Σεμινάριο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας – POSTPONED

Η διοργάνωση του σεμιναρίου για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPR), προγραμματισμένη για την  Τετάρτη 6 Μαρτίου, 2024, στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναβάλλεται λόγω των κινητοποιήσεων της φοιτητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας.
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα επαναπρογραμματιστεί και οι εγγεγραμμένοι θα ενημερωθούν μέσω email.

Our seminar on Intellectual Property Rights (IPR) is postponed due to mobilizations of the student body at the University of Athens. The new date will be announced soon and everyone that already signed up will be notified by email!

Posted in Events, Knowledge Transfer and tagged , , .