F.B.
884CONFLUENT HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
 SLATER L.J.
2475CONFORMAL FIELD THEORY
 FRANCESCO P.D., MATHIEU P., SENECHAL D.
2725CONFORMAL FIELD THEORY
 KETOV SERGEI V.
1050CONFORMAL MAPPING
 BIEBERBACH
829ACONTEPORARY PHYSICS VOLI 1968
 ICTP
830ACONTEPORARY PHYSICS VOLII 1968
 ICTP
914CONTINUUM PHYSICS VOL 1-MATHEMATICS
 ERINGEN CEMAL A.
197CORAL GABLES CONFERENCE FOURTH CONFERENCE ON SYMMETRY PRINCIPLES AT HIGH ENERGY 1967
 PERLMUTTER A., KURSUNOGLU B.
695ACORAL GABLES CONFERENCE ON FUNDAMENTAL INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 1969
 GUDEHUS T. KAISER G., PERLMUTTER A.
711CORAL GABLES CONFERENCE ON SYMMETRY PRINCEPLES AT HIGH ENERGY 1968
 PERLMUTTER A., HURST ANGAS C. KURSUNOGLU B.
460CORAL GABLES CONFERENCE ON SYMMETRY PRINCIPLES AT HIGH ENERGY, 1964
 KURSUNOGLU B., PERLMUTTER A.,
312CORAL GABLES CONFERENCE ON SYMMETRY PRINCIPLES AT HIGH ENERGY, 1966
 PERLMUTTER A. ET AL.
2806CORONAL MASS EJECTIONS
 ROOKER NANCY, JOSELYN JO ANN, FEYNMAN JOAN
2985CORRELATION AND FLUCTUATION IN QCD
 ANTONIOU N. G., DIAKONOS F. K., KTORIDES C. N.
2984CORRELATION AND FLUCTUATION IN QCD
 ANTONIOU N. G., DIAKONOS F. K., KTORIDES C. N.
2132COSMIC PLASMA
 ALFVEN H.
1296COSMIC PLASMA PHYSICS
 SCHINDLER
1153COSMIC RAYS
 POMERANTZ
1024COSMIC RAYS
 ROSSI B.
2223COSMIC RAYS AND PARTICLE PHYSICS
 GAISSER T.K.
2228COSMIC RAYS AND PARTICLE PHYSICS
 GAISSER T.K.
1156COSMIC RAYS AND PROBLEMS OF SPACE PHYSICS
 SHAFER
1292COSMIC RAYS AT GROUND LEVEL
 WOLFENDALE
822ACOSMIC RAYS I VOL XLVI/1
 FLUGGE S.
830COSMIC RAYS II VOL XLVI/2
 SITTE K.
2133COSMIC RAYS IN IMF
 TOPTYGIN I.N.
2287COSMIC RAYS IN INTERPLANETARY MAGNETIC FIELDS
 TOPTYGIN I.
2920COSMIC RAYS IN THE EARTH'S ATMOSPHERE
 DARMAN
2596COSMIC STRINGS AND OTHER TOPOLOGICAL DEFECTS
 VILENKIN A., SHELLARD E.P.S.
1200ACOSMICAL ELECTODYNAMICS
 ALVEN
2888COSMOLOGICAL PHYSICS
 PEACOCK A. JOHN
73COSMOLOGY
 BONDI H.
2955COSMOLOGY
 WEINBERG
1470COSMOLOGY SECOND EDITION
 ROWAN-ROBINSON M.
2795CRYSTAL CHANNELING AND ITS APPLICATIONS AT HIGH-ENERGY ACCELERATORS
 BIRYUKOV V.M., CHESNOKOV Y.A., KOTOV V.I.
1657CRYSTAL STRUCTURES VOL. 2
 WYCKOFF RALPH W. G.
1662CRYSTAL STRUCTURES VOL. 4
 WYCKOFF RALPH W. G.
467CURRENT ALGEBRAS AND APPLICATIONS TO PARTICLE PHYSICS
 ADLER STEPHEN L., DASHEN ROGER F.
1284CURRENT ALGEBRAS AND THEIR APPLICATIONS
 RENNER B.
880ACURRENTS AND MESONS
 SAKURAI
1058CURRENTS IN HADRON PHYSICS
 DE ALFARO V., FUBINI S., FURLAN G., ROSSETTI C.
top

D
3278DARK MATTER IN THE UNIVERSE (2ND EDITION)
 BACHALL J., PIRAN T., WEINBERG S.
2778DATA ANALYSIS
 BRANDT SIGMUND
2587DATA REDUCTION AND ERROR ANALYSIS FOR THE PHYSICAL SCIENCES
 BEVINGTON PHILIP R., ROBINSON KEITH D.
1566DEEPER PATHWAYS IN HIGH ENERGY PHYSICS PROCEEDINGS OF THE ORBIS SCIENTIAE 1977
 PERLMUTTER A., SCOTT LINDA F.
2699DENSITY FUNCTIONAL THEORY
 R.M DREIZLER, E. K. U. GROSS
2583DIAGRAMMATICA
 VELTMAN MARTINUS
725DIALOGUES CONCERNING TWO NEW SCIENCES
 GALILEI GALILEO
1179DIE MATHEMATISCHEN HILFSMITTEL DES PHYSIKERS
 MADELUNG ERWIN
439DIFEFRENTIAL EQUATIONS: GEOMETRIC THEORY
 LEFSCHETZ SOLOMON
1114DIFFERENTIABLE MANIFOLDS - AN INTRODUCTION
 BRICKELL F., CLARK R.S.
1761DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS
 COURANT
917DIFFERENTIAL AND INTEGRAL INEQUALITIES VOL I
 LAKSHMIKANTHAM V., LEELA S
916DIFFERENTIAL AND INTEGRAL INEQUALITIES VOL I
 LAKSHMIKANTHAM V., LEELA S
217-2DIFFERENTIAL EQUATIONS
 GOURSAT EDOUARD
673ADIFFERENTIAL EQUATIONS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS
 LAMBE C.G., TRANTER C.J.
2061DIFFERENTIAL FORMS IN MATHEMATICAL PHYSICS
 VON WESTENHOLZ
718DIFFERENTIAL FORMS WITH APPLICATIONS
 FLANDERS H.
2858DIFFERENTIAL FORMS WITH APPLICATIONS TO THE PHYSICAL SCIENCES
 FLANDERS HARLEY
3062DIFFERENTIAL GEOMETRY
 GRAUSTEIN W.C.
2067DIFFERENTIAL GEOMETRY, GAUGE THEORIES, AND GRAVITY
 GOCKELER M., SCHUCKER T.
2649DIFFERENTIAL GEOMETRY, GAUGE THEORIES, AND GRAVITY
 GOCKELER, SCHUCKER
2972DIFFERENTIAL GEOMETRY, LIE GROUPS, AND SYMMETRIC SPACES
 HELGASON S.
2082DIFFERENTIAL MANIFOLDS AND THEORETICAL PHYSICS
 CURTIS W. D. AND MILLER F. R.
161DIFFERENTIAL SPACE QUANTUM SYSTEMS AND PREDICTION
 RANKIN W. T.
679DIFFERENTIAL-DIFFERENCE EQUATIONS
 BELLMAN R., COOKE K. L.
150ADIGITAL COMPUTER PROGRAMMING
 STARK
2523DIGITAL FILTER DESIGNER'S HANDBOOK
 RORABAUGH C. BRITTON
2004DIRECT NUCLEAR REACTIONS
 GLENDENNING N.K.
438DIRICHLET'S PRINCIPLE, COMFORMAL MAPPING AND MINIMAL SURFACES
 COURANT R.
2805DISCOVERY OF THE MAGNETOSPHERE
 GILLMOR STEWART C., SPREITER JOHN R.
678ADISCRETE AND CONTINUOUS BOUNDARY PROBLEMS
 ATKINSON
2086DISCRETE MATHEMATICALSTRUCTURES AND THEIR APPLICATIONS
 STONE HAROLD S.
2640DISCRETE MATHEMATICS
 BOGART KENNETH P.
2655DISCRETE MATHEMATICS
 PIFF MIKE
759DISPERSION RELATION DYNAMICS
 BURKHARDT HUGH
280DISPERSION RELATIONS
 SCREATON G.R.
576DISPERSION RELATIONS
 SCREATON G.R.
582DISPERSION RELATIONS AND CAUSAL DESCRIPTION
 HILGEVOORD JAN
521DISPERSION RELATIONS AND THE ABSTRACT APPROACH TO FIELD THEORY
 KLEIN L.
719DISPERSION THEORIES OF STRONG INTERACTIONS AT LOW ENERGY, 1969
 SHIRKOV D.V., SEREBRYAKOV V.V., MESHCHERYAKOV V.A.
1337DISPERSION THEORY IN HIGH ENERGY PHYSICS
 QUEEN N.M., VIOLINI G.
512DISTRIBUTION THEORY AND TRANSFORM ANALYSIS
 ZEMANIAN
524DISTRIBUTIONS AND THE BOUNDARY VALUES OF ANALYTIC FUNCTIONS
 BELTRAMI E. J., WOHLERS M. R.
458ADISTRIBUTIONS AND THE BOUNDARY VALUES OF ANALYTIC FUNCTIONS
 BELTRAMI E. J., WOHLERS M. R.
1231DUAL RESONANCE MODELS
 FRAMPTON
1232DUAL THEORY
 JACOB M.
2134DYNAMICS OF THE MAGNETOSPHERE
 SYUN ICHI AKASOFU
2683DYNAMICS OF THE STANDARD MODEL
 DONOGHUE JOHN F., GOLOWICH EUGENE, BARRY R. HOLSTEIN
top

E
2563EFFECTIVE ACTION IN QUANTUM GRAVITY
 BUCHBINDER L., ODINTSOV S.D., SHAPIRO I.L.
2612EFFECTIVE LAGRANGIANS FOR THE STANDARD MODEL
 DOBADO A. , GOMEZ -NICOLA A. , MAROTO A. L. , PELAEZ J. R.
2EIGENFUNCTION EXPANSIONS 1
 TITCHMARSH E. C.
104EIGENFUNCTION EXPANSIONS 2
 TITCHMARSH E. C.
2673EINSTEIN'S THEORY OF RELATIVITY
 BORN MAX
2831ELECTRIC MACHINES
 HUBERT C.I.
408ELECTRICITY AND MAGNETISM
 BROWN R.C.
34ELECTRICITY AND MAGNETISM
 DUFFIN
1547ELECTRICITY AND MAGNETISM
 MAXWELL JAMES CLERK
163ELECTRODYNAMICS
 SOMMERFELD A.
1619ELECTRODYNAMICS OF CONTINUOUS MEDIA (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 8)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
1621ELECTRODYNAMICS OF CONTINUOUS MEDIA (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 8)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
1280AELECTRODYNAMICS OF PARTICLES AND PLASMAS
 CLEMMOW P.C., DOUGHERTY J.P.
295ELECTROMAGNETIC FIELDS AND INTERACTIONS VOL I
 BECKER RICHARD, SAUTER FRITZ
295AELECTROMAGNETIC FIELDS AND INTERACTIONS VOL II
 BECKER RICHARD, SAUTER FRITZ
2818ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 LORRAIN P., CORSON D.R.
1031ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 LORRAIN PAUL, CORSON DALE
2116ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 ROJANSKY VLADIMIR
1496ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS OF HADRONS VOL 2
 DONNACHIE A. SHAW G.
2507ELECTROMAGNETIC RESPONSE OF ATOMIC NUCLEI
 BOFFI S. GIUSTI C. PACATI F.D. RADICI M.
289ELECTROMAGNETIC THEORY
 STRATTON J. D.
225-1ELECTROMAGNETIC THEORY VOL 1
 O'RAHILLY A.
225-2ELECTROMAGNETIC THEORY VOL 2
 O'RAHILLY A.
2829ELECTROMAGNETIC WAVES
 SOMEDA CARLO G.
1523ELECTROMAGNETISM
 ROBINSON F. N. H.
0.375ELECTROMAGNETISM
 SLATER J.C. FRANK N.H.
2566ELECTROMAGNETISM - PATHS TO RESEARCH
 TEPLITZ DORIS
3142ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
 ORTON J.W.
1241ELECTRON PHYSICS - THE PHYSICS OF THE FREE ELECTRON
 KLEMPERER O.
1570ELECTRON POSITRON COLLISIONS
 RENARD M. FERNARD
3087ELECTRON SCATTERING BOOK OF ABSTRACTS 1995
 EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
3088ELECTRON SCATTERING BOOK OF ABSTRACTS 1995
  EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
2887ELECTRON SCATTERING FOR NUCLEAR AND NUCLEON STRUCTURE
 WALECKA
2835ELECTRON-POSITRON PHYSICS AT THE Z
 GREEN M.G., LLOYD S.L., RATOFF P.N., WARD D.R.
1667ELECTRONS AND PHONONS
 ZIMAN J. M.
52BELECTRONS IONS AND WAVES SELECTED WORKS OF ALLIS WILLIAM PHELPS
 BROWN S.C.
2384ELECTROWEAK INTERACTIONS
 RENDON
1747ELEMENTARY ABSTRACT ALGEBRA
 PATTERSON E.M., RUTHERFORD D. E.
2428ELEMENTARY ATOMIC STRUCTURE
 WOODGATE G. K.
2691ELEMENTARY NUMERICAL ANALYSIS
 ATKINSON KENDALL
520ELEMENTARY PARTICLE AND HIGH ENERGY PHYSICS LECTURES GIVEN AT THE CAGRESE SUMMER SCHOOL OF THEORETICAL PHYSICS 1963
 LEVY M., MEYER PH.
782ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS
 GASIOROWICZ S.
784AELEMENTARY PARTICLE PHYSICS
 KALLEN GUNNAR
1005ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS AND SCATTERING THEORY VOLUME 1
 CHRETIEN, SCHWEBER
1003ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS AND SCATTERING THEORY VOLUME 1
 CHRETIEN, SCHWEBER
2015ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS OF THE 2ND HELLINIC SCHOOL
 ARGYRES E. N., ZOUPANOS G.
1178ELEMENTARY PARTICLE THEORY
 MARTIN A.D., SPEARMAN T.D.
226AELEMENTARY PARTICLES
 FERMI E.
742ELEMENTARY PARTICLES
 FRAZER WILLIAM R.
12ELEMENTARY PARTICLES
 FRISCH D.H., THORNDIKE A.M.
1403ELEMENTARY PARTICLES
 HUGHES I.S.
5BELEMENTARY PARTICLES
 YANG CHEN NING
783ELEMENTARY PARTICLES AND THEIR CURRENTS
 BERNSTEIN JEREMY
2794ELEMENTARY PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS - CONCEPTS AND PHENOMENA
 HO-KIM QUANG, PHAM XUAN-YEM
323ELEMENTARY QUANTUM FIELD THEORY
 HENLEY E. E., THIRING W.
1748ELEMENTARY RINGS AND MODULES
 ADAMSON IAIN T.
31ELEMENTARY THEORY OF ANGULAR MOMENTUM
 ROSE M.E.
1168ELEMENTARY WAVE OPTICS
 WEBB ROBERT H.
179ELEMENTS DE CALCUL TENSORIEL
 LICHNEROWICZ A.
504AELEMENTS OF ABSTRACT HARMONIC ANALYSIS
 BACHMAN G
706ELEMENTS OF ADVANCED QUANTUM THEORY
 ZIMAN
1979ELEMENTS OF GROUP THEORY FOR PHYSICISTS
 JOSH I.W.
1341ELEMENTS OF GROUP THEORY FOR PHYSICISTS
 JOSHI A. W.
2160ELEMENTS OF GROUP THEORY FOR PHYSICISTS (THIRD EDITION)
 JOSHI A. W.
637ELEMENTS OF LINEAR ALGEBRA AND MATRIX THEORY
 MOORE JOHN T.
40ELEMENTS OF PHYSICS FOR STUDENTS OF SCIENCE AND ENGINEERING
 SHORTLEY G., WILLIAMS D.
2006ELEMENTS OF QUANTUM MECHANICS OF INFINITE SYSTEMS
 STROCCHI
1717ELEMENTS OF STATISTICAL THERMODYNAMICS
 NASH L.K.
532ENCYCLOPEDIA BRITANNICA
 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA INC
2538ENGINEERING ELECTROMAGNETICS
 HAYT W.H.
625ENTIRE FUNCTIONS
 BOAS RALPH PHILIP JR
432ENTROPY AND LOW TEMPERATURE PHYSICS
 DUGDALE J. S.
2323EUCLIDEAN QUANTUM GRAVITY
 GIBBONS G.W., HAWKING S.W.
10EUCLID'S ELEMENTS VOL1
 HEATH THOMAS L.
10AEUCLID'S ELEMENTS VOL2
 HEATH THOMAS L.
10BEUCLID'S ELEMENTS VOL3
 HEATH THOMAS L.
3014EUROPEAN CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS WITH HEAVY IONS, 6-10 SEPTEMBER 1976
 FERNANDEZ B., ET AL.
3048EUROPHYSICS CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS FOR EXPERIMENTAL PHYSICS
 KUIPER B, CERN
3122EVAPORATION INTO THE ATMOSPHERE
 BRUTSAERT W.
2073EXACT SOLUTIONS OF EINSTEIN'S FIELD EQUATIONS
 KRAMER D., STEPHANI H., HERLT E., MACCALLUM M.
2921EXACT SOLUTIONS OF EINSTEIN'S FIELD EQUATIONS
 STEPHANI HANS, KRAMER DIETRICH, MACCALLUM MALCOLM, HOENSELAERS CORNELIUS, HERLT EDUARD
2010EXCITATION MECHANISMS OF THE NUCLEUS
 EISENBERG J.M., GREINER W.
610EXPANSIONS IN EIGENFUNCTIONS OF SELFADJOINT OPERATORS
 BEREZANSKII
2042EXPERIMENTAL NUCLEAR PHYSICS
 MUKHIN K.N.
2962EXPERIMENTAL NUCLEAR PHYSICS VOL I PHYSICS OF ATOMIC NUCLEOUS
 MUKHIN K.N.
434EXPERIMENTAL NUCLEAR PHYSICS VOL. III
 SEGRE E.
3025EXPERIMENTS AT CERN IN 1995
 CERN
3022EXPERIMENTS AT CERN IN 1996
 CERN
3024EXPERIMENTS AT CERN IN 1998
 CERN
3023EXPERIMENTS AT CERN IN 1999
 CERN
2483EXPERIMENTS IN MODERN PHYSICS
 MELISSINOS ADRIAN C.
3052EXTREMES OF NUCLEAR STRUCTURE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXII ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 1996
 FELDMEIER H., KNOLL J., NORENBERG W.
top

F
2901FACTS AND MYSTERIES IN ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS
 VELTMAN MARTINUS
2313FAST REACTIONS IN ENERGETIC SYSTEMS
 CHRISTOS CAPELLOS, RAYMOND F. WALKER
49AFAST REACTOR TECHNOLOGY PLANT DESIGN
 YEVICK J.G.,
2576FIELD QUANTIZATION
 GREINER W., REINHARDT J.
2694FIELD THEORY
 ASHOK DAS
2466FIELD THEORY - A MODERN PRIMER
 RAMOND PIERRE
1967FIELD THEORY IN PARTICLE PHYSICS
 DEWITT B., SMITH J.
2728FIELDS, STRINGS AND DUALITY
 EFTHIMIOU C., BRIAN GREENE
3268FINITE SUPERSTRINGS
 TAYLOR J.G., BRESSLOFF P.C., RESTUCCIA A.
1731FINITE-DIMENSIONAL VECTOR SPACES (SECOND EDITION)
 HALMOS PAUL R.
2638FINITE-TEMPERATURE FIELD THEORY
 KAPUSTA JOSEH
2802FINSLER GEOMETRY, RELATIVITY AND GAUGE THEORIES
 ASANOV G.S.
3085FIRST HELLENIC SYMPOSIUM ON THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS
 LOCAL ORGINIZING COMMITTEE
95BFLUID MECHANICS (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 6)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
1623FLUID MECHANICS (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 6)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
65FLUID MECHANICS (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 6)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
2740FORMAL STRUCTURE OF ELECTROMAGNETICS GENERAL COVARIANCE AND ELECTROMAGNETICS
 POST. E. J.
3266FORMATION AND EVOLUTION OF BLACK HOLES IN THE GALAXY
 BETHE H.A., BROWN G.E., LEE C.H.
847FORMULATION OF CLASSICAL AND QUANTUM DYNAMICAL THEORY
 ROSEN GERALD
2267FORTRAN 77
 AGELOFF ROY, MOJENA RICHARD
2444FORTRAN 90/95 EXPLAINED
 METCALF M., REID J.
1204FOUNDAMENTALS OF STATISTICAL AND THERMAL PHYSICS
 REIF F.
769FOUNDATION OF ELECTRODYNAMICS
 MOON P., SPENCER D.E.
2362FOUNDATION OF QUANTUM CHROMODYNAMICS
 MUTA TAIZO
2996FOUNDATIONS OF DIFFERENTIAL GEOMETRY
 KOBAYASHI SHOSHICHI NOMIZU KATSUMI
472AFOUNDATIONS OF MODERN ANALYSIS
 DIEUDONNE
1026FOUNDATIONS OF THE THEORY OF ALGEBRAIC INVARIANTS
 GUREVICH G. B.
696FOUNTATION OF MECHANICS
 ABRAHAM RALPH, MARSDEN JERROLD E.
3284FOURIER ANALYSIS ON FINITE GROUPS AND APPLICATIONS
 TERRAS AUDREY
2321FOURIER INTEGRALS
 TITCHMARSH
25FOURIER SERIES AND BOUNDARY VALUE PROBLEMS
 CHURCHILL R.
3059FOURIER TRANSFORMS
 SNEDDON I.N.
634FOURIER TRANSFORMS
 SNEDDON IAN N.
1577FOURTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PHOTON-PHOTON INTERACTIONS 1981
 LONDON GEORGES W.
2196FRACTAL GROWTH PHENOMENA
 VICSEK T.
2209FRACTALS, NON-INTEGRAL DIMENSIONS AND APPLICATIONS
 CHERBIT G.
1536AFROM ATOMS TO QUARKS
 TREFIL J.S.
2511FROM NUCLEONS TO THE ATOMIC NUCLEUS PERSPECTIVE IN NUCLEAR PHYSICS
 HEYDE K.
3259FROM ORDER TO CHAOS ESSAYS:CRITICAL, CHAOTIC AND OTHERWISE
 KADANOFF L.P.
1122FUNCTIONAL ANALYSIS
 YOSIDA
1729FUNCTIONAL ANALYSIS IN NORMED SPACES
 BROWN, ROBERTSON
2243FUNCTIONAL INTEGRALS AND COLLECTIVE EXCITATIONS
 POPOV V. N.
2765FUNCTIONAL INTEGRALS AND COLLECTIVE EXCITATIONS
 POPOV V. N.
2707FUNCTIONAL METHODS IN QUANTUM FIELD THEORY AND STATISTICAL PHYSICS
 VASILIEV A. N.
217/2AFUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLE
 GOURSAT EDOUARD
1918FUNDAMENTAL PARTICLE INTERACTIONS II
 FERRARA, ELLIS
761FUNDAMENTAL PARTICLE PHYSICS 1967 TOKYO SUMMER LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS
 TAKEDA GYO, HARA YASUO
105FUNDAMENTAL PARTICLES
 NISHIJIMA K.
823AFUNDAMENTAL PROBLEMS IN ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS OF THE FOURTEEN CONFERENCE ON PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF BRUSSELS OCTOBER 1967
 INTERSCIENCE PUBLISHERS
1614FUNDAMENTAL UNIVERSITY PHYSICS
 ALONSO MARCELO, FINN EDWARD J.
1615FUNDAMENTAL UNIVERSITY PHYSICS VOLUME 1 MECHANICS THERMODYNAMICS
 ALONSO, FINN
1143AFUNDAMENTALS OF DISPLAY SYSTEM DESIGN
 SHERR SOLOMON
1252FUNDAMENTALS OF MECHANICS AND HEAT
 YOUNG H. D.
156FUNDAMENTALS OF MODERN PHYSICS
 EISBERG
3285FUNDAMENTALS OF NEUTRINO PHYSICS AND ASTROPHYSICS
 GIUNTI C., KIM C.W.
2305FUNDAMENTALS OF NUCLEAR PHYSICS
 JELLEY N.A.
2210FUNDAMENTALS OF NUCLEAR PHYSICS
 JELLEY N.A.
712FUNDAMENTALS OF QUANTUM MECHANICS
 BOROWITZ
2773FUNDAMENTALS OF WAVELETS
 GOSWAMI J.C., CHAN A.
top

G
114AGAKHOV F.D.
 BOUNDARY VALUE PROBLEMS
1557GALAXIES AND QUASARS
 KAUFMANN
2022GAUGE FIELD THEORIES
 POKORSKI STEFAN
2909GAUGE FIELD THEORIES
 POKORSKI STEFAN
2072GAUGE FIELD THEORY AND COMPLEX GEOMETRY
 MANIN YURI I.
2038GAUGE FIELDS - CLASSIFICATION AND EQUATIONS OF MOTION
 CARMELI M., HULEIHIL KH., LEIBOWITZ E.
2998GAUGE FIELDS INTRODUCTION TO QUANTUM THEORY
 FADEEV L. D. SLAVNOV A. A.
2343GAUGE GRAVITATION THEORY
 SARDANASHVILY G., ZAKHAROV O.
2652GAUGE THEORIES
 AITCHISON, HEY
2037GAUGE THEORIES IN PARTICLE PHYSICS SECOND EDITION
 AITCHISON, HEY
3277GAUGE THEORIES IN THE TWENTIETH CENTURY
 TAYLOR J.A.
1976GAUGE THEORIES OF FUNDAMENTAL INTERACTIONS
 MOHAPATRA R.N., LAI C.H.
2053GAUGE THEORIES OF STRONG, WEAK AND ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
 QUIGG CHRIS
2916GAUGE THEORIES OF STRONG, WEAK AND ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
 QUIGG CHRIS
1649GAUGE THEORIES OF STRONG, WEAK AND ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
 QUIGG CHRIS
1459GAUGE THEORIES OF WEAK INTERACTIONS
 TAYLOR J. C.
1561GAUGE THEORY OF WEAK AND ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
 LAI C.H.
2385GAUGE THEORY OF WEAK INTERACTIONS
 GREINER, MULLER
2345GENERAL RELATIVITY
 WALD ROBERT M.
1812GENERAL RELATIVITY - AN EINSTEIN CENTENARY SURVEY
 HAWKING S.W., ISRAEL W.
2862GENERAL THEORY OF RELATIVITY
 DIRAC P.A.M.
458BGENERAL TOPOLOGY SCHAUM'S OUTILINE SERIES
 LIPSCHUTZ S.
1767GENERALIZED ANALYTIC FUNCTIONS
 VEKUA
26GENERALIZED FUNCTIONS VOL. 1
 GEL'FAND I.M., SHILOV G.E.
1000GENERALIZED FUNCTIONS VOL. 2
 GEL'FAND I.M., SHILOV G.E.
138GENERALIZED FUNCTIONS VOL. 3
 GEL'FAND I.M., SHILOV G.E.
86GENERALIZED FUNCTIONS VOL. 5
 GEL'FAND I.M., GRAEV M.I., VILENKIN N. YA.
703GENERALIZED HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
 SLATER LUCY JOAN
2594GENESIS AND PROPAGATION OF COSMIC RAYS
 SHAPIRO M.
485GEOMETRIC ALGEBRA
 ARTIN E.
2200GEOMETRIC MEASURE THEORY
 MORGAN FRANK
2585GEOMETRIC QUANTIZATION
 WOODHOUSE N. M. J.
2970GEOMETRICAL METHODS OF MATHEMATICAL PHYSICS
 SCHUTZ BERNARD
751GEOMETRIE DIFFERENTIELLE ET MECANIQUE ANALYTIQUE
 CLAUDE GODBILLON
2919GEOMETRY, TOPOLOGY AND PHYSICS
 NAKAHARA
2579GEOMETRY, TOPOLOGY AND PHYSICS
 NAKAHARA MIKIO
2023GEOMETRY OF SUPERSYMMETRIC GAUGE THEORIES LECTURE NOTES IN PHYSICS
 GIERES FRANCOIS
2734GIANT RESONANCES - NUCLEAR STRUCTURE AT FINITE TEMPERATURE
 BORTIGNON P.F., BRACCO A., BROGLIA R.A.
2711GIANT RESONANCES NUCLEAR STRUCTURE AT FINITE TEMPERATURE
 BORTIGNON P.F., BRACCO A., BROGLIA R.A.
2787GODEL, ESCHER, BACH: AN ETERNAL GOLDEN BRAID
 HOFSTADTER DOUGLAS R.
2693GRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS - QUANTUM GROUPS
 KASSEL CHRISTIAN
2054GRAND UNIFIED THEORIES
 ROSS GRAHAM G.
1551GRAND UNIFIED THEORIES AND RELATED TOPICS
 KONUMA M., MASKAWA T.
1017GRAPH TEORY AND THEORITICAL PHYSICS
 HARARY
1304GRAPHS, GROUPS AND SURFACES
 WHITE ARTHRUR T.
2869GRAVITATION AND COSMOLOGY
 WEINBERG STEVEN
2311GRAVITATION AND ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS
 LOGUNOV A.A.
2281GRAVITATION IN ASTROPHYSICS - CARGESE 1986
 CARTER B., HARTLE J. B.
1072GRAVITATIONAL WAVES IN EINSTEIN'S THEORY
 ZAKHAROV V. D.
1646AGREEN'S FUNCTIONS FOR SOLID STATE PHYSICS
 DONIACH S., SONDEIMER E.H.
1920GROUP STRUCTURE OF GAUGE THEORIES
 RAIFEARTAIGH L. O'
2987GROUP THEORY
 WIGNER EUGENE P.
3279GROUP THEORY A PHYSICIST'S SURVEY
 RAMOND P.
791GROUP THEORY AND ELEMENTARY PARTICLES
 ROWLATT P.A.
765GROUP THEORY AND ITS APPLICATION TO PHYSICAL PROBLEMS
 HAMERMESH
3115GROUP THEORY AND ITS APPLICATION TO PHYSICAL PROBLEMS
 HAMERMESH MORTON
2870GROUP THEORY AND ITS APPLICATION TO PHYSICAL PROBLEMS
 HAMERMESH MORTON
537GROUP THEORY AND ITS APPLICATIONS
 M. LOEBL
1727GROUP THEORY AND ITS APPLICATIONS VOLUME 3
 M. LOEBL
2599GROUP THEORY AND PHYSICS
 STERNBERG
2588GROUP THEORY AND PHYSICS
 STERNBERG S.
1325GROUP THEORY AND SOLID STATE PHYSICS VOL I
 MEIJER P.H.
1079GROUP THEORY AND THE COULOMB PROBLEM
 M. J. ENGLEFIELD
1331GROUP THEORY IN NON-LINEAR PROBLEMS
 BARUT
2727GROUP THEORY IN PHYSICS
 WU-KI TUNG
2493GROUP THEORY IN PHYSICS - AN INTRODUCTION
 CORNWELL J.F.
2603GROUP THEORY IN PHYSICS VOLUME 2
 CORNWELL J.F.
2604GROUP THEORY IN PHYSICS VOLUME 3
 CORNWELL J.F.
1154GUIDE TO THE APPLICATIONS OF THE LAPLACE AND B-TRANSFORMS
 DOETSCH, HERSCHEL
top

H
872H.A. LORENTZ - IMPRESSIONS OF HIS LIFE AND WORK
 DE HAAS G.L.-LORENTZ
1310HADRON PHYSICS AT VERY HIGH ENERGIES
 HORN DAVID, ZACHARIASEN FREDRIK
939HADRONIC INTERACTIONS OF ELECTRONS AND PHOTONS PROCEEDINGS OG THR 11TH SESSION OF SUSSP 1970
 CUMMING J., OSBORN H.
2199HADRONIC MATTER IN COLLISION
 CARRUTHERS P., RAFELSKI J.
3035HADRONS IN DENSE MATTER PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXVIII ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 2000
 BUBALLA M., NORENBERG W., SCHAEFER B.J., WAMBACH J.
3051HADRONS IN NUCLEAR MATTER PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXIII ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 1995
 FELDMEIER H., NORENBERG W.
2176HAMILTONIAN DYNAMICAL SYSTEMS
 MACKAY R.S., MEISS J.D.
2192HAMILTONIAN SYSTEMS CHAOS AND QUANTIZATION
 DE ALMEIDA A. M. O.
1061HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS
 CRC PRESS
2820HANDBOOK OF HEALTH PHYSICS AND RADIOLOGICAL HEALTH
 SHLEIEN B., SLABACK L.A., BIRKY B.K.
503BHANDBOOK OF INDUSTRIAL ELECTRONIC CONTROL CIRCUITS
 MARKUS JOHN ZELUFF VIN
212HANDBOOK OF MATHEMATICAL FUNCTIONS
 ABRAMOWITZ MILTON, STEGUN IRENE A.
2014HANDBOOK OF MATHEMATICAL FUNCTIONS
 ABRAMOWITZ MILTON, STEGUN IRENE A.
6HANDBOOK OF MATHEMATICAL TABLES AND FORMULAS
 BURINGTON R. S.
2568HANDBOOK OF OPTICS VOL I FUNDAMENTALS TECHNIQUES AND DESIGN
 BASS MICHAEL
2288HANDBOOK OF PHYSICS
 YAVORSKY B., DETLAF A.
983HANDBOOK OF TELEMETRY AND REMOTE CONTROL
 GRUENBERG E.L.
571HANDBUCH DER LAPLACE-TRANSFORMATION I
 DOETSCH G.
571AHANDBUCH DER LAPLACE-TRANSFORMATION II
 DOETSCH G.
571BHANDBUCH DER LAPLACE-TRANSFORMATION III
 DOETSCH G.
611HARMONIC ANALYSIS OF FUNCTIONS OF COMPLEX VARIABLES IN THE CLASSICAL DOMAIN
 HUA
873HARMONIC ANALYSIS OF OPERATORS ON HILBERT SPACES
 BELA SZ.NAGY,CIPRIAN FOIAS
1076HARMONIC ANALYSIS ON HILBERT SPACE
 GROSS L.
1069HARMONIC ANALYSIS ON SEMI-SIMPLE LIE GROUPS 1
 WARNER
1069AHARMONIC ANALYSIS ON SEMI-SIMPLE LIE GROUPS 2
 WARNER
2717HEALTH EFFECTS OF EXPOSURE TO RADON BEIR VI
 NATIONAL RESEARCH COUNCIL
2031HEAT KERNELS AND SPECTRAL THEORY
 E. B. DAVIES
2974HEAVY ION REACTIONS 1 ELASTIC AND INELASTIC REACTIONS
 BROGLIA RICARDO, WINTHER AAGE
1961HERMITIAN AND KAHLERIAN GEOMETRY IN RELATIVITY
 FLAHERTY E.J.
124HIGH ENERGY PHYSICS 1965 TOKYO SUMMER LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS
 TAKEDA GYO
1197AHIGH ENERGY ASTROPHYSICS
 WEEKES
794HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 1
 DEWITT C., SCHTZMAN E., VERON P.
2403HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 1
 LONGAIR MALCOLM S.
2402HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 2
 LONGAIR MALCOLM S.
796HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 3 LES HOUCHES
 DEWITT C., SCHATZMAN E., VERON P.
795HIGH ENERGY ASTROPHYSICS LES HOUCHES 1966
 DE WITT, SCHATZMAN, VERON
334HIGH ENERGY COLLISIONS OF ELEMENTARY PARTICLES
 EDEN R. J.
689HIGH ENERGY ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS AND FIELD THEORY CARGESE LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS
 LEVY MAURICE
2450HIGH ENERGY ELECTRON-POSITRON PHYSICS
 ALI A., SODING P.
0.75HIGH ENERGY NUCLEAR PHYSICS
 LOCK W.O.
236HIGH ENERGY PHYSICS
 TEDAKA GYO
1562HIGH ENERGY PHYSICS AND ELEMENTARY PARTICLES ICTP TRIESTE 1965
 ICTP
764HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR STRUCTURE PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR STRUCTURE 1969
 DEVONS SAMUEL
607HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR STRUCTURE, 1967
 ALEXANDER G.
3038HIGH ENERGY PHYSICS PROCEEDINGS OF THE EPS INTERNATIONAL CONFERENCE PALERMO 1975
 ZICHICHI A.
871-1HIGH ENERGY PHYSICS VOL I
 BURHOP E.H.S
241HIGH ENERGY PHYSICS VOL I
 BURHOP E.H.S
772HIGH ENERGY PHYSICS VOL II
 BURHOP E.H.S
871-2HIGH ENERGY PHYSICS VOL II
 BURHOP E.H.S
675HIGH ENERGY PHYSICS VOL III
 BURHOP E.H.S
871-3HIGH ENERGY PHYSICS VOL III
 BURHOP E.H.S
616HIGH ENERGY PHYSICS VOL IV
 BURHOP E.H.S
1045AHIGH-ENEGRY PARTICLES
 ROSSI
2375HIGH-ENERGY ASTROPHYSICS VOL 1
 LONGAIR M.S.
2374HIGH-ENERGY ASTROPHYSICS VOL 2
 LONGAIR M.S.
1305HIGH-ENERGY ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN CONDENSED MEDIA
 TER-MIKAELIAN M. L.
51HIGHER TRANSCENDENTAL FUNCTIONS VOL III
 ERDELYI A., MAGNUS W., OBERHETTINGER F., TRICOMI F. G.
433HIGH-RESOLUTION NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
 POPLE J.A. SCHNEIDER W. G,., BERNSTEIN H.J.
2926HNPS: ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS - PROCEEDINGS OF THE 16TH HELLENIC SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS
 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ε., ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Α., ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ Ε., ΤΣΑΠΑΛΗΣ Α. (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ)
1326HOMOGENOUS RELATIVISTIC COSMOLOGIES
 RYAN P.M., SHEPLEY L.C.
146HOMOLOGY AND FEYNMAN INTEGRALS
 HWA RUDOLPH C., TEPLITZ VIGDOR L.
2828HUMAN RESPIRATORY TRACT MODEL FOR RADIOLOGICAL PROTECTION
 ANNALS OF THE ICRP
723HYDRODYNAMICS
 LAMB
958HYDRODYNAMICS - A STUDY IN LOGIC, FACT AND SIMILITUDE
 BIRKHOFF GARRETT
1307HYPERFUNCTIONS AND THEORETICAL PHYSICS LECTURE NOTES IN MATHEMATICS
 DOLD A., ECKMANN B.
top

I
3241ICHEP 2002, PROCEED. OF THE 31ST INTER. CONF. ON HIGH ENERGY PHYSICS, AMSTERDAM 25-31 JULY 2002
 BENTVELSEN S., DE JONG P., KOCH J., LAENEN E.
1566AILLUSTRATED GLOSSARY FOR SOLAR AND TERRESTIAL PHYSICS
 BRUZEK, DURROUT
3262IN CONCLUSION A COLLECTION OF SUMMARY TALKS IN HIGH ENERGY PHYSICS
 BJORKEN J.D.
1391IN-BEAM GAMMA-RAY SPECTROSCOPY
 MORINAGA H., YAMAZAKI T.
2520INDUSTRIAL CONTROL HANDBOOK PART I
 PARR E.
1157INDUSTRIAL RADIOLOGY
 RUMYANTSEV S.
1282INFRARED RADIATION
 SIMON IVAN
338AINSTRUMENTATION ELECTRIQUE EN PHYSIQUE NUCLEAIRE
 SAMUELI J.J., PIGNERET J., SARAZIN A.
2748INSTRUMENTATION FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS
 TURNER JOHN, HILL MARTYN
120AINTEGRAL EQUATIONS
 TRICOMI F.G.
3058INTEGRAL EQUATIONS AND TJHEIR APPLICATIONS TO CERTAIN PROBLEMS IN MECHANICS MATHEMATICAL PHYSICS AND TECHNOLOGY
 MIKHLIN S.G.
217/3BINTEGRAL EQUATIONS CALCULUS OF VARIATIONS
 GOURSAT EDOUARD
198INTEGRAL TRANSFORMS IN MATH PHYSICS
 TRANTER
255INTEGRAL TRANSFORMS IN MATHEMATICAL PHYSICS
 TRANTER
648INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS
 LUKE YUDELL
2779INTERACTION OF PARTICLES AND RADIATION WITH MATTER
 BALASHOV VSEVOLOD V.
1239INTERCORRELATED SATELLITE OBSERVATIONS RELATED TO SOLAR EVENTS
 MANNO, PAGE
2470INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR PHYSICS
 LOCK W.O., MEASDAY D.F.
317INTERMEDIATE QUANTUM MECHANICS
 BETHE HANS A.
1066INTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS 1969 VOL II
 GOMBAS P.
1071AINTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS 1969 VOL III
 GOMBAS P.
1072AINTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS 1969 VOL IV
 GOMBAS P.
587INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS CONFERENCE 1966
 BECKER R.L., GOODMANC.D., STELSON P.H., ZUCKER A.
1173INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA ELEMENTARY PROGRESSES AT HIGH ENERGY PART A 1970
 ZICHICHI A.
1175INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA LAWS OF HADRONIC MATTER PART A 1973
 ZICHICHI A.
331INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA RECENT DEVELOPMENTS IN PARTICLE SYMMETRY 1965
 ZICHICHI A.
730INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA STRONG AND WEAK INTERACTIONS PRESENT PROBLEMS 1966
 ZICHICHI A.
961INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA HADRONS AND THEIR INTERACTIONS 1967
 ZICHICHI A.
239INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA STRONG ELECTROMAGNETIC AND WEAK INTERACTIONS1963
 ZICHICHI A.
899INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA SUBNECLEAR PHENOMENA PART A 1969
 ZICHICHI A.
775INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA SUBNUCLEAR PHENOMENA PART B 1968
 ZICHICHI A.
1174INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA SUBNUCLEAR PHENOMENA PART B 1969
 ZICHICHI A.
774INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA THEORY AND PHENOMENOLOGY OF PARTICLE PHYSICS PART A 1968
 ZICHICHI A
1048BINTERPLANETARY DYNAMICAL PROCESSES
 PARKER E.N.
340INTRODUCTION A L' ELECTRODYNAMIQUE QUANTIQUE
 KASTLER DANIEL
149INTRODUCTION TO ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS
 SEMAT HENRY
2956INTRODUCTION TO COSMOLOGY
 RYDEN B.
638INTRODUCTION TO DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
 AUSLANDER LOUIS, MACKENZIE ROBERT E.
143INTRODUCTION TO DISPERSION TECHNIQUES IN FIELD THEORY
 BARTON GABRIEL
2880INTRODUCTION TO ELEMENTARY PARTICLES
 GRIFFITHS DAVID
2966INTRODUCTION TO ELEMENTARY PARTICLES
 GRIFFITHS DAVID
3063INTRODUCTION TO ERROR ANALYSIS
 TAYLOR J. R.
1280INTRODUCTION TO EXPERIMENTAL NUCLEAR PHYSICS
 SINGRU R.M.
2424INTRODUCTION TO EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS
 FERNOW RICHARD C.
2239INTRODUCTION TO EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS
 FERNOW RICHARD C.
2425INTRODUCTION TO EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS
 FERNOW RICHARD C.
1728INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
 TAYLOR A.E.
2615INTRODUCTION TO GAUGE FIELD THEORY
 BAILIN DAVID, LOVE ALEXANDER
2325INTRODUCTION TO HIGH ENERGY PHYSICS
 PERKINS D.H.
2969INTRODUCTION TO HIGH ENERGY PHYSICS
 PERKINS D.H.
2460INTRODUCTION TO HIGH ENERGY PHYSICS
 PERKINS DONALD H.
2664INTRODUCTION TO HIGH-ENERGY HEAVY-ION COLLISIONS
 WONG CHEUK-YIN
1730INTRODUCTION TO HILBERT SPACE AND THE THEORY OF SPECTRAL MULTIPLICITY
 HALMOS PAUL R.
2671INTRODUCTION TO LATTICES AND ORDER
 B. A. DAVEY, H. A. PRIESTLEY
1080INTRODUCTION TO LIE ALGEBRAS AND REPRESENTATION THEORY
 HUMPHREYS
1745INTRODUCTION TO METRIC SPACES
 PITTS C.G.C.
2932INTRODUCTION TO MODERN METHODS OF QUANTUM MANY-BODY THEORY AND THEIR APPLICATIONS
 FABROCINI A., FANTONI S., KROTSCHECK E.
1592INTRODUCTION TO MODERN THEORETICAL PHYSICS - VOLUME 2 : QUANTUM THEORY AND STATISTICAL PHYSICS
 HARRIS EDWARD G.
2207INTRODUCTION TO MODERN THEORETICAL PHYSICS - VOLUME 2 : QUANTUM THEORY AND STATISTICAL PHYSICS
 HARRIS EDWARD G.
1115INTRODUCTION TO NONLINEAR DIFFERENTIAL AND INTEGRAL EQUATIONS
 DAVIS H.T.
2674INTRODUCTION TO NONLINEAR DYNAMICS FOR PHYSICISTS
 ABARBANEL HENRY D.I., RABINOVICH M.I., SUSHCHIK M.M.
2675INTRODUCTION TO NONLINEAR SCIENCE
 NICOLIS G.
2285INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING
 LAMARSH J.
206INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS
 HARALD ENGE
696AINTRODUCTION TO NUCLEAR THEORY
 MCCARTHY I.E.
3061INTRODUCTION TO NUMERICALANALYSIS
 HILDEBRAND F.B.
2467INTRODUCTION TO PARTICLE PHYSICS
 OMNES R., BARTON G.
2211INTRODUCTION TO PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA
 STANLEY H.E.
2702INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS
 GRIFFITHS DAVID
123INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS
 MATTHEWS P.T.
1399INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS
 R. H. DICKE. J. P. WITTKE
1486INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS WITH APPLICATION TO CHEMISTRY
 PAULING LINUS, WILSON E.B.
1240INTRODUCTION TO SOLAR TERRESTIAL RELATIONS
 ORTNER
1654INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS - 3RD EDITION
 KITTEL CHARLES
2571INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS - 7TH EDITION
 KITTEL CHARLES
1653INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS (FIFTH EDITION)
 KITTEL CHARLES
1644INTRODUCTION TO SOLID STATE THEORY
 MADELUNG O.
1645INTRODUCTION TO SOLID STATE THEORY
 MADELUNG O.
1537INTRODUCTION TO SPECIAL RELATIVITY
 RESNICK R.
755INTRODUCTION TO SPECTRAL THEORY IN HILBERT SPACE
 HELMBERG GILBERT
2619INTRODUCTION TO STATISTICAL PATTERN RECOGNITION
 FUKUNAGA KEINOSUKE
130INTRODUCTION TO STRONG INTERACTIONS
 PARK D
2662INTRODUCTION TO SUPERSYMMETRY
 FREUND PETER G. O.
2618INTRODUCTION TO SUPERSYMMETRY AND SUPERGRAVITY
 WEST PETER
373INTRODUCTION TO SYMBOLIC LOGIC AND ITS APPLICATIONS
 CARNAP RUDOLF
294INTRODUCTION TO THE PHYSICS OF MANY BODY SYSTEMS
 TER HAAR D.
3003INTRODUCTION TO THE QUANTUM THEORY OF SCATTERING
 RODBERG L. S., THALER R. M.
771INTRODUCTION TO THE QUANTUM THEORY OF SCATTERING
 RODBERG S. LEONARD, THALER M. ROY
1703INTRODUCTION TO THE RENORMALIZATION GROUP AND TO CRITICAL PHENOMENA
 PFEUTY P., TOULOUZE G.
2902INTRODUCTION TO THE THEORY OF CRITICAL PHENOMENA
 UZUNOV D. I.
154AINTRODUCTION TO THE THEORY OF FOURIER INTEGRALS
 TITCHMARSH E.C.
1679INTRODUCTION TO THE THEORY OF MAGNETISM
 WAGNER D.
2986INTRODUCTION TO THE THEORY OF RANDOM PROCESSES
 SKORONDOH
778AINTRODUCTION TO THE THEORY OF RELATIVITY
 SEARS FRANCIS W., BREHME ROBERT W.
202INTRODUCTION TO THE THORY OF ANALYTIC FUNCTIONS OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES
 FUKS
922INTRODUCTION TO THE VIGIER THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES
 DE BROGLIE LOUIS
1527INTRODUCTION TO UNIFIED FIELD THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES
 HEISENBERG WERNER
1113INTRODUCTION TO UNITARY SYMMETRY
 CARRUTHERS PETER A.
11INTRODUCTORY ATOMIC PHYSICS
 YARWOOD J., CLOSE K.J.
80INTRODUCTORY ELECTRICITY AND ATOMIC PHYSICS
 YARWOOD J., CLOSE K.J.
3257INTRODUCTORY LECTURES ON FIBRE BUNDLES AND TOPOLOGY FOR PHYSICISTS LA RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO VOL. 3 No 4 1980
 THOMAS G.H.
2341AINTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
 WONG S. M. SAMUEL
2341INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
 WONG S. M. SAMUEL
2610AINTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
 WONG SAMUEL
2610BINTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
 WONG SAMUEL
2911INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
 WONG SAMUEL
2610INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
 WONG SAMUEL
14INTRODUCTORY NUCLEAR THEORY
 ELTON L.R.B.
875INVARIANCE PRINCIPLES AND ELEMENTARY PARTICLES
 SAKURAI J. J.
293INVARIANCE PRINCIPLES AND ELEMENTARY PARTICLES
 SAKURAI J.J.
2905INVITATION TO CONTEMPORARY PHYSICS
 HO-KIM Q., KUMAR N., LAM C.S.
2473INVITATION TO CONTEMPORARY PHYSICS
 HO-KIM Q., KUMAR N., LAM C.S.
1673IOAN IMPLANTATION OF SEMICONTUCTORS
 CARTER G., GRANT W. A.
515IRREDUCIBLE TENSORIAL SETS
 FANO U., RACAH G.
2891ITEP LECTURES ON PARTICLE PHYSICS AND FIELD THEORY (VOL. I)
 SHIFMAN M.A.
2892ITEP LECTURES ON PARTICLE PHYSICS AND FIELD THEORY (VOL. II)
 SHIFMAN M.A.
top

K
2071KAHLER-EINSTEIN METRICS AND INTEGRAL INVARIANTS
  FUTAKI AKITO
3143KEY PROBLEMS OF PHYSICS AND ASTROPHYSICS
 GINZBURG V.L.
988KINEMATICS AND MULTIPARTICLE SYSTEMS
 NIKOLIC M.
2322KINETIC THEORY - CLASSICAL, QUANTUM AND RELATIVISTIC DESCRIPTIONS
 LIBOFF RICHARD L.
1217KINETIC THEORY VOL 3
 BRUSH S. G.
2643KNOTS AND SURFACES
 GILBERT N.D., PORTER T.
top

L
784L' INTEGRATION DANS LES GROUPES TOPOLOGIQUES
 WEIL ANDRE
379LABORATORY MAGNETS
 KROON D. J.
2232LAGRANGIAN INTERACTION
 DOUGHTY N.A.
56ALANGENSCHEIDTS TASCHENWORTERBUCH DER NEUGRIECHISCHEN UND DEUTSCHEN SRACHE
 STEINMETZ A.
1061ALANGENSCHEIDTS UNIVERSAL-WORTERBUCH
 STEINMETZ A.
94LAPLACE TRANSFOMS SCHAUM'S OUTILINE SERIES
 SPIEGEL M.
1217ALASER HANDBOOK VOL I
 ARECCHI F.T., SCHULZ-DUBOIS E.O.
1217BLASER HANDBOOK VOL II
 ARECCHI F.T., SCHULZ-DUBOIS E.O.
2510LECTURE NOTES IN PHYSICS QUANTUM GRAVITY, QUANTUM COSMOLOGY AND LORENTZIAN GEOMETRIES
 GIAMPIERO ESPOSITO
1306LECTURE NOTES IN PHYSICS CONSTRUCTIVE QUANTUM FIELD THEORY
 EHLERS J., MUNCHEN, K. HEPP, ZURICH AND H. A. WEINDENMULLER
2180LECTURE NOTES IN PHYSICS - THE AHARONOV-BOHM EFFECT
 PESKIN M., TONOMURA A.
839LECTURE NOTES IN PHYSICS 2 - THEORIE DE LA RENORMALISATION (FRENCH)
 HEPP K.
1308LECTURE NOTES IN PHYSICS 34 - ONE-DIMENSIONAL CONDUCTORS II
 EHLERS J., MUNCHEN, HEPP
892LECTURE NOTES IN PHYSICS 6 - GROUP REPRESENTATIONS IN MATHEMATICS AND PHYSICS
 GOLDIN G.A., HERMANN R., KONSTANT B., MICHEL L., MOORE C.C., O'RAIFEARTAIGH L., RUHL W., SHARP D.H., TODOROV I.T.
1665LECTURE NOTES IN PHYSICS 95 - QUASI ONE-DIMENSIONAL CONDUCTORS I
 EHLERS J., MUNCHEN, HEPP
1666LECTURE NOTES IN PHYSICS 96 - QUASI ONE-DIMENSIONAL CONDUCTORS II
 EHLERS J., MUNCHEN, HEPP
1298LECTURE NOTES IN PHYSICS PARTICLES, QUANTUM FIELDS AND STATISTICAL MECHANICS
 EHLERS J., MUNCHEN, K. HEPP, ZURICH AND H. A. WEINDENMULLER
1181LECTURE NOTES IN PHYSICS TRENDS IN ELEMENTARY PARTICLE THEORY
 EHLERS J., MUNCHEN, K. HEPP, ZURICH AND H. A. WEINDENMULLER
3270LECTURE NOTES ON PHASE TRANSFORMATIONS IN NUCLEAR MATTER
 LOPEZ J.A., DORSO C.O.
836LECTURES IN MATHEMATICAL PHYSICS VOL I
 HERMANN R.
2723LECTURES IN PARTICLE PHYSICS
 GREEN DAN
3267LECTURES IN PARTICLE PHYSICS
 GREEN DAN
343CLECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VI 1963
 BRITTIN WESLEY E., CHAPPEL WILLARD R.
343LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VII A (1964) - LORENTZ GROUP
 BRITTIN WESLEY E., BARUT ASIM O.
343ALECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VII B (1964) - ELEMENTARY PARTICLES
 BRITTIN WESLEY E., MARSHALL LEONA
343BLECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VII C (1964) - STATISTICAL PHYSICS, WEAK INTERACTIONS, FIELD THEORY
 BRITTIN WESLEY E.
292ALECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VIII A (1965) - STATISTICAL PHYSICS AND SOLID STATE PHYSICS
 BRITTIN WESLEY E.
1630LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VIII A (1965) - STATISTICAL PHYSICS AND SOLID STATE PHYSICS
 BRITTIN WESLEY E.
1631LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VIII B (1965) - FUNDAMENTAL PHYSICS AND HIGH ENERGY PHYSICS
 BRITTIN WESLEY E.
292BLECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VIII B (1965) - FUNDAMENTAL PHYSICS AND HIGH ENERGY PHYSICS
 BRITTIN WESLEY E.
292ΓLECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VIII C (1965) - NUCLEAR STRUCTURE PHYSICS
 BRITTIN WESLEY E., KUNZ P.D., LIND D.A.
1632LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS - VOL. VIII C (1965) - NUCLEAR STRUCTURE PHYSICS
 BRITTIN WESLEY E., KUNZ P.D., LIND D.A.
201LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. I
 BRITTIN WESLEY E., DUNHAM LITA G.
201ALECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. II
 BRITTIN WESLEY E., DOWNS B.W.
201BLECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. III
 BRITTIN WESLEY E., DOWNS B.W., DOWNS JOANNE
201ΓLECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. IV
 BRITTIN WESLEY E., DOWNS B.W., DOWNS JOANNE
805LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. IX A - MATHEMATICAL METHODS OF THEORETICAL PHYSICS
 BRITTIN WESLEY, BARUT ASIM, GUENIN MARCEL
806LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. IX B - HIGH ENERGY AND PARTICLE PHYSICS
 BRITTIN WESLEY, BARUT ASIM
218LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. V
 BRITTIN WESLEY E., DOWNS B.W., DOWNS JOANNE
804LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. X B - HIGH ENERGY PHYSICS AND FUNDAMENTAL PARTICLES
 BRITTIN WESLEY, BARUT ASIM
733LECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. XI A - ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS PART I
 BRITTIN WESLEY, BARUT ASIM, MAHANTHAPPA KALYANA
733ALECTURES IN THEORETICAL PHYSICS VOL. XI A - ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS PART II
 BRITTIN WESLEY, BARUT ASIM, MAHANTHAPPA KALYANA
1078LECTURES ON CURRENT ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
 TREIMAN SAM B., JACKIW ROMAN, GROSS DAVID J.
441LECTURES ON DIFFERENTIAL AND INTEGRAL EQUATIONS
 YOSIDA KOSAKU
885LECTURES ON ELEMENTARY PARTICLES AND QUANTUM FIELD THEORY 1970 BRANDEIS UNIVERSITY SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS VOL 2
 STANLEY DESER, MARC GRISARU AND HUGH PENDLETON
292LECTURES ON FIELD THEORY AND THE MANY-BODY PROBLEM
 CAIANIELLO E.R.
2813LECTURES ON GAS THEORY
 BOLTZMANN LUDWIG
2680LECTURES ON GRAVITATION
 FEYNMAN RICHARD
2255LECTURES ON NON-PERTURBATIVE CANONICAL GRAVITY
 ASHTEKAR ABHAY
946ALECTURES ON PARTICLES AND FIELD THEORY BRANDEIS SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS VOL 2 1964
 JOHNSON K., LICHTENBERG D. B., SCHWINGER J., WEINBERG S.
57ALECTURES ON PHYSICS VOL 2
 FEYNMAN
2904LECTURES ON QUANTUM CHROMODYNAMICS
 SMILGA ANDREI
2976LECTURES ON QUANTUM FIELD THEORY
 DIRAC P. A. M.
2847LECTURES ON QUANTUM MECHANICS
 BAYM GORDON
2975LECTURES ON QUANTUM MECHANICS
 DIRAC P. A. M.
2292ALECTURES ON THE THEORY OF THE NUCLEUS
 SITENKO A. G. TARTAKOVSKII V. K.
2433LECTURES ON THE THEORY OF THE NUCLEUS
 SITENKO A. G. TARTAKOVSKII V. K.
2292LECTURES ON THE THEORY OF THE NUCLEUS
 SITENKO A. G. TARTAKOVSKII V. K.
413LECTURTES IN THEORETICAL HIGH ENERGY PHYSICS
 ALY H. H.
1646LEPTONS AND QUARKS
 OKUN L. B.
660LES ALGEBRES D' OPERATEUR DANS L'ESPACE HILBERTIEN
 DIXMIER JACQUES
144LES PROBLEM MATHEMATIQUES DE LA THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS COLLOQUES INTERNATIONAL DU CNRS 1957
 DEHEUVELS R., MICHEL L.
884AL'ESTIMATION STATISTIQUE
 RAULY D.D.
3118LEXICON 4ΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-ΖΑΧΟΥ Α., ΔΗΜΕΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ., ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ ΜΠΕΡΤΣ, ΦΙΝΟΓΛΟΥ-ΧΑΡΣΟΥΛΗ Ε.
3106LHC DESIGN REPORT VOL I THE LHC MAIN RING
 BRUNING O., COLLIER P., LEBRUN P., MYERS S., OSTOJIC R., POOLE J., PROUDLOCK P.
645LIE ALGEBRAS
 JACOBSON
676LIE GROUPS AND QUANTUM MECHANICS LECTURE NOTES IN MATHEMATICS
 SIMMS D. J.
1921LIE GROUPS FOR PEDESTRIANS
 LIPKIN H.J.
677ALIE GROUPS FOR PHYSICISTS
 HERMANN ROBERT
1116LIE GROUPS LIE ALGEBRAS AND SOME OF THEIR APPLICATIONS
 GILMORE R.
538LIE THEORY AND SPECIAL FUNCTIONS
 MILELR WILLARD JR
2865LINEAR ALGEBRA
 GREUB WERNER
1725LINEAR ALGEBRA
 LIGHTSTONE A. H.
288LINEAR ALGEBRA
 NEF WALTER
691LINEAR DIFFERENTIAL OPERATORS PART I
 NAIMARK M. A.
1129LINEAR DIFFERENTIAL OPERATORS PART I
 NAIMARK M. A.
692LINEAR DIFFERENTIAL OPERATORS PART II
 NAIMARK M.A.
122LINEAR INTEGRAL EQUATIONS
 LOVITT WILLIAM VERNON
940LINEAR OPERATORS PART III
 DUNFORD, SCHWARTZ
615LINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL OPERATORS
 HORMANDER LARS
2656LINEAR PROGRAMMING - AN INTRODUCTION WITH APPLICATIONS
 SULTAN ALAN
2982LINEAR REPRESENTATIONS OF THE LORENTZ GROUP
 NAIMARK M.A.
553LINEAR STATISTICAL INFERENCE AND ITS APPLICATIONS
 RAO RADHAKRISHNA C.
2877LINEAR TRANFORMATIONS AND MATRICES
 FICKEN
232LINEAR TRANSFORMATIONS IN HILBERT SPACE AND THEIR APPLICATIONS TO ANALYSIS
 STONE MARSHALL HARVEY
1651LIQUID CRYSTALS
 CHANDRASEKHAR S.
1652LIQUID CRYSTALS
 CHANDRASEKHAR S.
1669LIQUID METALS
 MARCH N.H.
3028LIST OF CERN PUBLICATIONS ANNUAL REPORT 1992 VOL III
 CERN
3029LIST OF CERN PUBLICATIONS ANNUAL REPORT 1994 VOL III
 CERN
3099LIST OF CERN PUBLICATIONS ANNUAL REPORT 1999 VOL III
 CERN
3098LIST OF CERN PUBLICATIONS ANNUAL REPORT 2002 VOL III
 CERN
2552LOCAL QUANTUM PHYSICS - FIELDS,PARTICLES,ALGEBRAS
 HAAG RUDOLF
1714LOW TEMPERATURE PHYSICS LES HOUCHES 1961
 DEWITT C., DREYFUS B., DE GENNES P.G.
2550LOW-DIMENSIONAL APPLICATIONS OF QUANTUM FIELD THEORY
 BAULIEU LAURENT, KAZAKOV VLADIMIR, PICCO MARCO, WINDEY PAUL
top

M
1815MAGIC WITHOUT MAGIC: JOHN ARCHIBALD WHEELER
 KLAUDER JOHN R.
2127MAGNETIC RECONNECTION IN SPACE AND LABORATORY PLASMAS
 HONES E.W.
2807MAGNETIC STORMS
 TSURUTANI B.
1482MAGNETISM OF ELEMENTARY PARTICLES
 VONSOVSKY S.V.
2518MAGNETOHYDRODYNAMICS
 LICHNEROWICZ A.
1281AMAGNETOHYDRODYNAMICS
 LITTLE NOEL C.
2937MAGNETOHYDRODYNAMICS: WAVES AND SHOCK WAVES IN CURVED SPACE-TIME (MATHEMATICAL PHYSICS STUDIES, VOL.14)
 LICHNEROWICZ ANDRE
2131MAGNETOSPHERIC PHYSICS
 MCCORMAC M.
1287MAGNETOSPHERIC PHYSICS PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE PHYSICS OF THE MAGNETOSPHERE 1968
 WILLIAMS D.J., MEAD G.D.
785MANDELSTAM THEORY AND REGGE POLES
 OMNES R., FROISSART M.
2032MANIFOLDS, TENSOR ANALYSIS AND APPLICATIONS
 ABRAHAM R., MARSDEN J.E., RATIU T.
2007MANY PARTICLE PHYSICS
 MAHAN
2307MARKOV PROCESSES
 GILLESPIE DANIEL T.
2882MATHEMATICA
 WOLFRAM.S
1336AMATHEMATICAL ANALYSIS
 APOSTOL TOM M.
2184MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS IN NUCLEAR PHYSICS
 DEHESA J.S., GOMEZ J.M.G., POLLS A.
1919MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS
 NEUMANN (VON) J
1524MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF QUANTUM THEORY
 MARLOW A.R.
654MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF THERMODYNAMICS
 GILES R.
2453MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS
 ARFKEN G.B.
1339MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS
 ARFKEN GEORGE
2213MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS
 ARFKEN GEORGE
2400MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS
 ARFKEN GEORGE B., WEBER HANS J.
2401MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS
 ARFKEN GEORGE B., WEBER HANS J.
1199MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICAL SCIENCES
 BOAS MARY L.
427MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS
 CHISHOLM J.S.R. MORRIS R.M.
487AMATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS AND ENGINEERING
 DETTMAN J. W.
2406MATHEMATICAL METHODS IN THE PHYSICAL SCIENCES
 BOAS MARY L.
2405MATHEMATICAL METHODS IN THE PHYSICAL SCIENCES S.E.
 BOAS MARY L.
2166MATHEMATICAL METHODS OF CLASSICAL MECHANICS
 ARNOLD V.I.
2690MATHEMATICAL METHODS OF CLASSICAL MECHANICS
 ARNOLD V.I.
2417MATHEMATICAL METHODS OF CLASSICAL MECHANICS
 ARNOLD V.I.
2830MATHEMATICAL METHODS OF PHYSICS
 MATHEWS WALKER
552MATHEMATICAL METHODS OF STATISTICS
 CRAMER HAROLD
3275MATHEMATICAL PERSPECTIVES ON THEORETICAL PHYSICS A JOURNEY FROM BLACK HOLES TO SUPERSTRINGS
 PRAKASH NIRMALA
2917MATHEMATICAL PHYSICS
 GEROCH
1111MATHEMATICAL PHYSICS OF ONE DIMENSION
 LIEB E.N., MATTIS D.C.
749MATHEMATICAL PROBLEMS IN WAVE PROPAGATION THEORY
 BABICH V.M.
215MATHEMATICAL PROGRAMMING
 VAJDA S.
8MATHEMATICS AND STATISTICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS
 MACDONALD P.
2161MATHEMATICS AND THE UNEXPECTED
 EKELAND IVAR
487MATHEMATICS DICTIONARY
 JAMES AND JAMES
709MATHEMATICS FOR PHYSICISTS
 DENNERY PHILIPPE, KRZYWICKI ANDRE
128MATHEMATICS FOR QUANTUM MECHANICS
 JACKSON JOHN DAVID
1007MATHEMATICS OF CONTEMPORERY PHYSICS
 STREATER R. F.
1270MATHEMATICS OF PHYSICS AND MODERN ENGINEERING
 SOKOLNIKOFF I. S. REDHEFFER R. M.
2883MATRIX ANALYSIS
 HORN R., JOHNSON C.
2657MATRIX PERTURBATION THEORY
 STEWART G.W., SUN JI-GUANG
1519MATTER AND MOTION
 MAXWELL
374MECANIQUE QUANTIQUE TOME 1
 MESSIAH
375MECANIQUE QUANTIQUE TOME 2
 MESSIAH
216MECHANICAL MEASUREMENTS
 BECKWITH T. G., BUCK LEWIS N.
67MECHANICS (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL.1)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
140MECHANICS (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL.1)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
1291MECHANICS OF FLUIDS
 WALSHAW A. C., JOBSON D. A.
1254MECHANICS PART I: STATICS (S.E.)
 MERIAM J.L.
1255MECHANICS PART II
 MERIAM
1301MECHANICS VOL. I
 ZIEGLER HANS
2437MECHANICS, THIRD EDITION (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL.1)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
210MESON PHYSICS
 MARSHAK R.E.
3021MESON RESONANCES AND RELATED ELECTROMAGNETIC PHENOMENA PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE BOLOGNA 1971
 DALITZ R.H., ZICHICHI
1182MESON SPECTROSCOPY A COLLECTION OF ARTICLES
 BALTAY C., ROSENFELD A. H.
506METHJODS OF QUANTUM FIELD THEORY IN STATISTICAL PHYSICS
 ABRIKOSOV A.A., GORKOV L.P., DZYALOSHINSKI I.E.
502METHODES IN SUBNUCLEAR PHYSICS
 NIKOLIC M.
989AMETHODES IN SUBNUCLEAR PHYSICS INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS VOL III 1967
 NIKOLIC M.
887METHODS AND PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
 BOWCOCK J.E.
1606METHODS IN RELATIVISTIC NUCLEAR PHYSICS
 DANOS M., GILLET V., CAUVIN M.
501METHODS IN SUBNUCLEAR PHYSICS INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS VOL I 1965
 NIKOLIC M.
391METHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 1 CLASSICAL METHODS
 ESTERMANN I.
392METHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 2 ELECTRONIC METHODS
 BLEULER E., HAXBY R.O.
393METHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 3 MOLECULAR PHYSICS
 WILLIAMS D.
380METHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 4 PART A ATOMIC SOURCES AND DETECTORS
 HUGHES V.W., SCHULTZ H.L.
381METHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 4 PART B FREE ATOMS
 HUGHES V.W., SCHULTZ H.L.
299AMETHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 5 PART A NUCLEAR PHYSICS
 YUAN L.C.L., WU C.-S.
299BMETHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 5 PART B NUCLEAR PHYSICS
 YUAN L.C.L., WU C.-S.
394AMETHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS VOL 6 PART B SOLID STATE PHYSICS ELECTRICAL MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES
 LARK-HOROVITZ K., JOHNSON V.A.
642METHODS OF LEAST WQUARES AND PRINCIPLES OF THE THEORY OF OBSERVATIONS
 LINNIK Y.V.
456METHODS OF MATHEMATICAL PHYSICS
 COURANT R., HILBERT D.
946METHODS OF MATHEMATICAL PHYSICS VOL II
 COURANT R., HILBERT D.
1978METHODS OF MATHEMATICAL PHYSICS VOL.II
 COURANT R., HILBERT D.
495METHODS OF THE THEORY OF FUNCTIONS OF MANY COMPLEX VARIABLES
 VLADIMIROV V.S.
2284METHODS OF THEORETICAL PHYSICS II
 MORSE, FESHBACH
947METHODS OF THEORETICAL PHYSICS PART 2
 MORSE PHILIP M., FESHBACH HERMAN
2548MHD STRUCTURE WAVES AND TURBULANCE IN THE SOLAR WIND
 TU C.Y., MARCH E.
2539MICROELECTRONICS (S.E.)
 GRABEL ARVIN, MILLMAN JACOB
2011MICROSCOPIC THEORY OF THE NUCLEUS
 EISENBERG J.M., GREINER W.
1607MICROSCOPIC THEORY OF THE NUCLEUS
 EISENBERG, GREINER
874MIXED BOUNDARY VALUE PROBLEMS IN POTENTIAL THEORY
 SNEDDON IAN N.
2359MODELS OF THE NUCLEON - FROM QUARKS TO SOLITON
 BHADURI RAJAT K.
2544MODERN ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS
 YANG F., HAMILTON JOSEPH H.
2918MODERN DIFFERENTIAL GEOMETRY FOR PHYSICISTS
 ISHAM C.
1219MODERN LOGIC AN INTRODUCTION
 THOMAS NORMAN
3276MODERN MANY-PARTICLE PHYSICS ATOMIC GASES, QUANTUM DOTS AND QUANTUM FLUIDS
 LIPPARINI E.
45MODERN OPTICAL ENGINEERING
 SMITH WARREN J.
1059MODERN PHYSICAL THEORY
 SANDERS T. D.
2551MODERN PHYSICS
 BLATT FRANK J.
2760MODERN PHYSICS
 BLATT FRANK J.
2756MODERN PHYSICS
 KRANE KENNETH S.
2558MODERN PHYSICS
 KRANE KENNETH S.
2758MODERN PHYSICS
 SERWAY RAYMOND, MOSES CLEMENT, MOYER CURT
2569MODERN PHYSICS
 SERWAY, MOSES, MOYER
2688MODERN QUANTUM MECHANICS
 SAKURAI J.J.
2689MODERN QUANTUM MECHANICS
 SAKURAI J.J.
2967MODERN REGRESSION METHODS
 RYAN THOMAS P.
1702MODERN THEORY OF CRITICAL PHENOMENA
 MA SHANG-KENG
1703AMODERN THEORY OF CRITICAL PHENOMENA
 MA SHANG-KENG
2757MODERN THERMODYNAMICS
 D. KONDEPUDI, I. PRIGOGINE
1312MOLECULAR FLUIDS (LES HOUCHES 1973 - LECTURES DELIVERED AT SUMMER SCHOOL OF THEORETICAL PHYSICS)
 BALIAN R., WEILL G.
2065MOLECULAR QUANTUM MECHANICS
 ATKINS P.W.
2175MOLECULAR QUANTUM MECHANICS
 ATKINS P.W.
2174MOLECULAR VIBRATIONS THE THEORY OF INFRARED AND
 WILSON E.B.JR,DECIUS J.C.,CROSS P.C.
1034MOLECULES AND LIFE AN INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY
 VOL'KENSHTEIN M.V.
1715MONTE CARLO METHODS IN STATISTICAL PHYSICS
 K. BINDER
2545MONTE CARLO METHODS VOL I BASICS
 KALOS M.H., WHITLOCK P.A.
2766MONTE CARLO METHODS VOL I BASICS
 KALOS, WHITLOCK
2499MONTE CARLO SIMULATION IN STATISTICAL PHYSICS
 BINDER K., HEERMANN D. W.
1216BMOSSBAUER EFFECT PRINCIPLES AND APPLICATIONS
 WERTHEIM G.K.
1154AMOTION OF CHARGED PARTICLES
 CHAMBERLAIN
1221MR TOMPKINS IN PAPERBACK
 GAMOW GEORGE
78MULTIDIMENTIONAL SINGULAR INTEGRALS AND INTEGRAL EQUATIONS
 MIKHLIN S. G., WHYTE W. J. A., SNEDDON I. N.
3050MULTIFRAGMENTATION PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXII ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 1994
 FELDMEIER H., NORENBERG W.
3034MULTIFRAGMENTATION PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXVII ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 1999
 FELDMEIER H., KNOLL J., NORENBERG W., WAMBACH J.
459MULTIPLE-INPUT DESCRIBING FUNCTIONS AND NONLINEAR SYSTEM DESIGN
 GELB ARTHRUR, VANDER VELDE WALLACE E.
top

N
2737NEURAL NETWORKS AND QUALITATIVE PHYSICS
 AUBIN J.P.
2574NEURAL NETWORKS FOR PATTERN RECOGNITION
 BISHOP CHRISTOPHER M.
1932NEUROPHYSICS
 SCOTT ALWYN C.
3140NEUTRON STARS AND PULSARS
 BECKER W.
79NEUTRON TRANSPORT THEORY
 TAIT J.H.
2451NEW COMPUTING TECHNIQUES IN PHYSICS RESEARCH III
 BECKS K. H., PERRET-GALLIX D.
2586NEW DEVELOPMENTS IN QUANTUM FIELD THEORY
 DAMGAARD POUL HENRIK, JURKIEWICZ JERZY
2068NEW DIRECTIONS IN DYNAMICAL SYSTEMS
 BEDFORD T., SWIFT J.
213NEW FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS
 LANDE ALFRED
1500NEW FRONTIERS IN HIGH ENERGY PHYSICS PROCEEDINGS OF THE ORBIS SCIENTIAE 1978
 PERLMUTTER A., SCOTT LINDA F.
1481NEW PHENOMENA IN SUBNUCLEAR PHYSICS PART A
 ZICHICHI A.
881ANICHTLINEARE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN HOHERER ORDNUNG
 REISSIG R., SANSON G., CONTI R.
88NIELS BOHR
 ROZENDAL S.
964NIELS BOHR COLLECTED WORKS
 BOHR NIELS
422NOBEL LECTURES PHYSICS (1901-1921)
 NOBEL FOUNDATION
608NOBEL LECTURES PHYSICS (1922-1941)
 NOBEL FOUNDATION
609NOBEL LECTURES PHYSICS (1942-1962)
 NOBEL FOUNDATION
2833NON-ACCELERATOR PARTICLE PHYSICS
 KLAPDOR-KLEINGROTHAUS H.V., STAUDT A.
2227NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS
 GROOT (DE) S.R., MAZUR P.
1064NON-HOMOGENEOUS BOUNDARY VALUE PROBLEMS AND APPLICATIONS VOL III
 LIONS J. L., MAGENES E.
2874NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS
 STRUBLE
736NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS
 STRUBLE RAIMOND A.
918NON-LINEAR FUNCTIONAL ANALYSIS
 SCHWARTZ J. T.
1542NONLINEAR LASER SPECTROSCOPY
 LETOKHOV V.S., CHEBOTAYEV V.P.
2183NONLINEAR OSCILLATIONS, DYNAMICAL SYSTEMS AND BIFURCATIONS OF VECTOR FIELDS
 GUCKENHEIMER J., HOLMES P.
1228ANONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN ENGINEERING
 AMES
844NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN ENGINEERING
 AMES W. F.
942NONLINEAR PLASMA THEORY
 SAGDEEV R.Z., GALEEV A.A.
647NONLINEAR PLASMA THEORY
 SAGDEEV R.Z., GALEEV A.A.
437NONLINEAR VIBRATIONS
 STOKER J. J.
923NON-LINEAR WAVE MECHANICS
 BROGLIE (DE) LOUIS
2240NONLINEAR WAVES, SOLITONS AND CHAOS
 INFELD E., ROWLANDS G.
2726NON-NUCLEONIC DEGREES OF FREEDOM DETECTED IN NUCLEI PROCEEDINGS NNDF'96
 MINAMISONO T., NOJIRI Y., SATO T., MATSUTA K.
1926NON-RELATIVISTIC QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 HEALY W.P.
854NON-STANDARD ANALYSIS
 ROBINSON ABRAHAM
47NORMED RINGS
 NAIMARK M.A.
131NOUVEAU PETIT LAROUSSE
 LIBRAIRIE LAROUSSE
3250NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 BURCHAM W. E., JOBES M.
2564NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 WILLIAMS W.S.C.
570NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS OF 1967 SUMMER INSTITUTEIN NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 MARGOLIS B., LAM C.S.
2449NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS SIMULATIONS
 BIGELOW, MOLONEY, PHILPOTT, ROTHBERG
3033NUCLEAR ASTROPHYSICS PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXVI ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 1998
 BUBALLA M., NORENBERG W., WAMBACH J., WIRZBA A.
2963NUCLEAR ELECTRONICS
 NICHOLSON P.W.
1563NUCLEAR ELECTRONICS
 NICHOLSON P.W.
2488NUCLEAR ENGINEERING (S.E.)
 LAMARSH JOHN R.
84ANUCLEAR FORCES
 BRINK D.M.
16803NUCLEAR FORCES AND THE FEW NUCLEON PROBLEM PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE AT UCL 1959 VOL1
 GRIFFITH T.C., POWER E.A.
16834NUCLEAR FORCES AND THE FEW NUCLEON PROBLEM PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE AT UCL 1959 VOL2
 GRIFFITH T.C., POWER E.A.
2736NUCLEAR HADRON MANY BODY SYSTEMS
 EJIRI, TOKI
320NUCLEAR INTERACTIONS OF THE HYPERONS
 DALITZ R.H.
417NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
 ANDREW E.R.
463NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE APPLICATION TO ORGANIC CHEMISTRY
 ROBERTS J.D.
2704NUCLEAR MATTER IN DIFFERENT PHASES AND TRANSITIONS
 BLAIZOT J.P., CAMPI X., PLOSZAJCZAK M.
2536NUCLEAR MEDICINE PHYSICS - THE BASICS (5TH EDITION)
 CHANDRA RAMESH
2732NUCLEAR METHODS AND THE NUCLEAR EQUATION OF STATE
 BALDO M.
2009NUCLEAR MODELS
 EISENBERG J.M., GREINER W.
2472NUCLEAR MODELS
 GREINER W., MARUHN J.A.
329ANUCLEAR PHOTO-DISINTEGRATION
 LEVINGER J. S.
568NUCLEAR PHYSICS
 KAPLAN IRVING
1246NUCLEAR PHYSICS
 MUKHIN K.N.
1247ANUCLEAR PHYSICS AN INTRODUCTION SECOND EDITION
 BURCHAN
3136NUCLEAR PHYSICS IN A NUTSHELL
 BERTULANI C.A.
2957NUCLEAR PHYSICS IN A NUTSHELL
 BERTULANI C.A.
2886NUCLEAR PHYSICS PRINCIPLES AND APPLICATIONS
 LILLEY J.S.
635NUCLEAR PHYSICS THEORY AND EXPERIMENT
 ROY R.R., NIGAM B.P.
3007NUCLEAR PHYSICS VOL 1
 SHIROKOV YU M., YUDIN N.P.
1361NUCLEAR RADIATION DETECTION
 PRICE WILLIAM J.
1343NUCLEAR REACTIONS
 GIBSON W.M.
1058ANUCLEAR REACTIONS
 JACKSON DAPHNE F.
2289NUCLEAR REACTIONS WITH HEAVY IONS
 BASS REINER
2331NUCLEAR REACTOR ENGINEERING
 GLASSTONE SAMUEL, SESONSKE ALEXANDER
1628NUCLEAR STRUCTURE
 HORNYAK WILLIAM E.
3036NUCLEAR STRUCTURE AND DYNAMICS AT ITS LIMITS PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXXI ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS 2003
 FELDMEIER H., KNOLL J., NORENBERG W., WAMBACH J.
577NUCLEAR STRUCTURE AND ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS, 1964
 MACDONALD N.
1261NUCLEAR STRUCTURE THEORY
 IRVINE J.M.
2929NUCLEAR STRUCTURE VOL I
 BOHR AAGE, MOTTELSON BEN R.
644NUCLEAR STRUCTURE VOLUME 1
 BOHR, MOTTELSON
2948NUCLEAR SUPERFLUIDITY - PAIRING IN FINITE SYSTEMS
 BRINK D.M., BROGLIA R.A.
3292NUCLEAR TECHNOLOGY
 ANGELO J.A. Jr
321NUCLEAR THEORY
 SACHS R.G.
1997NUCLEAR THEORY 1 EXCITATION MECHANISMS OF THE NUCLEUS
 EISENBERG J. M. , GREINER W.
1998NUCLEAR THEORY 1 NUCLEAR MODELS
 EISENBERG J. M. , GREINER W.
2961NUCLEAR THEORY 1 NUCLEAR MODELS
 EISENBERG J.M., GREINER W.
1262NUCLEI AND PARTICLES
 SEGRE EMILIO
1365NUCLEI AND PARTICLES - AN INTRODUCTION TO NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS
 SEGRE EMILIO
2358NUCLEON CORRELATIONS IN NUCLEI
 ANTONOV A.N., HODGSON P.E., PETKOV I.ZH.
2648NUMERICAL ANALYSIS - A COMPLETE SOLUTION GUIDE TO ANY TEXTBOOK
 REA'S PROBLEM SOLVERS
1743NUMERICAL METHODS 1
 NOBLE BEN
1744NUMERICAL METHODS 2
 NOBLE BEN
3053NUMERICAL METHODS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS
 HAMMING R.W.
2229NUMERICAL RECIPES
 FLANNERY BRIAN P., PRESS W.H., TEUKOLSKY SAUL A., VETTERLING WILLIAM T.
2271NUMERICAL RECIPES (EXAMPLE BOOK)
 FLANNERY BRIAN P., PRESS W.H., TEUKOLSKY SAUL A., VETTERLING WILLIAM T.
2477NUMERICAL RECIPES EXAMPLE BOOK [C] (SECOND EDITION)
 VETTERLING W. T. , TEUKOLSKY S. A., PRESS W. H., FLANNERY B. P.
2419NUMERICAL RECIPES IN FORTRAN
 FLANNERY BRIAN P., PRESS W.H., TEUKOLSKY SAUL A., VETTERLING WILLIAM T.
top

O
842OLD AND NEW PROBLEMS IN ELEMENTARY PARTICLES
 PUPPI G.
207ON RIEMANN'S THEORY OF ALGEBRAIC FUNCTIONS AND THEIR INTEGRALS
 KLEIN FELIX
10CON THE G-FUNCTION
 MEIJER G.
540OPERATIONAL CALCULUS BASED ON THE TWO-SIDED LAPLACE INTEGRAL
 VAN DER POL B., BREMMER H.
468OPERATIONAL CALCULUS BASED ON THE TWO-SIDED LAPLACE INTEGRAL
 VAN DER POL B., BREMMER H.
3281OPTICAL QUANTUM INFORMATION PROCESSING
 KOK P., LOVETT B. W.
181OPTICS
 SOMMERFELD ARNOLD
2201ORDER AND CHAOS IN NONLINEAR PHYSICAL SYSTEMS
 LUNDQVIST S., MARCH N.H., TOSI M.,
995ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 PONTRYAGIN L. S.
3293ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTIONS
 MURPHY G.M.
440ORTHOGONAL FUNCTIONS
 SANSONE G., DIAMOND AINSLEY H., HILLE EINAR
230ORTHOGONAL POLYNOMIALS
 SZEGO
3120OXFORD DICTIONARY OF PHYSICS
 DAINTITH J.
3121OXFORD ENGLISH-GREEK LEARNER'S DICTIONARY
 STAVROPOYLOS D.N., HORNBY A.S.
3119OXFORD GREEK-ENGLISH LEARNER'S DICTIONARY
 STAVROPOYLOS D.N.
500AOXFORD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 1965
 RUTHERFORD HIGH ENERGY LABORATORY
2143OXFORD'S ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY
 COWIE A.P.
top

P
2907PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND BOUNDARY-VALUE PROBLEMS WITH APPLICATIONS
 PINSKY A. MARK
2607PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND BOUNDARY-VALUE PROBLEMS WITH APPLICATIONS
 PINSKY MARK A.
2780PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS II
 TAYLOR MICHAEL E.
2781PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS III
 TAYLOR MICHAEL E.
182PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PHYSICS, VOL. VI
 SOMMERFELD A.
2252PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS OF APPLIED MATHEMATICS 2ND EDITION
 ZAUDERER ERICH
2481PARTICLE ACCELERATOR PHYSICS
 WIEDEMANN HELMUT
2482PARTICLE ACCELERATOR PHYSICS II
 WIEDEMANN HELMUT
84PARTICLE ACCELERATORS
 LIVINGSTON M. STANLEY BLEWETT JOHN P.,
2981PARTICLE ASTROPHYSICS
 PERKINS DONALD H.
621PARTICLE CURRENTS SYMMETRIES PROCEEDINGS OF THE VII INTERNATIONALE UNIVERSITATWOCHEN FUR KERNPHYSIK 1968
 URBAN PAUL
3282PARTICLE DETECTORS SECOND EDITION
 GRUPEN C., SHWARTZ B.
243PARTICLE INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES SUSS 1966
 PREIST T.W., VICK L.L.J.
1335PARTICLE KINIMATICS
 BYCKLING E. KAJANTIE K.
1572PARTICLE PHYSICS 1980 PROCEEDINGS OF THE 3RD ADRIATIC SUMMER MEETING 1980
 ANDRIC IVAN DARIC I., ZOVKO N
2167PARTICLE PHYSICS A LOS ALAMOS PRIMER
 COOPER N.G., WEST G.B.
2863PARTICLE PHYSICS AND FIELD THEORY, VOL.1
 SHIFMAN M.A.
2864PARTICLE PHYSICS AND FIELD THEORY, VOL.2
 SHIFMAN M.A.
2129PARTICLE PHYSICS AND INFLATIONARY COSMOLOGY
 LINDE A.
2789PARTICLE PHYSICS AT THE NEW MILLENNIUM
 ROE BYRON P.
2611PARTICLE PHYSICS AT THE NEW MILLENNIUM
 ROE BYRON P.
234BPARTICLE SYMMETRIES BRANDEIS UNIVERSITY SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS 1965 VOL 2
 CHRETIEN M., DESER S.
327PARTICLES AND FIELDS
 LURIE D.
1569PARTICLES AND FIELDS BANFF SUMMER INSTITUTE 1977
 BOAL DAVID H., KAMAL ABDUL N.
707PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS
 POWLES J.G.
1573PARTONS IN SOFT-HADRONIC PROCESSES, 1981
 VAN DE WALLE R.T.
1575PARTONS IN SOFT-HADRONIC PROCESSES, 1981
 VAN DE WALLE R.T.
3114PATTERN RECOGNITION USING NEURAL NETWORKS
 LOONEY C.G.
1277PAULI LECTURES ON PHYSICS VOL. 3 - THERMODYNAMICS AND THE KINETIC THEORY OF GASES
 PAULI W.
1272PAULI LECTURES ON PHYSICS VOL. 4 - STATISTICAL MECHANICS
 PAULI WOLFGANG
1609PERSPECTIVES OF MODERN PHYSICS
 BEISER ARTHRUR
2866PERSPECTIVES ON HIGGS PHYSICS 2
 KANE GORDON L.
2867PERSPECTIVES ON SUPERSYMMETRY
 KANE GORDON
2338PERTURBATION METHODS
 HINCH E.J.
2641PERTURBATION METHODS
 NAYFEH ALI
823PERTURBATION THEORY FOR LINEAR OPERATORS
 KATO TOSIO
2380PERTURBATIVE QUANTUM CHROMODYNAMICS
 MUELLER A.H.
1711PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA
 DOMB C., GREEN M.S.
1704PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 1
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1705PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 1
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1706PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 2
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1707PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 2
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1709PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 3
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1708PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 3
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1710PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 5A
 DOMB C. AND M. S. GREEN
1712PHASE TRANSITIONS AND CRITICAL PHENOMENA VOLUME 5B
 DOMB C. AND M. S. GREEN
713PHENOMENOLOGICAL THEORIES OF HIGH ENERGY SCATTERING
 BARGER VERNON D., CLINE DAVID B.
1242PHENOMENOLOGY IN PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE HELD CALTECH 1971
 CHIU C.B., FOX G.C., HEY A.J.G.
1120PHENOMENOLOGY OF PARTICLES AT HIGH ENERGIES
 CRAWFORD R. L. AND JENNINGS R.
1035PHOTON-HADRON INTERACTIONS
 FEYNMAN
1735PHYLOSOPHICAL FOUNDATION OF PHYSICS
 CARNAP RUDOLF
1398PHYSICAL CONSTANTS
 CHILDS W.H.J.
3289PHYSICAL FOUNDATIONS OF COSMOLOGY
 MUKHANOV V.
1264PHYSICS AND CHEMISTRY IN SPACE 1 GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
 JACOBS
1265PHYSICS AND CHEMISTRY IN SPACE 2 DYNAMICS OF GEOMAGNETICALLY TRAPPED RADIATION
 ROEDERER
1266PHYSICS AND CHEMISTRY IN SPACE 3 GEOCHEMICAL EXPLORATION OF THE MOON AND PLANETS
 ADLER, TROMBKA
1267APHYSICS AND CHEMISTRY IN SPACE 4 THE OPTICAL AURORA
 OMHOLT
1366PHYSICS AND CHEMISTRY IN SPACE 7 PARTICLE DIFFUSION IN THE RADIATION BELTS
 SCHULZ, LANZEROTTI
2078PHYSICS AT BLACK HOLES
 NOVIKOV, FROLOV
1193APHYSICS AT THE SOLAR CORONA
 MACRIS
2710PHYSICS LABORATORY EXPERIMENTS FIFTH EDITION
 JERY D. WILSON
3256PHYSICS LETTERS B, REVIEW OF PARTICLE PHYSICS JULY 2008, VOL. 667, ISSUES 1-5,
 PARTICLE DATA GROUP
2490PHYSICS OF MAGNETIC FLUX ROPES
 RUSSEL C.T. ET AL
2130PHYSICS OF MAGNETOSPHERIC SUBSTORMS
 SYUN ICHI AKASOFU
3012PHYSICS OF MEDIUM-LIGHT NUCLEI - PROCEEDINGS OF THE EPS INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR DIVISION, FLORENCE 6-10 JUNE 1977
 BLASI P., RICCI R.A.
2376PHYSICS OF SPACE PLASMA
 PARKS G.
273PHYSICS OF THE NUCLEUS
 PRESTON M. A.
1281PHYSICS PARTS I & II
 HALLIDAY DAVID, RESNICK ROBERT
1297PHYSIQUE QUANTIQUE ET THERMIQUE - COURSE DE PHYSIQUE
 MOREL PIERRE
2057PIONS AND NUCLEI
 ERICSON T., WEISE W.
2509PLASMA ASTROPHYSICS
 CHIUDERI CLAUDIO, EINAUDI GIORGIO
981APLASMA PHYSICS
 TANENBAUM
420POTENTIAL SCATTERING
 DE ALFARO V., REGGE T.
2186PRACTICAL NUMERICAL ALGORITHMS FOR CHAOTIC SYSTEMS
 PARKER T.S., CHUA L.O.
2301PRACTICAL NUMERICAL INTEGRATION
 GWYNNE EVANS
3097PRACTICAL QUANTUM MECHANICS
 FLUGGE SIEGFRIED
2021PRACTICAL QUANTUM MECHANICS 1
 FLUGGE SIEGFRIED
1082APRACTICAL QUANTUM MECHANICS II
 FLUGGE S.
237PRELUDES IN THEORETICAL PHYSICS - IN HONOR OF V.F. WEISSKOPF
 DE-SHALIT A., FESHBACH H., VAN HOVE L.
2512PRINCETON GUIDE TO ADVANCED PHYSICS
 TRIBBLE ALAN C.
3116PRINCETON PROBLEMS IN PHYSICS WITH SOLUTIONS
 NEWBURY N., NEWMAN M., RUHL J., STAGGS S., THORSETT S.
1676PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF FERROELECTRICS AND RELATED MATERIALS
 LINES M.E., GLASS A.M.
716PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF APPLIED MATHEMATICS
 FRIEDMAN BERNARD
2692PRINCIPLES OF CONDENSED MATTER PHYSICS
 CHAIKIN P.M., LUBENSKI T.C.
2039PRINCIPLES OF COSMOLOGY AND GRAVITATION
 BERRY MICHAEL
1047PRINCIPLES OF ELECTRICITY AND MAGNETISM
 PUGH, PUGH
2546PRINCIPLES OF MAGNETIC RESONANCE
 SLICHTER C.P.
1293PRINCIPLES OF MECHANICS
 SYNGE JOHN L., GRIFFITH BYRON A.
2464PRINCIPLES OF MODERN TECHNOLOGY
 MELISSINOS A. C.
2908PRINCIPLES OF OPTICS
 BORN MAX, WOLF EMIL
2347PRINCIPLES OF PHYSICAL COSMOLOGY
 PEEBLES P. D.
2894PRINCIPLES OF PHYSICAL COSMOLOGY
 PEEBLES P.J.E.
1169PRINCIPLES OF RELATIVITY PHYSICS
 ANDERSON JAMES L.
878PRINCIPLES OF RELATIVITY PHYSICS
 ANDERSON JAMES L.
1634PRINCIPLES OF THE THEORY OF SOLIDS
 ZIMAN J. M.
1751PROBABILITY
 GRAY JAMES R.
2549PROBABILITY AND STATISTICS IN EXPERIMENTAL PHYSICS
 ROE BYRON P.
554PROBABILITY RANDOM VARIABLES AND STOCHASTIC PROCESSES
 PAPOULIS ATHANASIOS
2859PROBLEM BOOK IN RELATIVITY AND GRAVITATION
 LIGHTMAN, PRESS, PRICE, TEUKOLSKY
3271PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS VOL I: INTRODUCTORY LEVEL
 STEEB WILLI-HANS
3272PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS VOL II: ADVANCED LEVEL
 STEEB WILLI-HANS
2878PROBLEMS AND SOLUTIONS ON ATOMIC NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 LIM YUNG-KUO
633PROBLEMS IN PARTICLE PHYSICS
 KAMAL A.N.
2855PROBLEMS IN QUANTUM MECHANICS
 GOLDMAN, KRIVCHENKOV
2767PROBLEMS IN QUANTUM MECHANICS
 SQUIRES G.L.
3095PROBLEMS IN QUANTUM MECHANICS
 TER HAAR D.
2659PROBLEMS IN QUANTUM MECHANICS (DOVER PUBLICATIONS)
 GOL'DMAN I.I., KRIVCHENKOV V.D.
1267PROBLEMS IN QUANTUM MECHANICS (PERGAMON PRESS)
 GOL'DMAN I.I., KRIVCHENKOV V.D.
1127APROBLEMS IN UNDERGRADUATE PHYSICS VOL I MECHANICS
 STRELKOV S.P. YAKOVLEV I.A.
701APROBLEMS IN UNDERGRADUATE PHYSICS VOL II ELECTRICITY AND MAGNETISM
 STRELKOV S.P., EL'TSIN I. A., KHAIKIN S. E.
1128PROBLEMS IN UNDERGRADUATE PHYSICS VOL II ELECTRICITY AND MAGNETISM
 STRELKOV S.P., EL'TSIN I.A., KHAIKIN S.E.
1129APROBLEMS IN UNDERGRADUATE PHYSICS VOL III OPTICS
 GINZBURG V.L., LEVIN L. M., SIVUKHIN D.V., CHETVERICOVA E.S.
1568PROBLEMS OF ELEMENTARY PARTICLE AND ATOMIC NUCLEOUS PHYSICS VOL 1 PART1
 IN RUSSIAN
3056PROBLEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS
 LEBEDEV N.N., SKALSKAYA I.P., UFLYAND Y.S.
2468PROBLEMS ON THE DESIGN OF MACHINE ELEMENTS
 FAIRES VIRGIL M., WINGREN ROY M.
1580PROCEEDING OF THE AMSTERDAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 1971
 TENNER A. G. VELTMAN M.J.G.
378PROCEEDING OF THE HEILDELBERG INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 1967
 FILTHUTH H.
1131PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS
 D' ESPAGNAT
776PROCEEDINGS 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 1969
 BRABEN D. W.
2445PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI PERSPECTIVES IN MANY PARTICLE PHYSICS
 BROGLIA R.A., SCHRIEFFER J.R.
3019PROCEEDINGS 1966 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSTRUMENTATION FOR HIGH ENERGY PHYSICS
 SLAC
1593PROCEEDINGS 1977 INTERNATIONAL SYNPOSIUM ON LEPTON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES
 GUTBROD F.
2220PROCEEDINGS 1991 LECTURE NOTES TO THE ADVANCED NATO INSTITUTE ON COMPUTATIONAL MOLECULAR PHYSICS
 MAX PLANCK INSTITUT FUR ASTROPHYSIK
3103PROCEEDINGS ECLOUD'02 MINIWORKSHOP ON ELECTRON CLOUD SIMULATIONS FOR PROTON AND POSITRON BEAMS
 RUMOLO G., ZIMMERMANN F.
1035APROCEEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS 1969 VOL I
 GOMBAS P.
1586PROCEEDINGS OF THE 16TH RENCONTRE DE MORIOND ELEMENTARY HADRONIC PROCESSES AND HEAVY ION INTERACTIONS VOL II 1982
 TRAN THAN VAN J.
906PROCEEDINGS OF THE 16TH RENCONTRE DE MORIOND HIGH ENERGY PHENOMENOLOGY 1971
 TRAN THAN VAN J.
1584PROCEEDINGS OF THE 16TH RENCONTRE DE MORIOND QCD AND LEPTON PHYSICS VOL I 1981
 TRAN THAN VAN J.
1585PROCEEDINGS OF THE 16TH RENCONTRE DE MORIOND QUARKS LEPTONS AND SUPERSYMMETRY VOL I 1982
 TRAN THAN VAN J.
489PROCEEDINGS OF THE 1967 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARTICLES AND FIELDS 1967
 HAGEN C. R., GURALNIK G., MATHUR V.S.
2198PROCEEDINGS OF THE 1989 INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS CONFERENCE BRASIL 1989
 HUSSEIN M.S. ET AL
3027PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGING TECHNOLOGIES IN BIOMEDICAL SCIENCES 2003
 AUFFRAY ETIENNETTE LECOQ PAUL MAUBLANT JEAN, STILIARIS EFSTATHIOS
1583PROCEEDINGS OF THE 2ND MORIOND WORKSHOP NEW FLAVOURS 1982
 TRAN THAN VAN J.
1724PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 1973
 ROLLNIK H. PFEIL W.
820PROCEEDINGS OF THE BOULDER CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 1969
 MAHANTHAPPA K.T., WALKER W.D., BRITTIN W.E.
3010PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN CONFERENCE ON ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS AND RELATED AREAS 1997
 BRINK D.M., GRYPEOS M.E., MASSEN S.E.
509PROCEEDINGS OF THE FIFTH ANNUAL EASTERN THEORETICAL PHYSICS CONFERENCE 1966
 FELDMAN DAVID
3011PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS VOL 1 1973
 DE BOER J. MANG H.J.
589PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE 1967
 SANADA J.
734PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, KINGSTON, CANADA
 BROMLEY D.A., VOGT E.W.
3013PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS, 1982
 
1393PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON REACTIONS BETWEEN COMPLEX NUCLEI
 ROBINSON R.L. MCGOWAN F.K., BALL J.B., HAMILTON J.H.
3009PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL EUROPHYSICS CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 1985
 NITTI L. PREPARATA G., LATERZA BARI
293APROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI DESPERSION RELATIONS AND THEIR CONNECTION WITH CAUSALITY
 WIGNER E.P.
674PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI DESPERSION RELATIONS AND THEIR CONNECTION WITH CAUSALITY
 WIGNER E.P.
1132PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI DEVELOPMENTS IN HIGH-ENERGY PHYSICS
 GATTO R.
1543PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI EXPERIMENTAL GRAVITATION
 BERTOTTI B.
1810PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI GENERAL RELATIVITY AND COSMOLOGY
 SACHS R. K.
2992PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI LOCAL QUANTUM THEORY
 JOST R.
673PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI NUCLEAR SPECTROSCOPY
 RACAH G.
1390PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR REACTIONS WITH HEAVY IONS LXII, 1976
 FARAGGI F., RICCI R.A.
584PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI QUANTUM ELECTRONICS AND COHERENT LIGHT 1964
 TOWENS C.H., MILES P.A.
517PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI RADIATION DOSIMETRY
 SPIERS F. W.
595PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI SELECTED TOPICS IN PARTICLE PHYSICS
 STEINBERGER J.
288APROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI STRONG INTERACTIONS
 ALVAREZ L. W.
1286PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI STRONG INTERACTIONS
 ALVAREZ L. W.
289APROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ENRICO FERMI WEAK INTERACTIONS AND HIGH ENERGY NEUTRINO PHYSICS
 LEE T. D.
1564PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES VOL1 1965
 HOHLER G. KRAMER G. MEYER-BERHOUT U.
1565PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES VOL2 1965
 HOHLER G. KRAMER G. MEYER-BERHOUT U.
1796PROCEEDINGS OF THE LUND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 1969
 DARDEL VON G.
879APROCEEDINGS OF THE NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS VOL I
 STICKLAND A.C.
879BPROCEEDINGS OF THE NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS VOL II
 STICKLAND A.C.
108PROCEEDINGS OF THE REHOVOTH CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE 1957
 LIPKIN H.J.
679-1PROCEEDINGS OF THE SIENNA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 1963 VOL I
 SOCIETA ITALIANA DI FISICA
679-2PROCEEDINGS OF THE SIENNA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 1963 VOL II
 SOCIETA ITALIANA DI FISICA
3043PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON PHYSICS AT FUTURE ACCELERATORS VOL I
 CERN
3044PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON PHYSICS AT FUTURE ACCELERATORS VOL II
 CERN
3126PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON STANDARD MODEL PHYSICS(AND MORE) AT THE LHC
 ALTARELLI G., MANGANO M.L.
3037PROCEEDINGS OF THE XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 1966
 ALSTON GARNJOST MARGARET
1APROCEEDINGS OF THE XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS VOL 1, 1972
 JACKSON J. D., ROBERTS A.
1736PROCEEDINGS OF THE XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS VOL 2, 1972
 JACKSON J. D., ROBERTS A.
1737PROCEEDINGS OF THE XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS VOL 3, 1972
 JACKSON J. D., ROBERTS A.
1738PROCEEDINGS OF THE XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS VOL 4, 1972
 JACKSON J. D., ROBERTS A.
3026PROCEEDINGS OF THE XVIII INTERNATIONAL LINEAR ACCELERATOR CONFERENCE 1996
 HILL C. VRETENAR M.
3018PROCEEDINGS OF THE XVIII INTERNATIONAL LINEAR ACCELERATORS CONFERENCE 1996 CERN
 HILL C., VRETENAR M.
2368PROGRAMMING IN C++
 DEWHURST S.C., STARK K.T.
2817PROGRAMMING IN F
 ELLIS., PHILIPS
111PROGRESS IN COSMIC RAY PHYSICS VOL. II
 WILSON J. G.
112PROGRESS IN COSMIC RAY PHYSICS VOL. III
 WILSON J. G.
113APROGRESS IN ELEMENTARY PARTICLE AND COSMIC RAY PHYSICS VOL. IV
 WILSON J. G., WOUTHUYSEN S. A.
117PROGRESS IN ELEMENTARY PARTICLE AND COSMIC RAY PHYSICS VOL. IX
 WILSON J. G., WOUTHUYSEN S. A.
114PROGRESS IN ELEMENTARY PARTICLE AND COSMIC RAY PHYSICS VOL. VI
 WILSON J. G., WOUTHUYSEN S. A.
115PROGRESS IN ELEMENTARY PARTICLE AND COSMIC RAY PHYSICS VOL. VII
 WILSON J. G., WOUTHUYSEN S. A.
116PROGRESS IN ELEMENTARY PARTICLE AND COSMIC RAY PHYSICS VOL. VIII
 WILSON J. G., WOUTHUYSEN S. A.
1144PROGRESS IN ELEMENTARY PARTICLE AND COSMIC RAY PHYSICS VOL. X
 WILSON J. G., WOUTHUYSEN S. A.
396PROGRESS IN NUCLEAR TECHNIQUES AND INSTRUMENTATION VOL I
 FARLEY F. J. M.
397PROGRESS IN NUCLEAR TECHNIQUES AND INSTRUMENTATION VOL II
 FARLEY F. J. M.
1538APROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS VOL 1
 WILKINSON DENIS
2225PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS VOL 2
 WILKINSON D.
1538BPROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS VOL 2
 WILKINSON DENIS
436BPROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN PLASMA
 GINZBURG V.L.
744PROPAGATOR IN MANY PARTICLE SYSTEMS
 MILLS R.
1077PROPERTIES AND PRODUCTION SPECTRA OF ELEMENTARY PARTICLES LANDOLT -BORNSTEIN VOL 6
 SCHOPPER H.
1134PROPERTIES OF THE FUNDAMENTAL INTERACTIONS VOL 9 PART B
 ZICHICHI A.
1759PROPERTIES OF THE FUNDAMENTAL INTERACTIONS VOL 9 PART C
 ZICHICHI A.
290PULSE DIGITAL AND SWITCHING WAVEFORMS
 MILLMAN J., TAUB H.
top

Q
2597QCD AND COLLIDER PHYSICS
  ELLIS R.K., W.J.STIRLING AND B.R WEBBER
2526QED
 FEYNMAN R. P.
1962QUALITATIVE METHODS IN QUANTUM THEORY
 MIGDAL A. B., LEGGETT A. J.
50QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 NEMYTSKII, STEPANOV
2661QUANTUM AND STATISTICAL FIELD THEORY
 MICHEL LE BELLAC
2382QUANTUM CHROMODYNAMICS
 GREINER W., SCHAFER A.
2928QUANTUM COMPUTATION AND QUANTUM INFORMATION
 NIELSEN MICHAEL A., CHUANG ISAAC L.
2002QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 BERESTETSKII V.B., LIFSHITZ E.M., PITAEVSKII L.P.
2849QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 FEYNMAN R. P.
2264QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 GREINER W., REINHARDT J.
2647QUANTUM FIELD THEORY
 BROWN LOWELL S.
2997QUANTUM FIELD THEORY
 ITZYKSON CLAUDE ZUBER JEAN-BERNARD
2034QUANTUM FIELD THEORY
 ITZYKSON, ZUBER
2868QUANTUM FIELD THEORY
 KAKU MICHIO
2413QUANTUM FIELD THEORY
 MANDL F., SHAW G.
2044QUANTUM FIELD THEORY
 RYDER
2958QUANTUM FIELD THEORY
 SREDNICKI
2059QUANTUM FIELD THEORY AND QUANTUM STATISTICS VOL 1
 BATALIN I. A., ISHAM C.J., VILKOVISKY
2060QUANTUM FIELD THEORY AND QUANTUM STATISTICS VOL 2
 BATALIN I. A., ISHAM C.J., VILKOVISKY
3249QUANTUM FIELD THEORY IN A NUTSHELL
 ZEE A.
2581QUANTUM FIELD THEORY IN CURVED SPACETIME AND BLACK HOLE THERMODYNAMICS
 WALD ROBERT M
1473QUANTUM FIELD THEORY OF SOLIDS
 HAKEN H.
2903QUANTUM FIELDS IN CURVED SPACE
 BIRRELL N., DAVIES P.
2043QUANTUM FIELDS IN CURVED SPACE
 BIRRELL, DAVIES
2971QUANTUM GRAVITY 2 A SECOND OXFORD SYMPOSIUM
 ISHAM C. J., PENROSE R., SCIAMA D. W.
1966QUANTUM GRAVITY 2 A SECOND OXFORD SYMPOSIUM
 ISHAM C. J., PENROSE R., SCIAMA D. W.
1964QUANTUM GRAVITY AN OXFORD SYMPOSIUM
 ISHAM C. J., PENROSE R., SCIAMA D. W.
2784QUANTUM MANY PARTICLE SYSTEMS
 NEGELE J.W., ORLAND H.
2695QUANTUM MEASUREMENT
 BRAGINSKY VLADIMIR B., KHALILI FARID YA.
2851QUANTUM MECHANICS
 DAVYDOV A.S.
304QUANTUM MECHANICS
 KRAMERS H.A.
1558AQUANTUM MECHANICS
 MANDL
2407QUANTUM MECHANICS
 MERZBACHER EUGEN
2408QUANTUM MECHANICS
 MERZBACHER EUGEN
2409QUANTUM MECHANICS
 MERZBACHER EUGEN
2754QUANTUM MECHANICS
 PEEBLES P. D.
710QUANTUM MECHANICS
 RUBINOWICZ A.
2660QUANTUM MECHANICS
 SCHIFF L.I.
2559QUANTUM MECHANICS
 SCHIFF LEONARD I.
2915QUANTUM MECHANICS
 SCHIFF LEONARD I.
2560QUANTUM MECHANICS
 SCHIFF LEONARD I.
1518QUANTUM MECHANICS - NEW APPROACHES TO SELECTED TOPICS
 LIPKIN HARRY J.
2570QUANTUM MECHANICS - SPECIAL CHAPTERS
 GREINER WALTER
13QUANTUM MECHANICS (S.E.)
 MANDL F.
1460QUANTUM MECHANICS AND PATH INTEGRALS
 FEYNMAN, HIBBS
2326QUANTUM MECHANICS FOUNDATIONS AND APPLICATIONS
 BOHM A.
296BQUANTUM MECHANICS NON-RELATIVISTIC THEORY
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
2250QUANTUM MECHANICS OF FUNDAMENTAL SYSTEMS 1
 TEITELBOIM CLAUDIO
2251QUANTUM MECHANICS OF FUNDAMENTAL SYSTEMS 2
 TEITELBOIM CLAUDIO ZANELLI JORGE
2632QUANTUM MECHANICS SIMULATIONS - THE CONSORTIUM FOR UPPER-LEVEL PHYSICS SOFTWARE
 HILLER JOHN R., JOHNSTON IAN D., STYER DANIEL F.
267QUANTUM MECHANICS VOL 1
 TOMONAGA
268QUANTUM MECHANICS VOL 2
 TOMONAGA
1981QUANTUM MECHANICS VOL I
 GOTTFRIED K.
374AQUANTUM MECHANICS VOL I
 MESSIAH A.
2910QUANTUM MECHANICS VOL. I
 GOTTFRIED
2543QUANTUM NETWORKS
 MAHLER G., WEBERRUSS V.A.
2793QUANTUM OPTICS
 WALLS D.F., MILBURN G.J.
2927QUANTUM PHASE TRANSITIONS
 SUBIR SACHDEV
2609QUANTUM PHYSICS
 GASIOROWICZ STEPHEN
2959QUANTUM PHYSICS
 GASIOROWICZ STEPHEN
2608QUANTUM PHYSICS
 GASIOROWICZ STEPHEN
2340QUANTUM PHYSICS
 GASIOROWICZ STEPHEN
1970QUANTUM PHYSICS A FUNCTIONAL INTEGRAL POINT OF VIEW
 GLIMM JAMES, JAFFE ARTHRUR
2040QUANTUM STATISTICAL MECHANICS
 KADANOFF L.P., BAYM G.
1025QUANTUM STATISTICAL MECHANICS
 MEIJER P. H. E.
1015QUANTUM STATISTICS
 KHINCHIN A.Y.
1117QUANTUM STATISTICS IN OPTICS AND SOLID-STATE PHYSICS SPRINGER TRACTS
 GRAHAM R., HAAKE F.
2117QUANTUM STRUCTURE OF SPACE AND TIME
 M. J. DUFF AND C. J. ISHAM
164QUANTUM THEORY III. RADIATION AND HIGH ENERGY PHYSICS
 BATES D. R.
302AQUANTUM THEORY OF ANGULAR MOMENTUM
 BIEDENHARN, VAN DAM
1668QUANTUM THEORY OF MAGNETISM
 WHITE ROBERT M.
879QUANTUM THEORY OF MANY PARTICLE SYSTEMS
 FETTER WALECKA
3096QUANTUM THEORY OF MANY PARTICLE SYSTEMS
 FETTER, WALECKA
2931QUANTUM THEORY OF MANY-BODY SYSTEMS - TECHNIQUES AND APPLICATIONS
 ZAGOSKIN ALEXANDRE M.
389QUANTUM THEORY OF SCATTERING
 WU TA YOU, OHMURA TAKASHI
1656QUANTUM THEORY OF SOLIDS
 KITTEL CHARLES
1655QUANTUM THEORY OF SOLIDS
 PEIERLS R. E.
678QUANTUΜ ΕLECTRODYNAMICS
 FEYNMAN
1955QUARK MATTER FORMATION AND HEAVY ION COLLISIONS PROCEEDINGS OF THE BIELEFELD WORKSHOP MAY 1982
 JACOB M., SATZ H.
2724QUARKS - FRONTIERS IN ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS
 NAMBU Y.
2394QUARKS AND LEPTONS
 HALZEN FRANCIS, MARTIN ALAN D.
2687QUARKS AND LEPTONS
 HALZEN FRANCIS, MARTIN ALAN D.
2834QUARKS LEPTONS AND THE BIG BANG
 ALLDAY JONATHAN
top

R
2286RADIATION DETECTION
 TAIT W.H.
1651ARADIATION DETECTION AND MEASUREMENT
 KNOLL G.F.
3254RADIATION DETECTION AND MEASUREMENT
 KNOLL GLENN F.
2531RADIATION THERAPY PLANNING
 BENTEL G.C.
2792RANDOM NUMBER GENERATION AND MONTE CARLO METHODS
 GENTLE JAMES E.
441ARCA PHOTOTUBES AND PHOTOCELLS
 RADIO CORPORARTION OF AMERICA
440ARCA SILICONPOWER CIRCUITS MANUAL
 RADIO CORPORATION OF AMERICA
1977RECENT DEVELOPMENTS IN GAUGE THEORIES
 T HOOFT G., ITZYKSON C. JAFFE A., LEHMANN H., MITTER P.K., SINGER I. M., STORA R.
1466RECENT DEVELOPMENTS IN GRAVITATION CAGRESE 1978 ASI
 LEVY M., DESER S.
1071RECENT DEVELOPMENTS IN MATHEMATICAL PHYSICS
 URBAN PAUL
780RECENT DEVELOPMENTS IN PARTICLE PHYSICS
 MORAVCSIK MICHAEL J.
2366RECENT PROGRESS IN MANY BODY THEORIES
 AINSWORTH T.L. CAMPBELL C.E., CLEMENTS B.E., KROTSCHECK E.
2291RECENT PROGRESS IN MANY BODY THEORIES
 ZABOLITZKY J.G., DE LLANO M., FORTES M., CLARK J.W.
2620RECENT PROGRESS IN MANY BODY THEORIES PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1997
 NEILSON D., BISHOP R.F.
2722RECENT PROGRESS IN MANY-BODY THEORIES
 NEILSON DAVID, BISHOP RAYMOND F.
265RECHENMETHODEN DER QUANTENTHEORIE
 FLUGGE S.
871RECURSIVE ANALYSIS
 COODSTEIN R.L.
788REGGE POLES AND S-MATRIX THEORY
 FRAUTSCHI STEVEN C.
1546RELATION DE DISPERSION ET PARTICULES ELEMENTAIRE 1960
 LES HOUCHES
153RELATIVISTIC ELECTRON THEORY
 ROSE M. E.
2260RELATIVISTIC FLUID DYNAMICS
 ANILE A., CHOQUET-BRUHAT Y.
2364RELATIVISTIC FLUIDS AND MAGNETO-FLUIDS
 ANILE A.M.
2217RELATIVISTIC KINETIC THEORY - PRINCIPLES AND APPLICATIONS
 GROOT (DE) S.R., LEEUWEN (VAN) W.A., WEERT (VAN) CH. G.
136RELATIVISTIC QUANTUM FIELDS
 BJORKEN J.D., DRELL S.D.
2459RELATIVISTIC QUANTUM FIELDS
 BJORKEN, DRELL
2458RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS
 BJORKEN J.D. DRELL S.D.
602RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS
 BJORKEN JAMES D., DRELL SIDNEY D.
187RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS
 BJORKEN, DRELL
2943RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS
 GREINER WALTER
2474RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS AND FIELD THEORY
 GROSS FRANZ
998RELATIVISTIC QUANTUM THEORY
 BERESTETSKII V.B. LIFSHITZ E., PITAEVSKI L.P.
1956RELATIVISTIC QUANTUM THEORY
 LIFSHITZ, PITAEVSKII
2283RELATIVISTIC QUANTUM THEORY PART 1
 BERESTETSKII V.B, LIFSHITZ E.M., PITAEVSKII L.P.
2852RELATIVISTIC QUANTUM THEORY PART I
 BERESTETSKII V.B., LIFSHITZ E.M., PITAEVSKII L.P.
2853RELATIVISTIC QUANTUM THEORY PART II
 BERESTETSKII V.B., LIFSHITZ E.M., PITAEVSKII L.P.
997RELATIVISTIC THEORIES OF GRAVITATION PROCEEDINGS OF A CONFERENCE HELD AT WARSAW 1962
 INFELD L.
421RELATIVISTIC THEORY OF REACTIONS
 WERLE J.
2047RELATIVITE, GROUPES ET TOPOLOGIE 2 PART 1 LES HOUCHES
 DEWITT B.S., STORA R.
2048RELATIVITE, GROUPES ET TOPOLOGIE 2 PART 2 LES HOUCHES
 DEWITT B.S., STORA R.
2049RELATIVITE, GROUPES ET TOPOLOGIE 2 PART 3 LES HOUCHES
 DEWITT B.S., STORA R.
3094RELATIVITY
 FRANCEY J.L.A.
943RELATIVITY AND GRAVITATION
 KUPER, PERES
2273RELATIVITY ON CURVED MANIFOLDS
 FELICE (DE) F., CLARKE C.J.S.
748RELATIVITY P[ROCEEDINGS OF THE RELATIVITY CONFERENCE IN MIDWEST 1969
 CARMELI M., FICKLER S.I. WITTEN L.
843RELATIVITY REEXAMINED
 BRILLOUIN L.
470RELATIVITY THE GENERAL THEORY
 SYNGE
1533RELATIVITY: THE GENERAL THEORY
 SYNGE
1975RELATIVITY: THE GENERAL THEORY
 SYNGE J. L.
1553RELATIVITY: THE SPECIAL THEORY
 SYNGE J. L.
1552RELATIVITY: THE SPECIAL THEORY
 SYNGE J. L.
1960RENORMALIZATION
 MANOUKIAN
2605RENORMALIZATION METHODS
 LESNE ANNICK
690RENORMALIZATION THEORY OF QUANTUM FIELD THEORY WITH A CUT-OFF
 INGRAHAM R.L.
3030REPORT OF ACTIVITES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 1992 VOL II
 CERN
3031REPORT OF ACTIVITES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 1994 VOL II
 CERN
3032REPORT OF ACTIVITES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 1996 VOL II
 CERN
3111REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 1997 VOL II
 CERN
3112REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 1998 VOL II
 CERN
3110REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 1999 VOL II
 CERN
3109REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 2000 VOL II
 CERN
3113REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 2000 VOL II
 CERN
3108REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 2001 VOL II
 CERN
3107REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 2002 VOL II
 CERN
3242REPORTS OF ACTIVITIES IN THE DIVISIONS ANNUAL REPORT 2003 VOL II
 CERN
841REPRESENTATIONS OF GROUPS WITH SPECIAL CONSIDERATIONS FOR THE NEEDS OF MODERN PHYSICS
 BOERNER HERMAN
1471RESEARCH TOPICS IN ELECTROMAGNETIC WAVE THEORY
 KONG
2945REVIEW OF PARTICLE PHYSICS 2004
 ELSEVIER
3258REVIEW OF PARTICLE PHYSICS JOURNAL OF PHYSICS G NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 PARTICLE DATA GROUP
807RIEMANN SURFACES
 AHLFORS LARS V., SARIO LEO
1191RIEMANNIAN GEOMETRY
 EISENHART L. P.
top

S
783ASCATTERING THEORY
 BARUT
677SCATTERING THEORY
 LAX PETER D., PHILLIPS RALPH S.
2856SCATTERING THEORY
 TAYLOR
1330SCATTERING THEORY IN MATHEMATICAL PHYSICS
 LAVITA, MARCHAND
2857SCATTERING THEORY IN MATHEMATICAL PHYSICS PROCEEDINGS OF THE NATO ASI 1973
 LAVITA J.A., MARCHAND J.P.
43SCATTERING THEORY OF WAVES AND PARTICLES
 NEWTON
2294SCATTERING THEORY OF WAVES AND PARTICLES
 NEWTON ROGER G.
987ASCATTERING THEORY UNITARITY ANALYTICITY AND CROSSING
 MARTIN A.
1733SCHAUM'S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OF STATE SPACE AND LINEAR SYSTEMS
 WIBERG D. M.
855SCHAUM'S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OFLAPLACE TRANSFORMS
 SPIEGEL MURRAY
1055SCIENTIFIC THOUGHT - SOME UNDERLYING CONCEPTS AND PROCEDURES
 MOUTON/UNESCO
1159SELECTED PAPERS IN FOUNDATION OF NUCLEAR PHYSICS
 BEYER T.
2914SELECTED PAPERS OF RICHARD FEYNMAN
 BROWN LAURIE M.
220ASEMICONTUCTOR DEVICES AND APPLICATIONS
 GREINER R. A.
228SEVERAL COMPLEX VARIABLES
 BOCHNER SALOMON, MARTIN WILLIAM TED
2713SIMPME MODELS OF COMPLEX NUCLEI THE SHELL MODEL AND THE INTERACTING BOSON MODEL
 TALMI IGAL
2517SIMULATION AND THE MONTE CARLO METHOD
 RUBINSTEIN Y. REUVEN
704SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
 MUSKHELISHVILI N. I.
1768SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS BOUNDARY PROBLEMS OF FUNCTION THEORY AND THEIR APPLICATION TO MATHEMATICAL PHYSICS
 MUSKHELISHVILI N. I.
3263SIXTY YEARS OF DOUBLE BETA DECAY FROM NUCLEAR PHYSICS TO BEYOND STANDARD MODEL PARTICLE PHYSICS
 KLAPDOR-KLEINGROTHAUS H.V.
188S-MATRIX THEORY OF STRONG INTERACTIONS
 CHEW GEOFFREY F.
2747SOLAR ASTROPHYSICS
 FOUKAL PETER
2884SOLAR COSMIC RAYS
 MIROSCHNICHENKO
2994SOLAR EXTREME EVENTS 2007 FUNDAMENTAL SCIENCE AND APPLIED ASPECTS PROCEEDINGS 3RD SEE 2007 INTER. SYMPOSIUM-COSPAR COLLOQUIUM
 MAVROMICHALAKI H., PAPAIOANNOU A.
1238SOLAR FLARES AND SPACE RESEARCH
 JAGER, SVESTKA
1194ASOLAR MAGNETIC FIELDS SYMPOSIUM 43
 HOWARD
3283SOLAR NEUTRONS AND RELATED PHENOMENA
 DORMAN LEV
1030ASOLAR SPECTUM
 DE JAGGER
1550-1SOLAR SYSTEM PLASMA PHYSICS VOL I
 KENNEL, LANZEROTTI, PARKER
1550-2SOLAR SYSTEM PLASMA PHYSICS VOL II
 KENNEL, LANZEROTTI, PARKER
1550-3SOLAR SYSTEM PLASMA PHYSICS VOL III
 KENNEL, LANZEROTTI, PARKER
1046SOLAR TERRESTIAL PHYSICS
 KIN, NEWMAN
1122ASOLAR TERRESTIAL PHYSICS 1970
 DYER
1291ASOLAR WIND
 SONETT, COLEMAN, WILCOX
1201ASOLAR-TERRESTIAL PHYSICS
 AKASOFU, CHAPMAN
1647SOLID STATE PHYSICS
 DEKKER ADRIANUS J.
1177ASOLID STATE PLASMAS
 HOYAUX M.F.
2651SOLITON THEORY AND ITS APPLICATIONS
 CHAOHAO GU
1968SOLITONS AND NONLINEAR WAVE EQUATIONS
 R.K. DODD, J.C EILBECK, J.D. GIBBON, H.C. MORRIS
2064SOLUTIONS MANUAL FOR MOLECULAR QUANTUM MECHANICS
 ATKINS P.W.
2968SOLUTIONS MANUAL TO ACCOMPANY MODERN REGRESSION METHODS
 RYAN THOMAS P.
705SOLVED PROBLEMS GAMMA AND BETA FUNCTIONS LEGENDRE POLYNOMIALS BESSEL FUNCTIONS
 FARRELL, ROSS
613SOME QUESTIONS IN THE THEORY OF MOMENTS
 AHEIZER N. I., KREIN M.
92SOURCES OF QUANTUM MECHANICS
 VAN DER WAERDEN B. L.
1271ASPACE RESEARCH VII VOL.1
 SMITH-ROSE
1271BSPACE RESEARCH VII VOL.1
 SMITH-ROSE
1272ASPACE RESEARCH VIII
 MNITRA, JACCHIA, NEWMAN
777ASPACE TIME AND RELATIVITY
 NEVANLINA ROLF
222SPACE TIME MATTER
 WEYL HERMANN
2770SPACETIME AND SINGULARITIES
 NABER GREGORY L.
2163SPEAKABLE AND UNSPEAKABLE IN QUANTUM MECHANICS
 BELL
2670SPEAKABLE AND UNSPEAKABLE IN QUANTUM MECHANICS
 BELL J.S.
231SPECIAL CHAPTERS IN THE THEORY OF ANALYTIC FUNCTIONS OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES
 FUKS
1023SPECIAL FUNCTIONS AND THE THEORY OF GROUP REPRESENTATIONS
 VILENKIN N. J.
3060SPECIAL FUNCTIONS AND THEIR APPLICATIONS
 LEBEDEV N.N.
406SPECIAL FUNCTIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS AND CHEMISTRY
 SNEDDON IAN N.
1536SPECIAL RELATIVITY
 FRENCH A.P.
1534SPECIAL RELATIVITY
 RINDLER W.
2215SPECIAL RELATIVITY THE FOUNDATION OF MACROSCOPIC PHYSICS
 DIXON W. G.
2498SPECTRAL ANALYSIS AND TIME SERIES
 PRIESTLEY L.I.
1670SPECTRAL PROPERTIES OF DISORDERED CHAINS AND LATTICES
 HORI J.
960SPECTROSCOPIC AND GROUP THEORETICAL METHODS IN PHYSICS RACAH MEMORIAL VOLUME
 BLOCH F., COHEN S. G., DE-SHALIT A., SAMBURSKY S., TALMI I.
1933SPIN AND ISOSPIN IN PARTICLE PHYSICS
 CARRUTHERS
2785SPINORS AND CALIBRATIONS
 HARVEY REESE
505ASPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 39
 HOHLER G.
505SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 40
 HOHLER G.
1063SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 45 REGGE POLES IN PARTICLE PHYSICS
 COLLINS P.D.B., SQUIRES E. J.
824SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 48
 HOHLER G.
825SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 49
 HOHLER G.
826SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 50
 HOHLER G.
827SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 51
 HOHLER G.
828ASPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 52
 HOHLER G.
901SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 55
 HOHLER G.
1183SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 57 STRONG INTERACTION PHYSICS
 ATKINSON A., BRANDT R. A., CONTOGOURIS A.P., HAMILTON J., ETC
926SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 59
 HOHLER G.
925SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 60
 HOHLER G.
985SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 61
 HOHLER G.
1119SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 68 SOLID STATE PHYSICS
 SCHIMD D., BAUERLE D., BEHRINGER J.
1125SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 70 QUANTUM OPTICS
 AGARWAL G.S.
1126SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 71 NUCLEAR PHYSICS
 UBERALL H., SINGER P., LEVINGER J. S.
1124SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS VOL. 74 SOLID STATE PHYSICS
 BAUER G., BORSTEL G., FALGE H. J., OTTO A.
2530STANDARD HANDBOOK FOR ELECTRICAL ENGINEERS
 FINK D.G., BEATY N.
2524STANDARD HANDBOOK FOR MECHANICAL ENGINEERS
 AVALLONE E.A., BAUMEISTER T. III
1700STATES OF MATTER
 GOODSTEIN D.L.
2327STATISTICAL ADJUSTMENT OF DATA
 DEMING W. EDWARDS
2125STATISTICAL FIELD THEORY
 PARISI G.
2435STATISTICAL FIELD THEORY Vol 1
 ITZYKSON C., DROUFFE J.
2634STATISTICAL FIELD THEORY Vol 1
 ITZYKSON C., DROUFFE J.
2436STATISTICAL FIELD THEORY Vol 2
 ITZYKSON C., DROUFFE J.
2635STATISTICAL FIELD THEORY Vol 2
 ITZYKSON C., DROUFFE J.
2300STATISTICAL MECHANICS
 HUANG K.
2426STATISTICAL MECHANICS
 HUANG K.
2427STATISTICAL MECHANICS
 HUANG KERSON
2397STATISTICAL MECHANICS
 KERSON HUANG
2519STATISTICAL MECHANICS
 KUBO R.
2429STATISTICAL MECHANICS
 MA SHANG-KENG
1721STATISTICAL MECHANICS
 RUELLE D.
646STATISTICAL MECHANICS
 RUELLE DAVID
1929STATISTICAL MECHANICS - A SET OF LECTURES
 FEYNMAN R.P.
951STATISTICAL MECHANICS AND QUANTUM FIELD THEORY
 DE WITT C., STORA R.
1996STATISTICAL MECHANICS OF QUARKS AND HADRONS
 SATZ HELMUT
95STATISTICAL PHYSICS
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
545STATISTICAL PHYSICS PHASE TRANSITIONS AND SUPERFLUIDITY VOLUME I BRANDEIS UNIVERSITY SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS 1966
 CHRETIEN M., GROSS E.R. AND DESER S.
618STATISTICAL PHYSICS PHASE TRANSITIONS AND SUPERFLUIDITY VOLUME II BRANDEIS UNIVERSITY SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS 1966
 CHRETIEN M., GROSS E.R. AND DESER S.
2561STATISTICAL PHYSICS VOL. I
 TODA M., KUBO R., SAITO N.
2465STATISTICAL PHYSICS VOL. I
 TODA M., KUBO R., SAITO N.
1171STATISTICAL THERMODYNAMICS
 MACQUARRIE DONALD A.
2231STATISTICAQL FIELD THEORY VOL I
 ITZYKSON C., DROUFF E
2245STATISTICAQL FIELD THEORY VOL II
 ITZYKSON C., DROUFF E
1957STOCHASTIC QUANTUM MECHANICS AND QUANTUM SPACETIME
 PRUGOVECKI E.
1300STORIES ABOUT SETS
 VILENKIN N.YA.
22BSTRANGE PARTICLES
 ADAIR ROBERT KEMP, FOWLER EARL CABELL
281STRANGE PARTICLES AND STRONG INTERACTIONS
 DALITZ R.H.
2895STRING THEORY I
 POLCHINSKI J.
2896STRING THEORY II
 POLCHINSKI J.
2600STRING THEORY VOL I AN INTRODUCTION TO THE BOSONIC STRING
 POLCHINSKI J.
2763STRING THEORY VOL.1
 POLCHINSKI J.
2764STRING THEORY VOL.II
 POLCHINSKY
2947STRINGS AND GRAVITY - TYING THE FORCES TOGETHER
 HENNEAUX MARC, SEVRIN ALEXANDER
3273STRINGS, BRANES AND EXTRA DIMENSIONS TASI 2001
 GUBSER S.S., LYKKEN J.D.
1063ASTRONG INTERACTION PHYSICS LECTURE NOTES IN PHYSICS
 RUHL W., VANCURA A.
319STRONG-INTERACTION PHYSICS
 JACOB MAURICE, CHEW GEOFFREY F.
1351STRONGLY INTERACTING PARTICLES
 SETTI RICCARDO LEVI LASINSKI THOMAS
1031ASTRUCTURE AND DEVELOPMENT OF SOLAR ACTIVE REGIONS
 KIEPENHEUER
1538STRUCTURE AND EVOLUTION OF THE GALAXYPROCEEDINGS OF THE NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE 1969
 MAVRIDIS L.N.
2912STRUCTURE OF HADRONS - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP XXIX ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS - HIRSCHEGG, AUSTRIA
 FELDMEIER H., KNOLL J., NORENBERG W., WAMBACH J.
1359STUDIES IN MATHEMATICAL PHYSICS
 BARUT
1489STUDY OF TRAVELLING INTERPLANETARY PHENOMENA 1977 PROCEEDINGS OF THE L.D. FEITER MEMORIAL SYMPOSIUM
 SHEA M.A., SMART D. F., WU S.T.
2480SUBATOMIC PHYSICS
 FRAUENFELDER, HENLEY
2441SUBSTRUCTURES OF MATTER AS REVEALED WITH ELECTROWEAK PROBES
 MATHELITSCH L., PLESSAS W.
1650SUPERCONDUCTIVITY
 TINKHAM M.
2623SUPERGRAVITY AND SUPERSTRINGS - A GEOMETRIC PERSPECTIVE
 CASTELLANI LEONARDO, D' AURIA RICCARDO, FRE PIETRO
2606SUPERSTRING THEORY
 GREEN MICHAEL B., SCHWARZ JOHN H., WITTEN EDWARD
2614SUPERSYMMETRIC GAUGE FIELD THEORY AND STRING THEORY
 BAILIN , LOVE
2562SUPERSYMMETRIC METHODS IN QUANTUM AND STATISTICAL PHYSICS
 JUNKER GEORG
2355SUPERSYMMETRY AND SUPERGRAVITY
 BAGGER JONATHAN, WESS JULIUS
2324SUPERSYMMETRY AND SUPERGRAVITY
 BAGGER JONATHAN, WESS JULIUS
2942BSUPERSYMMETRY IN PARTICLE PHYSICS
 AITCHISON IAN J.R.
2913SUPERSYMMETRY IN QUANTUM MECHANICS
 COOPER F., AVINASH KHARE, UDAY SUKHATME
2035SUPERSYMMETRY VOL.1
 FERRARA S. (EDT.)
2036SUPERSYMMETRY VOL.2
 FERRARA S. (EDT.)
2542SURPRISES IN THEORETICAL PHYSICS
 RUDOLF PEIERLS
1760SURVEY OF APPLICABLE MATHEMATICS
 REKTORYS KAREL
593SYMMETRIES AND ELEMENTARY PARTICLES
 LOW FRANCIS E.
848SYMMETRIES AND QUARK MODELS
 CHAND RAMESH
436SYMMETRIES AND REFLECTIONS
 WIGNER EUGENE P.
339SYMMETRIES DE TYPE LORENTZIEN ET INTERACTIONS FORTES
 FLATO M.
1563ASYMMETRIES DE TYPE LORENTZIEN ET INTERACTIONS FORTES
 FLATO M.
872ASYMMETRIES IN ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 1964 INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS ETTORE MAJORANA
 ZICHICHI A.
2791SYMMETRIES IN PHYSICS
 LUDWIG W., FALTER C.
126SYMMETRY GROUPS IN NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 FREEMAN J. DYSON
1224SYMMETRY PRINCIPLES IN PARTICLE PHYSICS
 J. MCL. EMMERSON
2012SYMMETRY PRINCIPLES IN QUANTUM PHYSICS
 FONDA, GHIRARDI
1127SYMMETRY PROPERTIES OF NUCLEI - PROCEEDINGS OF THE FIFTEENTH SOLVAY CONFERENCE ON PHYSICS, 1970
 
2242SYMPLECTIC TECHNIQUES IN PHYSICS
 GUILLEMIN VICTOR, STERNBERG SHLOMO
682SYMPOSIA ON THEORETICAL PHYSICS VOL III
 RAMAKRISHNAN ALLADI
797SYMPOSIA ON THEORETICAL PHYSICS AND MATHEMATICS
 RAMAKRISHNAN ALLADI
1353SYMPOSIUM ON THE PAST DECADE IN PARTICLE THEORY 1970
 SUDARSHAN E.C.G. NE'EMAN Y.
top

T
2712T.D. LEE SELECTED PAPERS, 1985-1996
 LEE T.D., REN HAI-CANG, PANG YANG
113TABLE OF INTEGRALS, SERIES AND PRODUCTS
 GRADSHTEYN, RYZHIK
2949TABLE OF ISOTOPES (EIGHTH EDITION) - 1999 UPDATE WITH CD-ROM
 FIRESTONE, RICHARD B., BAGLIN CORAL M., CHU S.Y. FRANK (EDITOR)
258TABLES NUMERIQUES UNIVERSELLE
 BOLL M.
883TABLES OF HIGHER FUNCTIONS
 JAHNKE, EMDE, LOSCH
89ATABLES OF INTEGRAL TRANSFORM VOL 1
 ERDELYI A., MAGNUS W., OBERHETTINGER F., TRICOMI F. G.
2356TABLES OF INTEGRAL TRANSFORM VOL 2
 ERDELYI A., MAGNUS W., OBERHETTINGER F., TRICOMI F. G.
2788TABLES OF INTEGRALS AND PRODUCTS
 GRADSHTEYN I.S. RYZHIK I.M.
2013TABLES OF INTEGRALS SERIES AND PRODUCTS
 GRADSHTEYN I.S. RYZHIC I.M.
2178TABLES OF ISOTOPES SEVENTH EDITION
 LEDERER C.M.
1180TABLES OF MELLIN TRANSFORMS
 OBERHETTINGEN
2442TECHNIQUES FOR NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS EXPERIMENTS
 LEO W. R.
2443TECHNIQUES FOR NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS EXPERIMENTS
 LEO W. R.
1401TECHNIQUES IN NUCLEAR STRUCTURE PHYSICS PART 1
 ENGLAND J.B.A.
1402TECHNIQUES IN NUCLEAR STRUCTURE PHYSICS PART 2
 ENGLAND J.B.A.
735TENSOR ANALYSIS ON MANIFOLDS
 BISHOP RICHARD L., GOLDBERG SAMUEL I.
251TENSOR CALCULUS
 SYNGE J. L. SCHILD A.
1257TEXTBOOK OF DYNAMICS
 CHORLTON F.
2182THE ACCIDENTAL UNIVERSE
 DAVIES P.C.W.
304ATHE ADVANCED THEORY OF STATISTICS 1
 KENDALL, STUART
2361THE ANALYSIS OF SPACE-TIME SINGULARITIES
 CLARKE C.J.S.
2755THE ANALYSIS OF SPACE-TIME SINGULARITIES
 CLARKE C.J.S.
129THE ANALYTIC S MATRIX
 CHEW
106THE ANALYTIC S-MATRIX
 EDEN R. J. LANDSHOFF P. V., OLIVE D. I., POLKINGHORNE J. C.
2973THE ANALYTIC S-MATRIX
 EDEN R. J. LANDSHOFF P. V., OLIVE D. I., POLKINGHORNE J. C.
2567THE ART OF ELECTRONICS (S.E.)
 HOROWITZ PAUL, HILL WINFIELD
2738THE ART OF EXPERIMENTAL PHYSICS
 PRESTON DARYL W., DIETZ ERIC R.
2080THE BEAUTY OF FRACTALS
 PEITGEN H. -O. , RICHTER P. H.
2171THE BIG BANG
 SILK JOSEPH
3264THE BIG BANG AND OTHER EXPLOSIONS IN NUCLEAR AND PARTICLE ASTROPHYSICS
 SCHRAMM D.N.
2991THE BIG BANG THE CREATION AND EVOLUTION OF THE UNIVERSE
 SILK JOSEPH
2826THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE
 STROUSTRUP BJARNE
2980THE CAMBRIGE N-BODY LECTURES
 AARSETH S. J., TOUT C. A., MARDLING R. A.
1663THE CHEMICAL PHYSICS OF SURFACES
 MORRISON S.R.
3102THE CKM MATRIX AND THE UNITARITY TRIANGLE CERN 2002
 BATTAGLIA M., BURAS A.J., GAMBINO P., STOCCHI A.
121THE CLASSICAL GROUPS THEIR INVARIANTS AND THEIR REPRESENTATIONS
 WEYL HERMANN
2293THE CLASSICAL THEORY OF FIELDS (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL.2)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
2319THE COLLECTED PAPERS OF ALBERT EINSTEIN VOLUME 1
 EINSTEIN ALBERT
2320THE COLLECTED PAPERS OF ALBERT EINSTEIN VOLUME 2
 EINSTEIN ALBERT
786THE COMPLEX J-PLANE
 NEWTON ROGER G.
781THE CONCEPT OF A RIEMANN SURFACE
 WEYL HERMANN
42THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH
 FOWLER H.W., FOWLER F.G.
2592THE CONTROL HANDBOOK
 LEVINE W.S.
2796THE DATA ANALYSIS BRIEFBOOK
 BOCK RUDOLF K., KRISCHER WERNER
2173THE DETERMINATION OF MOLECULAR STRUCTURE
 WHEATLEY P.J.
623THE DEVELOPMENT OF WEAK INTERACTION THEORY
 KABIR P.K.
2235THE EARLY UNIVERSE
 KOLB -TURNER
2033THE EARLY UNIVERSE - FACTS AND FICTION
 BORNER GERHARD
2497THE EARLY UNIVERSE - FACTS AND FICTION (THIRD EDITION)
 BORNER GERHARD
261THE EIGHTFOLD WAY
 GELL-MANN M., NE'EMAN Y.
1605THE ELECTROMAGNETIC INTERACTION IN NUCLEAR SPECTROSCOPY
 HAMILTON W.D.
2821THE ELEGANT UNIVERSE
 GREENE BRIAN
1480THE ELEMENTS OF NUCLEAR POWER
 BENNET D.J.
1816-1845THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA VOL 1-30
 AMERICANA CORPORATION
1323THE ENCYCLOPEDIA OF PHYSICS SECOND EDITION
 BESANCON
3255THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, REVIEW OF PARTICLE PHYSICS, VOL. 15 NUM. 1-4 2000
 PARTICLE DATA GROUP
2575THE EYE AND VISUAL OPTICAL INSTRUMENTS
 SMITH GEORGE, ATCHISON DAVID A.
58THE FEYNMAN LECTURES OF PHYSICS VOLUME I
 FEYNMAN
2624THE FEYNMAN LECTURES OF PHYSICS VOLUME I
 FEYNMAN
2625THE FEYNMAN LECTURES OF PHYSICS VOLUME I
 FEYNMAN
139THE FEYNMAN LECTURES OF PHYSICS VOLUME I
 FEYNMAN
60THE FEYNMAN LECTURES OF PHYSICS VOLUME II
 FEYNMAN
2627THE FEYNMAN LECTURES ON PHYSICS VOL 2 QUANTUM MECHANICS
 FEYNMAN
1545THE FEYNMAN LECTURES ON PHYSICS VOLUME III
 FEYNMAN
2629THE FEYNMAN LECTURES ON PHYSICS VOLUME III
 FEYNMAN
2628THE FEYNMAN LECTURES ON PHYSICS VOLUME III
 FEYNMAN
2616THE FIRST THREE MINUTES
 WEINBERG STEVEN
3253THE FOKKER-PLANCK EQUATION METHODS OF SOLUTION AND ITS APPLICATIONS 2ND ED.
 RISKEN H.
2185THE FRACTAL GEOMETRY OF NATURE
 BENOIT B. MANDELBROT
1959THE FRACTAL GEOMETRY OF NATURE
 MANDELBROT BENOIT B.
948THE FUNDAMENTAL CONSTANTS AND QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 TAYLOR B. N., PARKER W. H., LANGENBERG D. N.
233THE GENERAL THEORY OF QUANTIZED FIELDS
 JOST RES
2024THE GEOMETRY AND DYNAMICS OF MAGNETIC MONOPOLES
 ATIYAH MICHAEL, HITCHIN NIGEL
2799THE GEOMETRY OF PHYSICS
 FRANKEL THEODORE
2111THE GHOST IN THE ATOM
 BROWN J.R., DAVIES P.C. W.
818THE GREAT EXPERIMENTS IN PHYSICS
 LIPSON H. S.
2746THE HARMONIC OSCILLATOR IN MODERN PHYSICS
 MOSHINSKY MARCOS, SMIRNOV YURI F.
2310THE IDEAS OF PARTICLE PHYSICS AN INDRODUCTION FOR SCIENTISTS
 COUGHLAN G. D. , DODD J. E.
2786THE INFLATIONARY UNIVERSE - THE QUEST FOR A NEW THEORY OF COSMIC ORIGINS
 GUTH ALAN H.
1284ATHE INTERACTIONS OF HADRONS
 PILKUHN H.
1299ATHE IV INTERNATIONAL SYNPOSIUM ON MULTIPARTICLE HADRODYNAMICS 1973
 DUIMIO F., GIOVANNINI A., RATTI S.
1958THE LARGE SCALE STRUCTURE OF SPACE TIME
 HAWKING S. W., ELLIS G. F. R.
2771THE LARGE SCALE STRUCTURE OF SPACE-TIME
 HAWKING STEPHEN W., ELLIS
786ATHE LEARNER'S ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY
 FOLOMKINA S., WEISER H.
787ATHE LEARNER'S RUSSIAN-ENGLISH DICTIONARY
 LAPIDUS B.A., SHEVTSOVA S.V.
435THE LOGIC OF SPECIAL RELATIVITY
 PROKHOVNIK S.J.
1498THE LOGICAL STRUCTURE OF MATHEMATICAL PHYSICS
 SNEED J. D.
1203THE LOGICAL STRUCTURE OF MATHEMATICAL PHYSICS
 SNEED JOSEPH D.
837THE LORENTZ GROUP AND HARMONIC ANALYSIS
 RUHL W.
2848THE MANY BODY PROBLEM IN QUANTUM MECHANICS
 MARCH N.H., YOUNG W.H., SAMPANTHAR S.
2290THE MANY BODY PROBLEM JASTROW CORRELATIONS VERSUS BRUECKNER THEORY
 GUARDIOLA R., ROS J.
2850THE MANY-BODY PROBLEM
 PINES
2761THE MATHEMATICA BOOK
 WOLFRAM
2815THE MATHEMATICA GRAPHICS GUIDEBOOK
 SMITH C., BLACHMAN N.
474THE MATHEMATICAL APPARATUS FOR QUANTUM THEORIES
 NIKODYM OTTO MARTIN
2062THE MATHEMATICAL THEORY OF BLACK HOLES
 CHANDRASEKHAR S.
2644THE MATHEMATICAL THEORY OF BLACK HOLES
 CHANDRASEKHAR S.
193THE MATHEMATICAL THEORY OF ELECTRICITY AND MAGNETISM
 JEANS JAMES
2123THE MATHEMATICAL THEORY OF RELATIVITY
 EDDINGTON A.S.
3055THE MATHEMATICS OF PHYSICS AND CHEMISTRY
 MARGENAU H., MURPHY G.M.
324ATHE MATHEMATICS OF PHYSICS AND CHEMISTRY
 MARGENAU HENRY MURPHY GEORGE M.
1184ATHE MEASUREMENT OF POWER SPECTA
 BLACKMAN, TUKEY
246THE METHOD OF FUNCTIONALS IN QUANTUM FIELD THEORY
 NOVOZHILOV Y.V., TULUB A.V.
490THE METHOD OF SECOND QUANTIZATION
 BEREZIN F.A.
986THE MOSSBAUER EFFECT
 FRAUENFELDER HANS
2753THE NATURE OF SPACE AND TIME
 HAWKING STEPHEN, PENROSE ROGER
1693THE NATURE OF THE CHEMICAL BOND
 PAULING LINUS
1483THE NATURE OF THE ELEMENTARY PARTICLES LECTURE NOTES IN PHYSICS
 MACGREGOR MALCOM H.
752THE N-BODY PROBLEM IN GENERAL RELATIVITY
 LEVI-CIVITA TULLIO
1582THE NEW ASPECTS OF SUBNUCLEAR PHYSICS
 ZICHICHI A.
2556THE NEW PHYSICS
 DAVIES PAUL
1552ATHE NEW SOLAR PHYSICS
 EDDY
278THE NUCLEAR HANDBOOK
 FRISCH O.R.
2005THE NUCLEAR MANY BODY PROBLEM
 RING PETER, SHUCK PETER
2535THE NUCLEAR SHELL MODEL
 HEYDE K.L.G.
328ATHE OPTICAL MODEL OF ELASTIC SCATTERING
 HODGSON P. E.
614THE ORIGIN OF COSMIC RAYS
 GINZBURG V. L., SYROVATSKII S. I.
3057THE PADE APPROXIMANT IN THEORETICAL PHYSICS
 BAKER GEORGE A. JR., GAMMEL JOHN L.
2797THE PARTICLE DETECTOR BRIEFBOOK
 BOCK RUDOLF K., VASILESCU ANGELA
2798THE PARTICLE DETECTOR BRIEFBOOK
 BOCK RUDOLF K., VASILESCU ANGELA
2706THE PARTICLE HUNTERS
 NEEMAN YUVAL, KIRSH YORAM
1018THE PHILOSOPHY OF SPACE & TIME
 REICHENBACH HANS
2187THE PHYSICAL BASIS OF THE DIRECTION OF TIME
 ZEH H.-DIETER
1694THE PHYSICAL PRINCIPLES OF ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
 PAKE G.E., ESTLE T.L.
302THE PHYSICAL PRINCIPLES OF THE QUANTUM THEORY
 HEISENBERG WERNER
594THE PHYSICS OF ELEMENTARY PARTICLES
 JACKSON J.D.
2469THE PHYSICS OF ELEMENTERY PARTICLES
 MUIRIHEAD H.
1029THE PHYSICS OF EXPERIMENTAL METHOD
 BRADDICK H.J.J.
2485THE PHYSICS OF FLUID TURBULENCE
 MACCOMB W.D.
1661THE PHYSICS OF LIQUID AND SOLID HELIUM, PART I
 BENNEMANN K.H., KETTERSON J.B.
1698THE PHYSICS OF LIQUID AND SOLID HELIUM, PART I
 BENNEMANN K.H., KETTERSON J.B.
1699THE PHYSICS OF LIQUID AND SOLID HELIUM, PART II
 BENNEMANN K.H., KETTERSON J.B.
1675THE PHYSICS OF LIQUID CRYSTALS
 DE GENNES P. G.
2995THE PHYSICS OF MODERN BRACHYTHERAPY FOR ONCOLOGY
 BALTAS D., SAKELLIOU L., ZAMBOGLOU N.
1846THE PHYSICS OF QUARK GLUON PLASMA
 MULLER BERNDT
1333THE PION-NUCLEON SYSTEM
 BRANSDEN B.H., MOORHOUSE R.G.
3251THE PRINCETON COMPANION TO MATHEMATICS
 GOWERS T., BARROW-GREEN J., LEADER I.
9THE PRINCIPLE OF RELATIVITY
 LORENTZ H.A., EINSTEIN A., MINKOWSKI H., WEYL H.
732THE PRINCIPLES OF ELECTROMAGNETIC THEORY AND OF RELATIVITY
 TONNELAT MARIE-ANTOINETTE
490ATHE PRINCIPLES OF MATHEMATICS
 RUSSELL B.
2685THE PRINCIPLES OF QUANTUM MECHANICS
 DIRAC P. A. M.
605THE PROBLEM OF MOMENTS
 SHOHAT J. A., TAMARKIN J. D.
2752THE PROPAGATION OF RADIO WAVES
 BUDDEN K.G.
1396THE PROPERTIES OF NUCLEI
 JONES G.A.
2827THE QUANTUM MECHANICS SOLVER
 BASDEVANT J.-L., DALIBARD J.
2801THE QUANTUM THEORY OF FIELDS III
 WEINBERG STEVEN
2897THE QUANTUM THEORY OF FIELDS, VOL. I
 WEINBERG STEVEN
2898THE QUANTUM THEORY OF FIELDS, VOL. II
 WEINBERG STEVEN
2899THE QUANTUM THEORY OF FIELDS, VOL. IV
 WEINBERG STEVEN
2716THE QUANTUM THEORY OF RADIATION
 HEITLER W.
422ATHE QUANTUM THEORY OF RADIATION
 HEITLER W.
2370THE QUARK AND THE JAGUAR
 GELL-MANN MURRAY
756THE QUARK MODEL
 KOKKEDEE J. J. J.
2749THE ROLE OF THE SUN IN CLIMATE CHANGE
 HOYT DOUGLAS V., SCHATTEN KENNETH H.
699THE ROTATION OF THE EARTH
 MUNK W.H. MACDONALD G.J.F.
1285THE SOLAR CHROMOSPERE
 BRAY, LOUGHHEAD
1198THE SOLAR GRANULATION
 BRAY, LOUGHHEAD
2776THE SOLAR-TERRESTRIAL ENVIRONMENT
 HARGREAVES J.K.
619THE SPECIAL THEORY OF RELATIVITY
 AHARONI J.
430THE SPECIAL THEORY OF RELATIVITY
 BOHM DAVID
3287THE STANDARD MODEL A PRIMER
 BURGESS C., MOORE G.
535THE STRANGE STORY OF THE QUANTUM
 HOFFMANN BANESH
1107THE STRUCTURE OF LIE GROUPS
 HOCHSCHILD
1142THE STRUCTURE OF NUCLEI
 ICTP
2885ATHE STRUCTURE OF THE NUCLEON
 THOMAS ANTHONY W., WEISE WOLFRAM
2885THE STRUCTURE OF THE NUCLEON
 THOMAS ANTHONY W., WEISE WOLFRAM
2804THE SUBAURORAL IONOSPHERE, PLASMASPHERE, RING CURRENT AND INNER MAGNETOSPHERE SYSTEM (ADVANCES IN SPACE RESEARCH, V20 No3, 1997)
 CHEN M.W.
3252THE SUN AND SPACE WEATHER 2ND ED.
 HANSLMEIER ARNOLD
1218THE SUNSPOT ACTIVITY IN THE YEARS 1610-1960
 WALDMETER
249THE THEORETICAL SIGNIFICANCE OF EXPERIMENTAL RELATIVITY
 DICKE R.H.
580THE THEORY AND APPLICATIONS OF HARMONIC INTEGRALS
 HODGE W.V.D.
1016THE THEORY OF ACTION AT-A-DISTANCE IN RELATIVISTIC PARTICLE DYNAMICS
 KERNER E. H.
457THE THEORY OF ATOMIC COLLISIONS
 MOTT N.F., MASSEY H.S.W.
2590THE THEORY OF ATOMIC SPECTRA
 E. U. CONDON AND G. H. SHORTLEY
2637THE THEORY OF CRITICAL PHENOMENA - AN INTRODUCTION TO THE RENORMALIZATION GROUP
 BINNEY J.J., DOWRICK N.J., FISHER A.J., NEWMAN M.E.J.
1522THE THEORY OF ELECTROMAGNETISM
 JONES D.S.
196THE THEORY OF ELECTRONS AND ITS APPLICATION TO THE PHENOMENA OF LIGHT AND RADIANT HEAT
 LORENTZ H.A.
226THE THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES
 HAMILTON J.
1972THE THEORY OF FUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLES
 SVESHNIKOV A.G., TIKHONOV A.N.
1047ATHE THEORY OF FUNDAMENTAL PROCESSES
 FEYNMAN R. D.
311THE THEORY OF GROUP CHARACTERS AND MATRIX REPRESENTATIONS OF GROUPS
 LITTLEWOOD D. E.
219THE THEORY OF GROUP REPRESENTATIONS
 MURNAGHAN FRANCIS D.
1813THE THEORY OF GROUPS AND QUANTUM MECHANICS
 WEYL HERMANN
49THE THEORY OF GROUPS AND QUANTUM MECHANICS
 WEYL HERMANN
827ATHE THEORY OF NEUTRON RESONANCE REACTIONS
 LYNN J.E.
51ATHE THEORY OF NEUTRON SLOWING DOWN IN NUCLEAR REACTORS
 FERZIGER J.H., ZWEIFEL P.F.
567THE THEORY OF PHOTONS AND ELECTRONS
 JAUCH J.M., ROHRLICH F.
2193THE THEORY OF QUANTUM LIQUIDS NORMAL FERMI LIQUIDS VOL I
 PINES DAVID, NOZIERES PHILIPPE
2194THE THEORY OF QUANTUM LIQUIDS SUPERFLUID BOSE LIQUIDS VOL II
 NOZIERES PHILIPPE, PINES DAVID
834THE THEORY OF RELATIVITY AND A PRIORI KNOWLEDGE
 REICHENBACH H.
482THE THEORY OF SPACE TIME AND GRAVITATION
 FOCK V.
93THE THEORY OF SPACE, TIME AND GRAVITATION
 FOCK V.
2156THE THEORY OF SPINORS
 CARTAN ELIE
817THE THEORY OF THE SCATTERING MATRIX FOR THE INTERACTION OF FOUNDAMENTAL PARTICLES
 BARUT A. O.
1THE THERY OF FUNCTIONS
 TITCHMARSH
2344THE VARIATIONAL PRINCIPLES OF MECHANICS - 4TH EDITION
 LANCZOS CORNELIUS
2069THE WAVE EQUATION ON A CURVED SPACE-TIME
 FRIEDLANDER F.G.
1581THE WHYS OF SUBNUCLEAR PHYSICS
 ZICHICHI A.
2259THEORETICAL ATOMIC PHYSICS
 FRIEDRICH H.
2777THEORETICAL CONCEPTS IN PHYSICS
 LONGAIR MALCOLM S.
2489THEORETICAL NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS
 WALECKA J.D.
2379THEORETICAL NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS
 WALECKA J.D.
3248THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS
 BLATT J.M., WEISSKOPF V.F.
2003THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS
 BLATT J.M., WEISSKOPF V.F.
223THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS
 BLATT JOHN M., WEISSKOPF VICTOR F.
2372THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS NUCLEAR REACTIONS
 FESHBACH H.
2412THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS VOL.I
 FESHBACH HERMAN, DE SHALIT AMOS
2411THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS VOL.I
 FESHBACH HERMAN, DE SHALIT AMOS
599THEORETICAL PHYSICS
 JOOS, FREEMAN
57THEORETICAL PHYSICS
 KOMPANEYETS A.S.
1202THEORETICAL PHYSICS - AN ADVANCED TEXT - VOL.3: QUANTUM MECHANICS
 LEVICH BENJAMIN G., MYAMLIN V.A., VDOVIN YU.A.
1590THEORETICAL PHYSICS IN THE TWENTIENH CENTURY
 FIERZ, WEISSKOPF
1658THEORETICAL SOLID STATE PHYSICS - VOL.1 : PERFECT LATTICES IN EQUILIBRIUM
 JONES W. , MARCH NORMAN H.
1660THEORETICAL SOLID STATE PHYSICS - VOL.2 : NON-EQUILIBRIUM AND DISORDER
 JONES W. , MARCH NORMAN H.
1659THEORETICAL SOLID STATE PHYSICS - VOL.2 : NON-EQUILIBRIUM AND DISORDER
 JONES W. , MARCH NORMAN H.
1648THEORETICAL SOLID STATE PHYSICS 1
 HAUG ALBERT
1701THEORETICAL SOLID STATE PHYSICS 2
 HAUG ALBERT
142THEORIE DES DISTRIBUTIONS
 SCHWARTZ LAURENT
338THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 2
 VISCONTI A.
2879THEORIES AND STORIES OF DOING PHYSICS SCIENTIFIC PRACTICE
 BUCHWALD JED Z.
97THEORY AND PROBLEMS OF COMPLEX VARIABLES WITH AN INTRODUCTION TO CONFORMAL MAPPING AND ITS APPLICATIONS SCHAUM'S OUTILINE
 SPIEGEL MURRAY
101THEORY AND PROBLEMS OF DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS SCHAUM'S OUTILINE
 AYRES FRANK
887ATHEORY AND PROBLEMS OF FEEDBACK AND CONTROL SYSTEMS SCHAUM'S OUTILINE
 DISTEFANO III, STUBBERDUD, WILLIAMS
98ATHEORY AND PROBLEMS OF MATRICES SCHAUM'S OUTILINE
 AYRES FRANK
104ATHEORY AND PROBLEMS OF MECHANICAL VIBRATIONS SCHAUM'S OUTILINE
 SETO WILLIAM W.
99THEORY AND PROBLEMS OF MODERN ALGEBRA SCHAUM'S OUTILINE
 AYRES FRANK
102THEORY AND PROBLEMS OF SET THEORY AD RELATED TOPICS SCHAUM'S OUTILINE
 LIPSCHUTZ SEYMOUR
105ATHEORY AND PROBLEMS OF THEORETICAL MECHANICS SCHAUM'S OUTILINE
 SPIEGEL MURRAY
980BTHEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS PART II ORDINARY EQUATIONS NOT LINEAR, PART III ORDINARY EQUATIONS LINEAR, VOL. III, IV
 FORSYTH
980ATHEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS PART IV PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS VOL. V,VI
 FORSYTH ANDREW RUSSELL
1924THEORY OF ELASTICITY (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 7)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
1618THEORY OF ELASTICITY (COURSE OF THEORETICAL PHYSICS VOL 7)
 LANDAU L.D., LIFSHITZ E.M.
204THEORY OF ELECTRONS
 ROSENFELD L.
2933THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES
 DORN H., LUST D., WEIGT G.
2745THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES
 DORN H., LUST D., WEIGT G.
549THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES
 ROMAN PAUL
52THEORY OF FUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLE VOL.1
 CARATHEODORY
52ATHEORY OF FUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLE VOL.1
 CARATHEODORY
2646THEORY OF GAMES AND STATISTICAL DECISIONS
 BLACKWELL DAVID, GIRSHICK M.A.
11ATHEORY OF LINEAR OPERATORS IN HILBERT SPACE
 AKHIEZER N.I., GLAZMAN I.M.
11BTHEORY OF LINEAR OPERATORS IN HILBERT SPACE
 AKHIEZER N.I., GLAZMAN I.M.
993THEORY OF MARKOV PROCESSES
 DYNKIN E. B.
2277THEORY OF NEUTRON STAR MAGNETOSPHERES
 CURTIS F. MICHEL
1633THEORY OF NONLINEAR LATTICES
 TODA
2226THEORY OF NUCLEAR REACTIONS
 SITENKO A. G.
3274THEORY OF NUCLEAR REACTIONS
 SITENKO A.G.
1143THEORY OF NUCLEAR STRUCTURE TRIESTE LECTURES 1969
 ICTP
2978THEORY OF RELATIVITY
 PAULI W.
1697THEORY OF THERMAL NEUTRON SCATTERING THE USE OF NEUTRONS FOR THE INVESTIGATION OF CONDENSED MATTER
 MARSHALL W., LOVESEY S. W.
1696THEORY OF THERMAL NEUTRON SCATTERING THE USE OF NEUTRONS FOR THE INVESTIGATION OF CONDENSED MATTER
 MARSHALL W., LOVESEY S. W.
2363THEORY OF TRANSONIC ASTROPHYSICAL FLOWS
 CHAKRABARTI SANDIP K.
803THEORY OF WEAK INTERACTIONS IN PARTICLE PHYSICS
 MARSHAK R.F. RIAZUDDIN, RYAN C.P.
2177THEORYTICAL NUCLEAR PHYSICS VOL. 1
 DE SHALIT , FESHBACH
2478THERMAL FIELD THEORY
 MICHEL LE BELLAC
2944THERMODYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS
 GREINER W., NEISE L., STOCKER H.
2988THOERY OF GROUPS OF FINITE ORDER
 BURNSIDE W.
700THREE-PARTICLE SCATTERING IN QUANTUM MECHANICS
 GILLESPIE J., NUTTALL J.
1196TIME SERIES ANALYSIS
 HANNAN E. J.
909TOPICS IN APPLIED QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 URBAN PAUL
773TOPICS IN ATOMIC COLLISION
 GELTMAN SYDNEY
2731TOPICS IN DISORDERED SYSTEMS
 NEWMAN CHARLES M.
29952TOPICS OF MODERN PHYSICS VOL. I - GEOMETRODYNAMICS
 WHEELER J.A.
685TOPOLOGICAL DYNAMICS AN INTERNATIONAL SYMPOSIUM
 AUSLANDER JOSEPH, GOTTSCHALK WALTER H.
519TOPOLOGICAL GROUPS
 PONTRYAGIN L. S.
994TOPOLOGICAL METHODS IN THE THEORY OF NONLINEAR INTEGRAL EQUATIONS
 KRASNOSEL'SKII M.A.
738TOPOLOGICAL VECTOR SPACES, DISTRIBUTIONS AND KERNELS
 TREVES FRANCOIS
1752TOPOLOGY
 PATTERSON E.M.
2582TOPOLOGY AND GEOMETRY FOR PHYSICISTS
 NASH CHARLES, SEN SIDDHARTHA
2506TOPOLOGY FOR PHYSICISTS
 SCHWARZ A.S.
162TOPOLOGY VOL I
 KURATOWSKI K.
358TRANSLATIONS SERIES 2 VOL. 6
 AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY TRANSLATIONS
173TRANSLATIONS VOL 1 ALGEBRA
 AMS
352TRANSLATIONS VOL 10 FUNCTIONAL ANALYSIS AND MEASURE THEORY
 AMS
353TRANSLATIONS VOL 11 PROBABILITY AND PHYSICAL PROBLEMS
 AMS
344TRANSLATIONS VOL 2 NUMBER THEORY AND ANALYSIS
 AMS
345TRANSLATIONS VOL 3 SERIES AND APPROXIMATION
 AMS
346TRANSLATIONS VOL 4 DIFFERENTIAL EQUATIONS
 AMS
347TRANSLATIONS VOL 5 STABILITY AND DYNAMIC SYSTEMS
 AMS
348TRANSLATIONS VOL 6 DIFFERENTIAL GEOMETRY AND CALCULUS OF VARIATIONS
 AMS
349TRANSLATIONS VOL 7 ALGEBRAIC TOPOLOGY
 AMS
350TRANSLATIONS VOL 8 TOPOLOGY AND TOPOLOGICAL ALGEBRA
 AMS
351TRANSLATIONS VOL 9 LIE GROUPS
 AMS
1354TREATISE ON ANALYSIS VOLUME IV
 DIEUDONNE J.
2836TWENTIETH CENTURY PHYSICS VOL. I
 BROWN LAURIE M., PAIS ABRAHAM, SIR BRIAN PIPPARD
2837TWENTIETH CENTURY PHYSICS VOL. II
 BROWN LAURIE M., PAIS ABRAHAM, SIR BRIAN PIPPARD
2838TWENTIETH CENTURY PHYSICS VOL. III
 BROWN LAURIE M., PAIS ABRAHAM, SIR BRIAN PIPPARD
top

U
2265UNIFICATION AND SUPERSYMMETRY
 MOHAPATRA . RABINDRA
1928UNIFICATION OF THE FUNDAMENTAL PARTICLE INTERACTIONS
 FERRARA, ELLIS. NIEUWENHUIZEN
1550UNIFIED FIELD THEORIES OF MORE THAN 4 DIMENSIONS
 SABBATA, SCHMUTZER
106AUNIFIED THEORY OF NUCLEAR MODELS AND FORCES
 BROWN G. E.
70UNITARY SYMMETRIES AND THEIR APPLICATION TO HIGH ENERGY PHYSICS
 GOURDIN M.
107UNITARY SYMMETRIES AND THEIR APPLICATIONS TO HIGH ENERGY PHYSICS
 GOURDIN M.
1999UNITARY SYMMETRY AND ELEMENTARY PARTICLES
 LICHTENBERG D.B.
1556UNITY OF FORCES IN THE UNIVERSE VOL 1
 ZEE A.
1811UNITY OF FORCES IN THE UNIVERSE VOL 2
 ZEE A
2889UNIVERSAL FLUCTUATIONS PHENOMENOLOGY OF HADRONIC MATTER
 BOTET R., PLOSZAJCZAK M.
2179UNIVERSALITY IN CHAOS
 CVITANOVIC PREDRAG
2537UNSOLVED PROBLEMS IN ASTROPHYSICS
 BAHCALL J., OSTRIKER J.
top

V
2808VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY - PIONEERS OF THE 20TH CENTURY
 REDHEAD PAUL A.
2809VACUUM SEALING TECHNIQUES
 ROTH A.
681VARIABLE PHASE APPROACH TO POTENTIAL SCATTERING
 CALOGERO
217/3AVARIATION OF SOLUTIONS PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER
 GOURSAT EDOUARD
3093VARIATIONAL PRINCIPLES
 MOISEIWITSCH B.L.
493VECTOR AND TENSOR ANALYSIS WITH APPLICATIONS
 BORISENKO A. I., TARAPOV I. E.
1588VECTOR BUNDLES IN MATHEMATICAL PHYSICS VOL I
 HERMANN ROBERT
1006VECTOR BUNDLES IN MATHEMATICAL PHYSICS VOL I
 HERMANN ROBERT
1589VECTOR BUNDLES IN MATHEMATICAL PHYSICS VOL II APPLICATION TO QUANTUM MECHANICS
 HERMANN ROBERT
3125VIBRATION AND SOUND
 MORSEP.M.
2158VISCOUS FLOW
 SHERMAN S. FREDERICK
top

W
1532WAVE MECHANICS
 FLINT H.T.
496AWAVE MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
 MOTT N.F. SNEDDON I.N.
727WAVE PROPAGATION AND GROUP VELOCITY
 BRILLOUIN LEON
2631WAVELETS AND OPERATORS
 MEYER
1742WAVES
 COULSON C.A.
220WEAK INTERACTION OF ELEMENTARY PARTICLES
 OKUN L. B.
2491WEAK INTERACTIONS
 COMMINS
2056WEAK INTERACTIONS AND MODERN PARTICLE THEORY
 GEORGI H.
572WEAK INTERACTIONS AND TOPICS IN DISPERSION PHYSICS LECTURE NOTES FROM THE SECOND BERGEN INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS 1962
 FRONSDAL CHRISTIAN
88AWEAK INTERACTIOS AND NUCLEAR BETA DECAY
 SCHOPPER R.
475WEBSTER'S SEVENTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY
 WEBSTER MERRIAM
150WHAT IS RELATIVITY
 LANDAU, RUMER
200WOLFGANG PAULI - COLLECTED SCIENTIFIC PAPERS VOL. 1
 PAULI WOLFGANG
257WOLFGANG PAULI - COLLECTED SCIENTIFIC PAPERS VOL. 1
 PAULI WOLFGANG
1599WOLFGANG PAULI - COLLECTED SCIENTIFIC PAPERS VOL. 2
 PAULI WOLFGANG
1600WOLFGANG PAULI - COLLECTED SCIENTIFIC PAPERS VOL. 2
 PAULI WOLFGANG
1124AWORKED EXAMPLES IN MODERN PHYSICS
 ROGERS P., STEPHENS G.A.
989WORKED PROBLEMS IN HEAT, THERMODYNAMICS AND KINETIC THEORY FOR PHYSICS STUDENTS
 PINCHERLE L.
top

X
436AX-RAY DIFFRACTION PROCEDURES
 KLUG HAROLD P., ALEXANDER LEROY E.
3005XXVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPARTICLE DYNAMICS
 ANTONIOU N.G., CONTOGOURIS A. P., DIAKONOS F. K., KTORIDES C.N., STASSINAKI M., VASSILIOU M.
3004XXVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPARTICLE DYNAMICS
 ANTONIOU N.G., CONTOGOURIS A. P., DIAKONOS F. K., KTORIDES C.N., STASSINAKI M., VASSILIOU M.
top

Greek
780AΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Ι.Β.
2939ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΙΣΑΩΓΗ
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γ.Α.
467ΑΑΝΩΤΕΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΟΜΟΣ Α
 ΦΟΥΣΙΑΝΗ Χ.Γ.
2389ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
 FORSWYTHE G.E., MALCOLM M.A., MOLER C.B.
2387ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
 FORSWYTHE G.E., MALCOLM M.A., MOLER C.B.
2388ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
 FORSWYTHE G.E., MALCOLM M.A., MOLER C.B.
3139ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
 SCHWARTZ M.
3138ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
 SCHWARTZ M.
464ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
1539ΑΦΙΕΡΟΣΗ
 ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ
3245ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ)
 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
2140ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΤΟΜΟΣ Α
 ΜΠΟΥΝΤΗΣ Α.
3244ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3123ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ
3079ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3080ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3081ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2840ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
 PERKINS D. H.
3073ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ Μ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ε., ΡΟΖΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΥΛΗ Ε.
3074ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ Μ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ε., ΡΟΖΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΥΛΗ Ε.
3092ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 ΛΙΩΚΗ-ΛΕΙΒΑΔΑ Η., ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ν.
3082ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3083ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2843ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 COTTINGHAM, GREENWOOD
2845ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 COTTINGHAM, GREENWOOD
2844ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 COTTINGHAM,GREENWOOD
2050ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΡΟΖΑΚΗ
2842ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
 PERKINS DONALD H.
3135ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
 SATCHLER G.R.
2938ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ LEBESGUE
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γ.Α.
2934ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ LEBESGUE (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
 Γ.Α. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
2935ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ LEBESGUE (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΙΙ
 Γ.Α. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
2263ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ
2950ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
2951ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
2953ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
2952ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
1540ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Φ.Τ.
1617ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ
 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κ.Π.
1779ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Τ.1 ΝΕΥΤΩΝΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
2954ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Τ.1 ΝΕΥΤΩΝΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
1778ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΝΕΥΤΩΝΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Φ.Κ.
2438ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΤΑΜΒΑΚΗ Κ.
465ΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Α
 ΚΑΠΠΟΥ Δ. Α.
2020ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
 ΚΑΠΠΟΥ Δ.Α.
502ΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
 ΜΠΡΙΚΑ Μ.Α.
2189ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ Κ., ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ Γ.
2162ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗΣ
 THOM RENE
502ΒΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
 ΜΠΡΙΚΑ Μ.Α.
3089ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑ ΛΕΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κ.
3066ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Ι
 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3065ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Ι
 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3069ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3068ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3067ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3070ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
565ΜΕΓΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 1 A-D
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
565AΜΕΓΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 2 E-L
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
565BΜΕΓΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 3 M-R
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
565CΜΕΓΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 4 S-Z
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
566AΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝO-AΓΓΛIKON ΛΕΞΙΚΟΝ TOM. 1 A-K
 CRIGHTON W.
566ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝO-AΓΓΛIKON ΛΕΞΙΚΟΝ TOM. 2 Λ-Ω
 CRIGHTON W.
798ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΜ. Α-ΚΔ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
3243ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
 ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
501AΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κ.Π.
3072ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3071ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
484AΝΕΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
 ΤΣΟΥΚΑΝΑ Α.Α.
2572ΟSCILLATIONS IN FINITE QUANTUM SYSTEMS
 BERTSCH G.F., BROGLIA R.A.
2719ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ LIE ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 SATTINGER D.H., WEAVER O.L.
2262ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
2141ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1987
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σ., ΜΠΟΥΝΤΗΣ Α.
1791ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1971
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
3078ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Κ.
2942ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ I
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3246AΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
3246ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
3246ΑΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
1788ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜ. Ι 1972
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
1790ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜ. ΙΙ 1972
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
3076ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γ.Α.
3077ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γ.Α.
1776ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 ΓΟΥΝΑΡΗ Γ.Ι.
10DΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2940ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΥΡΤΑ ΣΥΝΟΛΑ
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γ.Α.
3039ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 1998
 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ Χ., ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Δ., ΧΙΤΖΑΝΙΔΗΣ Κ.
2142ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜ. Β ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1988
 ΜΠΟΥΝΤΗΣ Α.,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σ.
3049ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜ. 7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 2000
 ΜΠΟΥΝΤΗΣ Α., ΕΛΛΗΝΑΣ Δ., ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ Ι.
24AΤΕΛΕΙΟΝ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
 MANDESON A.
3247ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ
 ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2280ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΘΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΣΑΚΗ
2941ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΙΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γ.Α.
3137ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Π.ΓΡ., ΠΑΤΡΙΝΟΣ Κ.Φ.
3091ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ε.
3090ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ε.
3075ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΠΑΝ.
1692ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
 ΦΑΒΡΙΚΑΝΟΥ Α.
top